1. Trang chủ >
  2. Tài Chính - Ngân Hàng >
  3. Tài chính doanh nghiệp >

3 Hợp đồng hoán đổi

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.31 MB, 37 trang )


www.themegallery.

comHợp đồng hoán đổi lãi suất: (Interest rate swap) là một

hợp đồng phái sinh mà theo đó một bên trao đổi dòng

lãi suất để lấy dòng tiền mặt của một bên khác.Company Logowww.themegallery.

comnổi:

thảHợp đồng hoán đổi dựa trên lãi suất

 Là các khoản thanh toán theo lãi suất thả nổi khi

tính toán đều dựa trên một cơ sở đưa ra hoán đổi,

và với các khoản thanh toán theo lãi suất thả nổi

lại dựa trên một cơ sở khác.

 Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) cung cấp cho

Bên vay thuộc khu vực nhà nước và Bên vay trái

quyền (ngoài khu vực nhà nước) các khoản vay

theo lãi suất chào bán liên ngân hàng Luân Đôn

(lãi suất LIBOR), viết tắt là LBL, với lãi suất thả nổi

dựa trên lãi suất LIBOR 6 tháng và chênh lệch

thực tế theo thỏa thuận.

LBL được đưa ra lần đầu vào tháng 7 năm 2001.

Vào tháng 11 năm 2006, ADB đưa ra một loạt các

cải cách đối với sản phẩm LBL dựa trên các phản

hồi của Bên vay.Company Logowww.themegallery.

comHợp đồng hoán đổi ngoại hối:

Là những thỏa thuận bằng hợp đồng, trong đó

cam kết thanh toán một đồng tiền này lấy 1

đồng tiền khác.

Tồn tại 2 loại hợp đồng hoán đổi ngoại hối: Hoán

đổi ngoại hối theo lãi suất cố định và hoán đổi

ngoại hối theo tiền lãi.Phần lớn các hợp đồng

hoán đổi ngoại hối đều dung đồng USD làm tiêu

chuẩn( đối với các bên giao dịch)

Hợp đồng hoán đổi tích sản:

Là sự kết hợp một tích sản cụ thể nào đó với

một hợp đồng hoán đổi nhằm tạo ra một tích

sản tổng hợp. Do đó, một tích sản có lãi suất cố

định có thể chuyển thành một tích sản có lãi

suất thả nổi dựa trên một loại tiền tệ này hay

một loại tiền tệ khácCompany Logowww.themegallery.

comII. Các yếu tố tác động

Lãi suất

Lạm phátTình hình kinh tếTTCKTH

Tâm lýThời tiết

….Company Logo1 Lãi suấtwww.themegallery.

com Lãi suất tăng ?

nhằm mục đích đẩy mạnh quyết tâm thực hiện chính sách

thắt chặt tiền tệ để kiềm chế lạm phát  anh hưởng lớn đến

lãi suất cho vay, các DN đã khó nay lại còn khó hơn khi tiếp

cận với mức lãi suất cao để vay vốnLãi suất ở mức cho phép cùng với các chính sách

của Nhà nước.

 Sự thay đổi trong lãi suất chiết khấu đã ảnh

hưởng đến hành vi của các cá nhân cũng như các

doanh nghiệp, và thị trường chứng khoán cũng bị

ảnh hưởng.Company LogoXem Thêm
Tải bản đầy đủ (.ppt) (37 trang)

×