1. Trang chủ >
  2. Tài Chính - Ngân Hàng >
  3. Tài chính doanh nghiệp >

III. Thực trạng ETF gồm :

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.31 MB, 37 trang )


ETF ở việt namwww.themegallery.

comTổng giá trị tài sản của 2 quỹ DB X-Trackers FTSE

Vietnam Index ETF và The Market Vector Vietnam

ETF hiện có tổng tài sản hơn 620 triệu USD:

 B X-trackers FTSE Vietnam Index ETF hoạt động

từ 15/1/2008 do Deutsche Bank quản lý.Tính đến

31/12/2010, tổng tài sản của quỹ đạt 362 triệu

USD.

 Market Vectors Vietnam ETF (VNM): Quỹ này do

Van Eck Global quản lý, đi vào hoạt động từ tháng

8/2009. Quỹ được giao dịch tại thị trường NYSE

Arca.Tính đến 18/1, tổng NAV của quỹ là 262,8

triệu USDCompany Logokết luậnwww.themegallery.

comViệc các quỹ ETF vào TTCK Việt

Nam trong hơn 2 năm qua là

một dấu hiệu tốt. Điều này

cho thấy TTCK Việt Nam đã

tạo ra những dấu ấn rõ nét

trong việc thu hút NĐTNN,

đặc biệt là cho thấy sự cải

thiện về chất lẫn lượng của

TTCK. Bản chất của các quỹ

ETF cũng như những công cụ

phái sinh khác nhằm quản lý

và hạn chế rủi ro, nên việc

các ETF xuất hiện càng nhiều

trên TTCK trong nước sẽ giúp

cho thị trường ổn định hơn

Company LogoIV. Nên đầu tư ?www.themegallery.

com Hiện tại không

nên đầu tư vào

ETFCompany LogoDOwww.themegallery.

com Xu hướng ETF trở thành cách chính để nhà đầu tư

đổ tiền vào một số loại hình tài sản, đáng chú ý

nhất là vàng.

 ETF “đòn bẩy” với cả lỗ và lãi đều có thể được

khuếch đại

 Là quỹ đầu cơ biến hóa trên thị trường trong suốt

phiên giao dịch, cho phép họ tiến hành các vụ

đầu tư phức tạp vào các loại tài sản kém thanh

khoảnCompany LogoXem Thêm
Tải bản đầy đủ (.ppt) (37 trang)

×