1. Trang chủ >
  2. Giáo án - Bài giảng >
  3. Tiểu học >

II. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.6 MB, 39 trang )


GIÁO ÁN TỔNG HỢP LỚP 5

- Yêu cầu HS làm bài

(HS cần giúp đỡ: Long, Đức, Trang)

- GV nhận xét chữa bài

- Kết luận: GV nêu cách so sánh hỗn số.Bài 3:

- Gọi HS nêu yêu cầuNĂM HỌC: 2017 - 2018

9

9

Phần nguyên: 3>2 nên 3 > 2

10

10

- Học sinh làm phần còn lại

1

9

1

9

5 và 2 vì 5>2 ⇒ 5 > 2

10

10

10

10

4

2

4 34

2 17

3 và 3 ta có 3 =

và 3 =

10

5

10 10

5 5

34 17

4

2

= ⇒3 =310 5

10

5- Chuyển các hỗn số sau thành phân số

- Yêu cầu HS làm bài

(HS còn lúng túng khi thực hiện: Hùng, rồi thực hiện phép tính:

- Học sinh làm vào vở phần a,b.

Chung, Huy, Sơn)

1 1 3 4 9 8 17

1 +1 = + = + =

- GV nhận xét chữa bài

2 3 2 3 6 6 6

- Kết luận: Muốn thực hiện các phép tính

2 4 8 11 56 33 23

2 −1 = − =

− =

với HS ta chuyển các hỗn số đó thành PS

3 7 3 7 21 21 21

rồi thực hiện như đối với PS.

2 1 8 21 8 × 21

2 ×5 = × =

= 14

3

4 3 4

3× 4

1 1 7 9 7 4 14

3 :2 = : = × =

2 4 2 4 2 9 93. HĐ Tiếp nối: (5 phút)

- GV nhận xét tiết học

- HS nghe

- Dặn HS về xem lại bài.Chuẩn bị bài học - Lắng nghe

sau.

ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG:

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................------------------------------------------------------------Luyện viết

BÀI SỐ 3

-----------------------------------------------------------Lịch sử

CUỘC PHẢN CÔNG Ở KINH THÀNH HUẾ

I. MỤC TIÊU:

4Họ và tênTrường Tiểu họcGIÁO ÁN TỔNG HỢP LỚP 5

NĂM HỌC: 2017 - 2018

- Kiến thức: + Biết tên một số người lãnh đạo các cuộc khởi nghĩa lớn của

phong trào Cần vương: Phạm Bành- Đinh Công Tráng( khởi nghĩa Ba Đình),

Nguyễn Thiện Thuật( Bãi Sậy ), Phan Đình Phùng( Hương Khê).

+ Nêu tên một số đường phố, trường học, liên đội thiếu niên Tiền phong,... ở

địa phương mang tên những nhân vật nói trên.

*HS (M3,4) phân biệt được điểm khác nhau giữa phái chủ chiến và phái chủ

hoà: phái chủ hoà chủ trương thương thuyết với Pháp; phái chủ chiến chủ trương

cùng nhân dân tiếp tục đánh Pháp.

- Kĩ năng: Tường thuật được sơ lược cuộc phản công ở kinh thành Huế do Tôn

Thất Thuyết và một số quan lại yêu nước tổ chức

+ Trong nội bộ triều đình Huế có hai phái: chủ hoà và chủ chiến (đại diện là

Tôn Thất Thuyết)

+ Đêm mồng 4 rạng sáng mồng 5 -7 -1885, phái chủ chiến dưới sự chỉ huy của

Tôn Thất thuyết chủ động tấn công quân Pháp ở kinh thành Huế.

+ Trước thế mạnh của giặc, nghĩa quân phải rút lui lên rừng núi Quảng Trị.

+ Tại vùng căn cứ vua hàm Nghi ra Chiếu Cần vương kêu gọi nhân dân đứng

lên đánh Pháp.

- Thái độ: Tự hào về truyền thống yêu nước, bất khuất của dân tộc.

