1. Trang chủ >
  2. Tài Chính - Ngân Hàng >
  3. Tài chính doanh nghiệp >

II. Các yếu tố tác động

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.31 MB, 37 trang )


1 Lãi suấtwww.themegallery.

com Lãi suất tăng ?

nhằm mục đích đẩy mạnh quyết tâm thực hiện chính sách

thắt chặt tiền tệ để kiềm chế lạm phát  anh hưởng lớn đến

lãi suất cho vay, các DN đã khó nay lại còn khó hơn khi tiếp

cận với mức lãi suất cao để vay vốnLãi suất ở mức cho phép cùng với các chính sách

của Nhà nước.

 Sự thay đổi trong lãi suất chiết khấu đã ảnh

hưởng đến hành vi của các cá nhân cũng như các

doanh nghiệp, và thị trường chứng khoán cũng bị

ảnh hưởng.Company Logowww.themegallery.

comTác động của lãi suất tới giá cổ phiếu Lãi suất tăng làm tăng  giá cổ phiếu. Ngược lại, lãi suất

giảm có tác động tốt cho DN vì chi phí vay giảm và giá cổ

phiếu thường tăng lên.

 Tuy nhiên, Chỉ khi nào lãi suất phản ánh xu hướng chủ đạo

trong lạm phát, nó mới trở thành thước đo hiệu quả sự dao

động của TTCK. Lãi suất có xu hướng giảm khi lạm phát

giảm và lạm phát giảm khiến giá cổ phiếu tăng cao hơn.

Ngược lại, lạm phát tăng cùng với lãi suất, giá cổ phiếu sẽ

giảm. Nhưng nếu lạm phát không phải là một vấn đề

nghiêm trọng và lãi suất tăng, đầu tư vào TTCK thường

mang lại nhiều lãi. Bởi vì trong trường hợp này, lãi suất tăng

là do nền kinh tế tăng trưởng.Company Logowww.themegallery.

comTác động của lãi suất tới giá trái phiếu

phi rủi ro.

 Lãi suất tăng sẽ thu hút nhu

cầu gửi tiền vào hệ thống

ngân hàng vì mức sinh lời

khi gửi tiền tăng, khiến cho

dòng tiền đổ vào thị trường

trái phiếu bị ảnh hưởng.

 Lãi suất tăng cũng khiến

cho lợi suất kỳ vọng trên thị

trường trái phiếu tăng (nhà

đầu tư đòi hỏi lợi suất đầu

tư chứng khoán cao hơn).

Trong bối cảnh này, giá thị

trường của trái phiếu sẽ bị

sụt giảm.Company Logowww.themegallery.

com

Lãi suất tiền gửi bằng

GBP theo kỳ hạn 3

tháng

Mua hợp đồng giao

sau theo tỷ giá hối

đoái GBP tháng 6Giao USD theo hợp đồng

giao sau theo tỷ giá hối

đoái tháng 9Mua hợp đồng giao

sau theo tỷ giá hối

đoái GBP tháng 9

Bán hợp đồng tổng hợp giao sau lãi suất Mỹ1-430-9

30-6

Hợp đồng tổng hợp giao sau lãi xuất Mỹ

Company Logowww.themegallery.

comKết luận

Lãi suất không

phải là yếu tố có

tính quyết định

đối với

giá chứng khoán

và có rất nhiều

cách thức khác

nhau

để xem xét sự

thay đổi của giá

chứng khoán và

khuynh

hướng thị

trườngKhông thể nói

rằng một công

bố gia tăng lãi

suất chiết khấu

của ngân hàng

trung ương

có thể tạo nên

ảnh hưởng xấu

đến toàn bộ giá

chứng khoán.Company Logowww.themegallery.

com2. Lạm phát

1

Lạm phát ảnh

.

hưởng

gián tiếp

đến TTCK thông

qua tác động

đến tình hình

sản xuất hàng

hóa, dịch vụ của

các doạnh

nghiệp nói

chung và các

doanh nghiệp

niêm yết nói

riêng có tính 2

chiều2

Tác động

trực tiếp đến

tâm lý nhà

đầu tư và

giá trị các

khoản

đầu tư trên

TTCK.43

Lạm phát tăng

cao sẽ ảnh

hưởng đến

TTCK thông

qua

con đường

thực thi chính

sách tiền tệ

thắt chặt nhằm

kiềm chế lạm

phátlạm phát và giá

cổ phiếu, trái

phiếu có mối

liên quan tỉ lệ

nghịchCompany LogoKết luậnwww.themegallery.

com Giữa lạm phát và thị trường

chứng khoán có một mối quan

hệ, nhưng không phải là quan

hệ trực tiếpVề mặt lý thuyết,

CPI không ảnh hưởng trực tiếp

nhiều đến thị trường chứng

khoán. thị trường chứng

khoán chỉ bị ảnh hưởng khi

CPI quá cao, Ngân hàng Nhà

nước sử dụng nghiệp vụ để

can thiệp, kiềm chế lạm phát.

Khi lãi suất tiết kiệm tăng

cao, nhà đầu tư mới cân nhắc

xem có nên rút tiền từ chứng

khoán ra để gửi tiết kiệm

Company Logo3 Tình hình kinh tếwww.themegallery.

com TTCK vốn là “ phong vũ

biểu” của nền kinh tế một

quốc giaCompany Logo3 Tình hình kinh tếwww.themegallery.

com Khi nền kinh tế ổn định và tăng trưởng tốt thì giá

của chứng khoán nói chung cũng tăng trưởng và

sinh lời

 Ngược lại khi nền kinh tế khủng hoảng và không

ổn định thì giá của chứng khoán cũng sụt giảm và

sự sinh lời cũng giảm xuống.

 Khi nền kinh tế bị biến động sẽ ảnh hưởng gián

tiếp tới hợp đồng hoán đổi qua lãi suất và qua tỷ

giáCompany LogoTình hình kinh tếwww.themegallery.

com Kinh tế tăng trưởng sẽ giúp dòng

tiền tìm đến thị trườn chứng khoán

giúp thị trường này khởi sắc trong

tương lai.tăng trưởng kinh tế ổn định

giúp TTCK tăng trưởng bền vững

 Việt Nam chịu sự ảnh hưởng

của nền kinh tế thế giới.Company Logowww.themegallery.

com4 Tâm lý

1•Theo thuyết

lòng tin về giá

cổ phiếu:yếu

tố căn bản

trong biến

động của giá

cổ phiếu là sự

tăng hay giảm

lòng tin của

nhà đầu tư

đối với tương

lai của giá cổ

phiếu, của lợi

nhuận DN và

của lợi tức cổ

phần.

Inc.2•Chính vì thế,

cùng một loại

chứng khoán, có

người cho rằng,

xấu quá cần phải

bán đi, nhưng

ngược lại có

người cho rằng,

tương lai của nó

rất sáng lạn cần

phải mua vào.

Điều này cũng lý

giải tại sao trên

TTCK lúc nào

cũng có người

mua, người bán.3Ngoài ra, các

hành động

lũng đoạn,

tung tin đồn

nhảm, các

biện pháp kỹ

thuật của nhà

điều hành thị

trường, ý kiến

của các nhà

phân tích...

cũng có thể

khiến thị giá

cổ phiếu biến

động.Company LogoXem Thêm
Tải bản đầy đủ (.ppt) (37 trang)

×