1. Trang chủ >
  2. Kinh Doanh - Tiếp Thị >
  3. Thương mại điện tử >

Khái niệm và vai trò của sàn giao dịch thương mại điện tử

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (214.56 KB, 16 trang )


7 Kiểm tra tồn kho
Ấn phẩm, fax, điện thoại CSDL trực tuyến, Web
8 Lịch trình phân phối
Dạng ấn phấm email, catalog trực tuyến
9 Lập hóa đơn
Dạng ấn phấm CSDL trực tuyến
10 Phân phối sản phẩm Nhà vận chuyển
Nhà vc, mạng internet 11 Xác nhận biên lai
Dạng ấn phấm Thư tín điện tử
12 Gửi hóa đơn người cung ứng Thư tín truyền thống
Thư tín điện tử 13 Nhận hóa đơn người mua
Thư tín truyền thống EDI
14 Lịch trình thanh tốn Dạng ấn phấm
EDI, CSDL online 15 Gửi thanh toán người mua
Thư tín truyền thống EDI
16 Nhận thanh tốn người cung ứng Thư tín truyền thống EDI
Qua bảng so sánh trên, có thể thấy rất nhiều bước thực hiện giống nhau, tuy nhiên, cách
thức mà thông tin được nhận và chuyển tải lại khác nhau.
Về mặt công nghệ, giao dịch trên cơ sở giấy tờ tuyền thống và giao dịch dựa trên cơ sở máy vi tính khác nhau về nguyên tắc, thao tác thực hiện và những quy định về luật pháp. Từ
đó nảy sinh các vấn đề mới trong giao dịch TMĐT.
Nếu việc tạo ra, gửi và nhận một tài liệu trên giấy phức tạp, mất nhiều thời gian và chi phí, thì việc tạo, gửi và nhận các tài liệu trên cơ sở dữ liệu trong máy vi tính rất thuận tiện,
nhanh chóng và ít tốn kém nhanh hơn 720 lần và rẻ hơn 355 lần. Tuy vậy, một tài liệu trên giấy khi được ký bản gốc, đã mang tính duy nhất, và khơng thể sao chép. Một tài liệu trên
máy vi tính khơng có các tính chất này, nó có thể dễ dàng tạo ra các bản sao giống hệt và không thể phân biệt các bản sao này với bản gốc được.
Những khác nhau này dẫn đến yêu cầu khác nhau về phương pháp, về thủ tục cách thức thực hiện và các chức năng về luật pháp khác nhau với giao dịch truyền thống trên
giấy và giao dịch TMĐT trên cơ sở dữ liệu trong máy tính.
3.2 SÀN GIAO DỊCH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ 3.2.1. Khái quát về sàn giao dịch thương mại điện tử

3.2.1.1. Khái niệm và vai trò của sàn giao dịch thương mại điện tử


Sàn giao dịch thương mại điện tử là 1 thị trường trực tuyến, một địa điểm họp chợ được thực hiện trên mạng internet mà ở đó những người tham gia có thể tìm kiếm thông tin về
thị trường và sản phẩm, thiết lập các quan hệ cũng như tiến hành đàm phán tiền giao dịch.v.v….Sàn giao dịch thương mại điện tử còn thực hiện các giao dịch điện tử hàng hóa và
dịch vụ, chuyển giao thông tin trực tuyến, chuyển tiền điện tử, đấu giá điện tử, đấu thầu điện tử và hợp tác thiết kế, mua bán hàng hóa công cộng, tiếp thị trực tuyến đến khách hàng và
thực hiện các giao dịch sau bán hàng v.v….
Như vậy, sàn giao dịch thương mại điện tử thực chất là các website mua bán hàng hóa và dịch vụ. Nó được xây dựng không nhằm giới thiệu, quảng bá hay bán hàng của 1 công ty
riêng rẻ, cũng không để bổ sung cho hệ thống phân phối sẵn có của công ty thương mại dịch
Sàn giao dịch thương mại điện tử có vai trò to lớn trong thương mại hàng hóa và dịch vụ nói riêng và trong hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp nói chung. Do yêu cầu tiếp
cận và xử lý thông tin trực tiếp, nhanh chóng giữa doanh nghiệp với nhà cung cấp và giữa doanh nghiệp với khách hàng trong quá trình mua bán và kinh doanh dịch vụ nên các phương
thức giao dịch khác nhau đã được ứng dụng. Sàn giao dịch thương mại điện tử trở thành một công cụ rất mạnh để bán và quảng cáo hàng hóa, đồng thời cho phép các doanh nghiệp tiết
kiệm được rất nhiều chi phí; Cắt giảm nhu cầu đối với các cửa hàng, kho hàng vật lý, đơn giản hóa quá trình so sánh và lựa chọn sản phẩm, tạo ra các cơ hội để doanh nghiệp lựa chọn
đầu vào tốt hơn, quản lý việc cung tiêu hàng hóa tốt hơn, thay đổi mẫu mã sản phẩm và đưa ra thị trường nhanh hơn.
Tuy nhiên kinh doanh qua sàn giao dịch điện tử cũng tiềm ẩn trong đó rất nhiều rủi ro và cạm bẫy trong môi trường kinh doanh cũng như công nghệ thông tin luôn thay đổi trong
khi nhu cầu của khách hàng ngày càng cao. Chính vì thế tận dụng được những lợi thế của sàn giao dịch điện tửu thì trước hết chúng ta cần phải hiểu rõ thế nào là sàn giao dịch điện tử, các
đặc trưng cũng như là những điều kiện cơ bản cần thiết cho việc xây dựng và ận hành sàn giao dịch thương mại điện tử để từ đó lựa chọn phương pháp, cách thức xây dựng và vận
hành sàn giao dịch sao cho đạt hiệu quả cao nhất

3.2.1.2. Đặc trưng cơ bản của sàn giao dịch thương mại điện tử


Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (16 trang)

×