II. CHUẨN BỊ:

+ Lược đồ kinh thành Huế năm 1885.

+ Bản đồ Việt Nam, hình trong SGK

III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

Hoạt động dạy

Hoạt động học

1. HĐ khởi động: (5 phút)

- Nêu những đề nghị chủ yếu canh tân đất - HS trả lời

nước của Nguyền Trường Tộ

- Lắng nghe

- Giới thiệu bài.

2. Hoạt động hình thành kiến thức mới:(25 phút)

* Mục tiêu: HS nắm được nội dung bài và trả lời được các câu hỏi theo yêu cầu.

* Cách tiến hành:

- Việc 1: Người đại diện phía chủ chiến.

- Hướng dẫn HS hoạt động nhóm theo - Hoạt động nhóm: Đọc SGK phần chữ

nội dung sau:

chọn lọc thông tin để hoàn thành nội

+ Quan lại triều đình nhà Nguyễn có thái dung thảo luận.

độ đối với thực dân Pháp như thế nào ?

- Đại diện nhóm báo cáo, lớp theo dõi

+ Nhân dân ta phản ứng như thế nào và bổ sung ý kiến (nếu cần).

trước sự việc triều đình kí hiệp ước với - Quan lại triều đình nhà Nguyễn chia

thực dân Pháp ?

thành 2 phái :

* Câu hỏi dành cho học sinh M3,4: Phân + Phái chủ hòa : chủ trương thương

biệt điểm khác nhau giữa phái chủ chiến thuyết với thực dân Pháp

Họ và tên

Trường Tiểu học5GIÁO ÁN TỔNG HỢP LỚP 5

NĂM HỌC: 2017 - 2018

và phái chủ hòa?

+ Phái chủ chiến, đại diện là Tôn Thất

(HS cần giúp đỡ: Huy, Nhất, Trang, Thuyết, chủ trương cùng nhân dân tiếp

Sơn)

tục chiến đấu chống thực dân Pháp...

* Kết luận: Sau khi triều đình nhà

Nguyễn kí hiệp ước công nhận quyền đô

hộ của thực dân Pháp, nhân dân vẫn kiên

quyết chiến đấu. Các quan lại nhà Nguyễn

chia thành hai phái đối đầu nhau.

- Việc 2: Nguyên nhân, diễn biến và ý nghĩa cuộc phản công ở kinh thành Huế.

- Hướng dẫn HS thảo luận theo nội dung - Thảo luận nhóm 4: Đọc nội dung

câu hỏi:

SGK từ: Khi biết đến tàn phá, trao đổi

+ Nguyên nhân nào dẫn đến cuộc phản và trả lời các câu hỏi.

công ở kinh thành Huế ?

- Một vài HS nêu ý kiến và lớp nhận

+ Hãy thuật lại cuộc phản công ở kinh xét, bổ sung.

thành Huế? (Cuộc phản công diễn ra khi

nào? Ai là người lãnh đạo? Tinh thần

phản công của quân ta như thế nào? Vì

sao cuộc phản công thất bại ?)

- Nhận xét về kết quả thảo luận và kết

thúc việc 2.

* Nêu vấn đề để chuyển sang việc 3.

- Việc 3: Tôn Thất Thuyết, vua Hàm Nghi và phong trào Cần Vương.

+ Sau khi cuộc phản công ở kinh thành

Huế thất bại, Tôn Thất Thuyết đã làm gì ?

Việc làm đó có ý nghĩa như thế nào đối

với phong trào chống Pháp của nhân dân

ta ?- Hoạt động cá nhân: Đọc SGK phần

còn lại, suy nghĩ và trả lời câu hỏi.

- 2 HS lần lượt nêu ý kiến trước lớp.

- Lớp nhận xét và bổ sung.

- Hoạt động nhóm đôi, chia sẻ các

thông tin, hình ảnh sưu tầm được(đã

chuẩn bị trước)- Gọi HS trình bày kết quả thảo luận.

