1. Trang chủ >
  2. Kinh Doanh - Tiếp Thị >
  3. Thương mại điện tử >

MỘT SỐ HỆ THỐNG GIAO DỊCH TRONG TMĐT

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (214.56 KB, 16 trang )


3.2.2.4. Nghiệp vụ tự bảo hiểm


Là biện pháp kỹ thuật thường được các nhà buôn bán nguyên liệu, các nhà sản xuất sử dụng nhằm tự bảo vệ trước những rủi ro biến động giá làm thiệt hại đến số lãi dự tính, bằng
cách lợi dụng giao dịch khống tại sàn giao dịch. Tự bảo hiểm còn được xem là chiến lươc nhằm tận dụng tối đa các khả năng thành công của nhà đầu tư khi tiến hành đầu tư kinh doanh
cũng như đảm bảo rằng các nhà đầu tư có thể tránh được những xu hướng biến động lớn, không dự tính trước được của thị trường

3.3.2.5. Đấu giá điện tử


Bán đấu giá từ lâu đã là hình thức kinh doanh, mua bán quen thuộc đối với các nền kinh tế phát triển trên thế giới. Nó được xem là một phương thức bán hàng đặc biệt, được tổ
chức công khai tại địa điểm nhất định, tại đó sau khi xem trước hàng hóa, những người đến mua tự do cạnh tranh giá cả và hàng hóa sẽ được bán cho người nào trả giá cao nhất.
Từ định nghĩa trên cho thấy về mặt bản chất, đấu thầu trực tuyến được tổ chức trên những nguyên tắc như đấu thầu truyền thống. Điểm khác biệt cơ bản là đấu giá trực tuyến trên
mạng internet

3.2.2.6. Đấu thầu điện tử


Đấu thầu điện tử đấu thầu trực tuyến là phương thức giao dịch đặc biệt được thực hiện trên mạng internet, trong đó người muangười đấu thầu công bố trước các điều kiện mua
hàng để người bán người dự thầu báo giá và các điều kiện trả tiền, sau đó người đấu thầu sẽ lựa chọn mua của người dự thầu có giá rẻ nhất và các điều kiện tín dụng phù hợp hơn cả với
những điều kiện mà người mua nêu ra
Hiện nay, đấu thầu trực tuyến là phương thức giao dịch khá phổ biến tại các nước trên thế giới, đặc biệt là ở các nước phát triển. Đây là phương thức giao dịch có khả năng giúp
doanh nghiệp có thể có những hợp đồng xuyên quốc gia với chi phí thấp. Mặc dù vậy, với không ít doanh nghiệp Việt Nam, hình thức đấu thầu trực tuyến vẫn được xem khá mới mẻ

3.3. MỘT SỐ HỆ THỐNG GIAO DỊCH TRONG TMĐT


Có nhiều yếu tố ảnh hưởng đến cấu trúc hệ thống giao dịch trong TMĐT. Tính đa dạng của các yếu tố đòi hỏi phát triển các hệ thống giao dịch có cấu trúc khác nhau. ở đây, chúng ta
xem xét bốn cấu trúc tiêu biểu, có thể coi là bốn cách tiếp cận đối với các hệ thống giao dịch.
Phương án 1: Máy chủ Web với mẫu đơn đặt hàng; Phương án 2: Máy chủ Web với một mẫu đơn đặt hàng sử dụng giao thức giao dịch
điện tử an toàn SET – Secure Electronic Transactions; Phương án 3: Áp dụng cho các giao dịch phân phối được phát triển bởi thị trường mở
Open Market – OM; Phương án 4: Mua bán mở trên Consorsium Internet OBI – Open Buying on the
Internet. Để phân tích cấu trúc, cần xem xét bốn yếu tố cơ sở của các hệ thống giao dịch TMĐT:
trực tiếp với Internet thông qua nhà cung ứng dịch vụ Internet ISP, hoặc gián tiếp thông qua mạng công ty. Người mua sử dụng máy tính khách hàng để xem thơng tin và mua hàng.
- “Người bán” là một hệ thống hoặc các hệ thống máy tính chứa đựng một catalog điện tử của người bán, và trong trường hợp mua bán trực tiếp trên mạng, có cả các sản phẩm để
thực hiện qua mạng.
-
Hệ thống giao dịch: một hệ thống hoặc các hệ thống máy tính tạo ra đơn đặt hàng cụ thể và chịu trách nhiệm thanh toán, lưu trữ hồ sơ và các vấn đề giao dịch kinh doanh khác.
- Cổng thanh tốn: Hệ thống máy tính định hướng các chỉ thị đối với mạng tài chính đang tồn tại như cấp phép và giải quyết qua thẻ tín dụng.
Các cấu trúc khác nhau sử dụng bốn thành phần này theo các cách khác nhau. Trong một số hệ thống, một số thành phần được kết hợp trong một hệ thống đơn lẻ, trong khi đó ở
một số hệ thống khác, cả bốn thành phần được đưa vào một số hệ thống máy tính nhất định.
Khi các nhà thiết kế một hệ thống kinh doanh lựa chọn việc phân chia tổng quát chức năng, cần phải thực hiện một số quyết định ở các lớp chức năng thấp hơn. Ví dụ, chức năng
tập hợp đơn đặt hàng cho phép tổng hợp các hàng hóa đơn lẻ thành một đơn đặt hàng hồn thiện, có thể được bổ sung vào như một phần của người bán hàng, như giao dịch hoặc như
một thành phần của khách hàng.

3.3.1. Hệ thống máy chủ Web với mẫu đơn đặt hàng


Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (16 trang)

×