1. Trang chủ >
  2. Giáo án - Bài giảng >
  3. Tiểu học >

Vị trí địa lí, giới hạn

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (2.75 MB, 45 trang )


**Châu

ChâuÂu

Âunằm

nằmởởphía

phíanào

tây của

của châu

châu Á?

Á.* Phía bắc giáp Bắc Băng Dương ,phía tây giáp Đại Tây

* Quan sát hình 1, cho biết châu Âu tiếp giáp với những

Dương

,phía

namđại

giáp

Địa nào?

Trung Hải ,phía đông và đông

châu lục,

biển,

dương

nam giáp châu Á .Châu lục

Châu Á

Châu Mĩ

Châu Phi

Châu Âu

Châu Đại Dương

Châu Nam CựcDiện tích (triệu km2)

44

42

30

10

9

142

* *Châu

Âudiện

tích

10

triệu

km

¼ diện

Cho biết diện tích của châu Âu, sobằng

sánhkhoảng

với châu

Á.

tích châu Á .Em hãy chốt ý vị trí địa lí, giới hạn.2. Đặc điểm tự nhiênTìm hiểu phần chú giải.2. Đặc điểm tự nhiênthảo

luận

nhóm 4Quan sát lược đồ tự nhiên châu Âu, hình 2 trang 111, thảo

luận nội dung sau :

* Địa hình châu Âu có đặc điểm như thế nào ?

* Nêu tên và chỉ trên lược đồ vị trí các đồng bằng , dãy núi và

sông lớn của châu Âu.

* Khí hậu châu Âu có đặc điểm gì ? Vì sao lại có khí hậu như

vậy ?

* Thiên nhiên , cây cối ở châu Âu có gì đặc biệt ?Câu 1 : Địa hình châu Âu có đặc điểm như thế nào ?S.Vôn-gaS.Đa-nuýp* Nêu tên và chỉ trên lược đồ vị trí các đồng bằng , dãy núi và sông lớn

của châu Âu?Hàn đớiÔn đới

Xích

đạoNhiệt đới* Khí hậu châu Âu có đặc điểm gì? Vì sao lại có khí hậu như vậy?Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.ppt) (45 trang)

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×