- Nhận xét và hỏi thêm HS M3,4: Em hãy - Nêu nội dung ghi nhớ SGK, trang 9

nêu các cuộc khởi nghĩa tiêu biểu hưởng

ứng chiếu Cần Vương ?

* GV kết thúc việc 3

* Chốt nội dung toàn bài.

3. Hoạt động tiếp nồi: (5 phút)

- Nhận xét tiết học và tuyên dương các - HS nghe

nhóm.

- Chuẩn bị bài 4: Xã hội Việt Nam cuối - HS nghe và thực hiện

thế kỉ XIX - Đầu thế kỉ.

ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG:

6Họ và tênTrường Tiểu họcGIÁO ÁN TỔNG HỢP LỚP 5NĂM HỌC: 2017 - 2018..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................Thứ ba ngày 12 tháng 9 năm 2017

Chính tả

THƯ GỬI CÁC HỌC SINH

I. MỤC TIÊU

- Kiến thức: Viết đúng chính tả, trình bày đúng hình thức đoạn văn xuôi.

- Kĩ năng: Chép đúng vần của từng tiếng trong hai dòng thơ vào mô hình cấu tạo

của vần; biết được cách đặt dấu thanh ở âm chính.

*Học sinh M3,4 nêu được quy tắc đánh dấu thanh trong tiếng.

- Thái độ: Thích viết chính tả.

II- CHUẨN BỊ:

- Bảng kẻ sẵn mô hình cấu tạo vần

III- CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC:

Hoạt động dạy

Hoạt động học

1. HĐ khởi động: (3 phút)

- Cho câu thơ: Trăm nghìn cảnh đẹp, dành cho - 1 học sinh làm bảng, lớp làm

vở.Nhận xét bài của bạn

em ngoan.

? Hãy chép vần của các tiếng có trong câu thơ - HS thực hiện

vào mô hình cấu tạo vần?

? Phần vần của tiếng gồm những bộ phận nào?- Âm đệm, âm chính, âm cuối- Giáo viên nhận xét, đánh giá

2. HĐ chuẩn bị viết chính tả. (5 phút)

*Mục tiêu:

- HS có tâm thế tốt để viết bài.

- Nắm được nội dung bài viết để viết cho đúng chính tả

*Cách tiến hành:

*Trao đổi về nội dung đoạn viết

- Gọi 2 học sinh đọc thuộc lòng đoạn viết.- Lớp theo dõi ghi nhớ? Câu nói đó của Bác thể hiện những điều gì?- Niềm tin của Người đối với các

cháu thiếu nhi - chủ nhân của đất

nước.*Hướng dẫn viết từ khó

Họ và tên- Yếu hèn, kiến thiết, vinh quang.

Trường Tiểu học7GIÁO ÁN TỔNG HỢP LỚP 5

? Đoạn văn có từ nào khó viết?NĂM HỌC: 2017 - 2018

- HS viết bảng con các từ khó- Luyện viết từ khó

3. HĐ viết bài chính tả. (15 phút)

*Mục tiêu:

- Viết đúng chính tả, trình bày đúng hình thức đoạn văn xuôi.

- Viết hoa chữ đầu câu, ghi dấu câu đúng vị trí.

*Cách tiến hành:

*Viết chính tả

- GV đọc bài viết lần 1.

- GV đọc bài viết lần 2.

- Giáo viên nhắc nhở học sinh viết.- Lắng nghe

- Lắng nghe

- HS viết bài vào vở- GV đọc bài viết lần 3.

Lưu ý: Theo dõi tốc độ viết của HS (Sơn

,Chung, Hùng, Anh)

4. HĐ chấm và nhận xét bài. (3 phút)

*Mục tiêu:

- Giúp các em tự phát hiện ra lỗi của mình và phát hiện lỗi giúp bạn.

*Cách tiến hành:

- Cho HS tự soát lại bài của mình theo bài trên - HS xem lại bài của mình, dùng

bảng lớp.

bút chì gạch chân lỗi viết sai.

