1. Trang chủ >
  2. Mẫu Slide >
  3. Mẫu Slide - Template >

Chương III: Tổng quan về lãnh đạo

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (2.9 MB, 35 trang )


Chức năngRa quyết định và mệnhHướng dẫn của ngườilệnhchỉ huyĐộng viên và khuyến

Phối hợp và điều hànhĐôn đốc, nhắc nhởkhích.NGƯỜI ĐẠI DIỆN CHO DNNHÀ QUẢN LÍ CẤP CAO0102VAI TRÒ03NGƯỜI CHỈ HUY DN04

LIÊN KẾT TRONG VÀ NGOÀI

DNPhong cách dân chủ của Trương Gia Bình- T heo ô ng T R Ư ƠN G GI A B Ì NH “T í nh d ân c hủ k hô n g c hỉ g i ú p c ho FPT

p h át tri ể n mà mộ t xã h ộ i muố n ph át tr i ể n l àn h mạnh thì p h ải c ó d ân

c h ủ .”- Ôn g đ ư ợc đ án h g i á là n g ư ời c ó c ô n g tạo r a mô i trư ờ n g d ân c hủ ở FPT

n h ờ k í nh trọ n g ng ư ờ i tài v à th ự c tâm l ắng n g h e c ác ý k i ến ủn g h ộ c ũ n g

n h ư ph ản đ ối .

KẾT NỐIKINH DOANHWWW.WEBSITE.COMPhương pháp lãnh đạoPhương pháp kinh tếPhương pháp tâm lý giáo dụcPhương pháp hành chínhPhương pháp hành chínhSa thải

0403Khiển trách bằng việc hạn

chế lương0201Khiển trách bằng văn bảnNhắc nhởCác hình thức kỷ luật15Phương pháp tâm lý giáo dục

“TÔN ĐỔI ĐỒNG” nghĩa là

“TÔN TRỌNG CÁ NHÂN - TINH THẦN ĐỔI MỚI - TINH THẦN ĐỒNG ĐỘI”TÔN TRỌNG - là Tôn trọng cáĐỔI MỚI - là Tinh thần đổiĐỒNG ĐỘI - là Tinhnhân, bao gồm: Nói thẳng, Lắngmới, bao gồm: Học hành,thần đồng đội, bao gồm:Nghe và Bao dung.Sáng tạo và STCoĐồng tâm, Tập thể và

Chân tình.“CHÍ GƯƠNG SÁNG” nghĩa là

“CHÍ CÔNG - GƯƠNG MẪU - SÁNG SUỐT”

là những giá trị cần có của lãnh đạo FPTVĂN HÓA STCO CỦA FPTSTCo là sáng tác sáng tạo trong đời sống tinh thần,

văn hoá STCo luôn đề cao, phát huy sự sáng tạo tối

đa của mỗi thành viên. Tạo nên sự thoải mái, vui vẻ

cho các thành viên FPT sau những giờ làm việc mệt

mỏi.  STCo mang lại những hoạt động tập thể,

nhóm, CLB,… nhằm gắn kết mọi người.KẾT NỐIKINH DOANHWWW.WEBSITE.COMPhương pháp kinh tế1Lương (Lương sản xuất kinh doanh 12 tháng)Hệ thống đãi ngộ thu

nhập của nhân viên2Lương tháng thứ 13 được thưởngFPT

34Phụ cấp các loạiThưởng và phúc lợi xã hộiTôn vinh chính bạnChương IV: Kỹ năng lãnh đạo hiệu quảÝ CHÍ,

NGHỊ LỰCTỐ CHẤT VÀ MỘT

SỐ ĐỨC TÍNH

DÁM NÓI,DÁM

LÀMcùng với vận hành hệ thống

cấu trúc sau này gọi là gen

FPT1. Kỹ năng ra quyết định

Quyết định xuất khẩu

phần mềm sang nước

ngoàiCác kỹ năng lãnh đạo

KẾT NỐIKINH DOANHWWW.WEBSITE.COMXem Thêm
Tải bản đầy đủ (.pptx) (35 trang)

×