1. Trang chủ >
  2. Giáo án - Bài giảng >
  3. Tư liệu khác >

CHƯƠNG III: HẬU QUẢ, BIỆN PHÁP MÀ CHÍNH PHỦ SỬ DỤNG ĐỂ KIỀM CHẾ LẠM PHÁT

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (2.26 MB, 15 trang )


3.2.Ảnh hưởng của lạm phát tới nền kinh tế Việt Nam- Trong lĩnh vực thương

• a,mại:

Lạm phát gây khó khăn đối với các nền

kinh

tế đang

trong

- Trong

lĩnh vực

tiềnquá

tệ trình chuyển đổi.

dụng

• b,tínẢnh

hưởng của lạm phát của các nền kinh

tế- Trong

khác tới

lĩnhnền

vực kinh

tài tế Việt Nam

chính nhà nước:Thực

hiện

lược

soát

để ổn

••• Ấn

định

lãichiến

suất

cao thị trường cạnh tranh hoàn

Kiểm

lượng

hảo. giá

định

cung

tiền trong nềnkinh tế• Xây dựng cơ

hợpgia

lí về phòng

thất nghiệp

lạmphát.

phát

quỹcấu

quốc

chốngvàlạmXem Thêm
Tải bản đầy đủ (.ppt) (15 trang)

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×