Sửa lại xuống cuối vở bàng bút

- GV chấm nhanh 5 - 7 bài

mực.

- Nhận xét nhanh về bài làm của HS

- Lắng nghe

5. HĐ làm bài tập: (6 phút)

*Mục tiêu: Chép đúng vần của từng tiếng trong hai dòng thơ vào mô hình cấu tạo

của vần; biết được cách đặt dấu thanh ở âm chính.

*Cách tiến hành:

Bài 2:

- Yêu cầu học sinh đọc yêu cầu và mẫu của bài tập

- Yêu cầu học sinh tự làm bài tập- 1 học sinh đọc, lớp đọc thầm

- 1 em lên làm bảng, lớp làm vở.Bài 3:

- Yêu cầu học sinh đọc yêu cầu bài tập- 1 em đọc- Dựa vào mô hình cấu tạo vần. Hãy cho biết khi

viết dấu thanh được đặt ở đâu?- Dấu thanh được đặt ở âm chính

của vần.*KL: Dấu thanh được đặt ở âm chính. Dấu nặng

đặt dưới âm chính, các dấu khác đặt ở trên âm

chính.

6. HĐ tiếp nối: (3 phút)

- Cho HS nhắc lại nôi dung bài học

8

Họ và tên- Học sinh nhắc lại.- HS trả lời

Trường Tiểu họcGIÁO ÁN TỔNG HỢP LỚP 5

- Nhắc nhở HS về nhà xem lại bài học.NĂM HỌC: 2017 - 2018

- HS lắng nghe và thực hiệnĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG:

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................._________________________________________

Toán

LUYỆN TẬP CHUNG

I. MỤC TIÊU:

- Kiến thức: Củng cố kiến thức về số thập phân.

- Kĩ năng: Biết chuyển:

+ Phân số thành phân số thập phân

+ Chuyển hỗn số thành phân số

+ Chuyển số đo từ đơn vị bé ra đơn vị lớn hơn, số đo có hai tên đơn vị đo thành số

đo có một tên đơn vị đo.

+ HS làm bài 1, 2 (2 hỗn số đầu), 3, 4.

- Thái độ: Giáo dục học sinh lòng say mê học toán. Vận dụng vào cuộc sống.

II. CHUẨN BỊ:

- Bảng, phấn, sách

II. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

Hoạt động dạy

Hoạt động học

1. HĐ khởi động: (3 phút)

- Chữa bài tập 3/c, b.

- HS làm bài

- HS trả lời

- Giới thiệu bài

2. HĐ thực hành: (30 phút)

*Mục tiêu:

- Nắm vững kiến thức, làm được các bài tập theo yêu cầu.

*Cách tiến hành:

Bài 1:

- Gọi HS đọc yêu cầu

- Học sinh đọc yêu cầu bài tập .

- Những phân số như thế nào thì gọi là

phân số thập phân?

- Nêu cách viết phân số đã cho thành

phân số thập phân?Họ và tên- Những phân số có mẫu số là 10, 100...

gọi là các phân số thập phân.

- Trước hết ta tìm 1 số nhân với mẫu số

(hoặc mẫu số chia cho số đó) để có mẫu

số là 10, 100... sau đó nhân (chia) cả TS

và MS với số đó để được phân số thập

Trường Tiểu học9GIÁO ÁN TỔNG HỢP LỚP 5NĂM HỌC: 2017 - 2018

phân bằng phân số đã cho

- Yêu cầu học sinh tự làm bài

- 2 HS lên bảng, lớp làm vở bài tập

(HS cần quan tâm: Hương, Hùng, 14 = 14 : 7 = 2 ; 75 = 75 : 3 = 25

Trang)

70 70 : 7 10 300 300 : 3 100

- Giáo viên nhận xét.

23 × 2

11 11× 4 44 23

46

=

=

;

=

=

- Kết luận: PSTP là phân số có MS là 25 25× 4 100 500 500 × 2 1000

10,100,1000,...Muốn chuyển PS thành

PSTP ta phải ta tìm 1 số nhân với mẫu số

(hoặc mẫu số chia cho số đó) để có mẫu số

là 10, 100... sau đó nhân (chia) cả TS và

MS với số đó để được phân số thập phân

bằng phân số đã cho

- Chuyển các hỗn số thành phân số:

Bài 2:(2 hỗn số đầu)

- Nhân phần nguyên với mẫu số rồi

- Nêu yêu cầu của bài tập?

cộng với tử số của phần phân số ta được

- Có thể chuyển 1 hỗn số thành 1 phân số tử số của phân số. Còn mẫu số là mẫu

như thế nào?

số của phần phân số.

- Học sinh làm bài trên bảng, lớp làm vở

2 42 3 31 3 23 1 21

8 = ;4 = ;5 = ;2 =

5 5 7 7 4 4 10 10

- Yêu cầu HS tự làm bài

- GV nhận xét chữa bài, yêu cầu HS nêu

lại cách chuyển

- Viết phân số thích hợp vào chỗ trống

Bài 3:

- 3 học sinh làm bài trên bảng, lớp làm vở

- Học sinh đọc yêu cầu bài tập .

1

1

a, 1dm =

m

b, 1g =

kg

10

1000

- Yêu cầu HS làm bài

3

8

(HS cần giúp đỡ: Long, Huy, Hùng)

3dm =

m

8g =

kg

10

1000

- Giáo viên cùng học sinh nhận xét.

9

25

9dm =

m

25g =

kg

10

1000- HS thảo luận nhóm tìm cách làm.

Bài 4:

7

- Học sinh nêu cách làm: 7dm= m

- Giáo viên ghi bảng 5m7dm = ?m

10

- Hướng dẫn học sinh chuyển số đo có 2

7

50 7 57

tên đơn vị thành số đo 1 tên viết dưới 5m7dm =5m + 10 m = 10 + 10 = 10 (m)

dạng hỗn số.

hoặc

5m7dm = 5m + 7 = 5 7 (m)

10m

10

- 3 HS làm bảng 3 ý còn lại. Lớp làm vở

3

3

+ 2m 3dm = 2m +

m=2 m

10

10

- Yêu cầu HS làm bài

37

37

(HS cần giúp đỡ: Long, Huy, Hùng)

+ 4m 37cm = 4m +

m=4

m

100

100

10

Họ và tên

Trường Tiểu họcGIÁO ÁN TỔNG HỢP LỚP 5

- Giáo viên cùng học sinh nhận xét.NĂM HỌC: 2017 - 2018

53

53

+ 1m 53cm = 1m +

m=1

m

100

100.

3. HĐ tiếp nối: (3 phút)

- Giáo viên nhận xét tiết học. Giao bài về

nhà

- Kiến thức: Củng cố kiến thức về số

thập phân.- HS ngheĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG:

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................Luyện từ và câu

MỞ RỘNG VỐN TỪ: NHÂN DÂN

I. MỤC ĐÍCH- YÊU CẦU:

- Kiến thức: Xếp được từ ngữ cho trước về chủ điểm Nhân dân vào nhóm thích

hợp(BT1), nắm được một số thành ngữ, tục ngữ nói về phẩm chất tốt đẹp của người

Việt Nam (BT2), hiếu nghĩa của từ đồng bào, tìm được một số từ bắt đầu bằng tiếng

đồng, đặt câu với một từ có tiếng đồng vừa tìm được(BT3).

* HS M3,4 thuộc được thành ngữ, tục ngữ ở bài tập 2; đặt được câu với các từ tìm

được ở bài 3.

- Kĩ năng: Vận dụng được kiến thức vào làm các bài tập theo yêu cầu.

- Thái độ: Thích tìm thêm từ thuộc chủ điểm.

II. CHUẨN BỊ:

- Bút dạ, bảng nhóm để học sinh làm bài tập 1.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

Hoạt động dạy

Hoạt động học

1. HĐ khởi động: (3 phút)

- Đọc đoạn văn miêu tả có dùng những từ miêu - HS nối tiếp nhau nói

tả đã cho viết lại hoàn chỉnh.

2. HĐ thực hành (27 phút)

*Mục tiêu:

- Học sinh biết xếp từ vào nhóm thích hợp, Tìm đúng các thành ngữ theo yêu cầu.

Họ và tênTrường Tiểu học11GIÁO ÁN TỔNG HỢP LỚP 5

*Cách tiến hành:

Bài 1:

- Gọi HS đọc yêu cầu bài tập.

- Giáo viên giải nghĩa từ:Tiểu thương. (Người

buôn bán nhỏ)

- Yêu cầu học sinh thảo luận nhóm 2 tự làm bài

- Trình bày kết quả

- Giáo viên nhận xét- Yêu cầu HS nêu ý nghĩa một số từ.

- Chủ tiệm là những người như thế nào?

- Tại sao thợ điện, thợ cơ khí xếp vào nhóm

công nhân?

- Tại sao thợ cày, thợ cấy xếp vào nhóm nông

dân?

- Trí thức là những người như thế nào?

- Doanh nhân là gì?NĂM HỌC: 2017 - 2018- Học sinh đọc yêu cầu bài tập

- HS theo dõi.

- Học sinh thảo luận nhóm 2 cùng

làm bài.

- Đại diện một vài cặp trình bày

bài.

a) Công nhân: thợ điện - thợ cơ

khí.

b) Nông dân: thợ cấy - thợ cày.

c) Doanh nhân: tiểu thương, chủ

tiệm.

d) Quân nhân: đại uý, trung sĩ.

e) Trí thức: giáo viên, bác sĩ, kỹ

sư.

g) Học sinh: HS tiểu học, HS trung

học

Người chủ cửa hàng kinh doanh

- Người lao động chân tay, làm

việc ăn lương

- Người làm việc trên đồng

ruộng, sống bằng nghề làm ruộng

- Là những người lao động trí óc,

có tri thức chuyên môn

- Những người làm nghề kinh

doanh

-- Học sinh đọc

Bài 2:

- Các nhóm thảo luận theo nội

- Học sinh đọc yêu cầu bài tập

dung giáo viên hướng dẫn

- Chia 4 nhóm thảo luận theo yêu cầu

+ Đọc kỹ các câu tục ngữ, thành ngữ.

+ Tìm hiểu nghĩa các câu TN-TN

+ Giáo viên nhắc nhở học sinh: có thể dùng

nhiều từ đồng nghĩa để giải thích

- Đại diện mỗi nhóm, trình bày

+ Học thuộc các câu TN-TN

một câu tục ngữ hoặc thành ngữ

- Trình bày kết quả

+ Chịu thương chịu khó: phẩm

12Họ và tênTrường Tiểu họcGIÁO ÁN TỔNG HỢP LỚP 5NĂM HỌC: 2017 - 2018- Giáo viên nhận xétchất của người Việt Nam cần cù,

chăm chỉ, chịu đựng gian khổ

khó khăn, không ngại khó, ngại

khổ.

+ Dám nghĩ dám làm: phẩm

chất của người Việt Nam mạnh

dạn, táo bạo nhiều sáng kiến

trong công việc và dám thực hiện

sáng kiến đó.

+ Muôn người như một: đoàn

kết thống nhất trong ý chí và

hành động.

+ Trọng nghĩa khinh tài: luôn

coi trọng tình cảm và đạo lý, coi

nhẹ tiền bạc.

+ Uống nước nhó nguồn: biết ơn

người đem lại điều tốt lành cho

- Yêu cầu học sinh thuộc lòng các câu thành mình.

ngữ, tục ngữ.

- Giáo viên nhận xét.

- Học sinh đọc (3 em)

Bài 3:

- 1 học sinh đọc nội dung bài tập

- Gọi HS đọc yêu cầu

- Học sinh thảo luận nhóm đôi.

- Yêu cầu học sinh thảo luận nhóm đôi để trả lời - Người Việt Nam ta gọi nhau là

câu hỏi.

đồng bào vì đều sinh ra từ bọc

1. Vì sao người Việt Nam ta gọi nhau là đồng trăm trứng của mẹ Âu Cơ.

bào?

- Đồng chí, đồng bào, đồng ca,

đồng đội, đồng thanh, ….

2. Tìm từ bắt đầu bằng tiếng đồng.

- Học sinh trao đổi với bạn bên

cạnh để cùng làm.

- Giáo viên yêu cầu HS làm bảng nhóm

- Viết vào vở từ 5 đến 6 từ.

-Học sinh nối tiếp nhau làm bài

tập phần 3

3. Đặt câu với mỗi từ tìm được.

+ Cả lớp đồng thanh hát một bài.

+ Cả lớp em hát đồng ca một bài.

3. HĐ Tiếp nối: (5 phút)

- Giáo viên nhận xét giờ học.

- Thuộc các câu thành ngữ, tục ngữ ở bài tập 2. - Lắng nghe và thực hiện

ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG:

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................Họ và tênTrường Tiểu học13GIÁO ÁN TỔNG HỢP LỚP 5NĂM HỌC: 2017 - 2018..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................---------------------------------------------------------Địa lý

KHÍ HẬU

I. MỤC TIÊU:

- Kiến thức:

- Nêu được một số đặc điểm chính của khí hậu Việt Nam:

+ Khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa.

+ Có sự khác nhaugiữa hai miền: miền Bắc có mùa đông lạnh, mưa phùn;

miền Nam nóng quanh năm với hai mùa mưa khô rõ rệt.

* Học sinh M3,4:

+ Giải thích được vì sao Việt Nam có khí hậu nhiệt đới gió mùa.

+Biết chỉ các hướng gió: đông bắc, tây nam, đông nam.

- Nhận biết ảnh hưởng của khí hậu tới đời sống và sản xuất của nhân dân ta, ảnh

hưởng tích cực: cây cối xanh tốt quanh năm, sản phẩm nông nghiệp đa dạng; ảnh

hưởng tiêu cực: thiên tai, lũ lụt, hạn hán….

- Kĩ năng: Chỉ ranh giới khí hậu Bắc- Nam( dãy núi Bạch Mã) trên bản đồ ( lược

đồ).Nhận xét được bảng số liệu khí hậu ở mức độ đơn giản.

-Thái độ: Yêu quý, bảo vệ môi trường.

II. CHUẨN BỊ:

Bản đồ địa lí tự nhiên và bản đồ khí hậu Việt Nam. Quả địa cầu

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC:

Hoạt động dạy

Hoạt động học

1. HĐ khởi động: (5 phút)

- Nêu tên một vài dãy núi, đồng bằng chính? - HS trả lời

- Kể tên một số khoáng sản ở nước ta?

- HS trả lời

- Nhận xét.

- Giới thiệu bài.

2. Hoạt động hình thành kiến thức mới:(25 phút)

* Mục tiêu: Nắm được nội dung của bài và trả lời được câu hỏi trong SGK.

* Cách tiến hành:

- Việc 1: Nước ta có khí hậu nhiệt đới gió

mùa (10’)

- Chỉ vị trí nước Việt Nam trên quả địa cầu - Quan sát quả địa cầu, hình 1 SGK

rồi nêu đặc điểm của khí hậu nhiệt đới gió - Thảo luận nhóm 4 để hoàn thành

mùa?

bản, lập sơ đồ như đã nêu

- Hoàn thành bảng:

- Kết luận: nước ta có khí hậu nhiệt

Thời gian

Hướng gió chính

đới gió mùa, nhiệt độ cao, gió mưa

giómùa

thay đổi theo mùa

thổi

14Họ và tênTrường Tiểu họcXem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (39 trang)

×