1. Trang chủ >
  2. Y Tế - Sức Khỏe >
  3. Y học thưởng thức >

Phân loại theo DeBakey có 3 týp: Phân loại theo Stanford gồm 2 kiểu: Phân loại của Svensson: mới đề xuất gần đây, nhờ

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (329.2 KB, 27 trang )


tách THàNH Động mạch chủ
Tách thành động mạch chủ ĐMC là bệnh ít gặp tỷ lệ hiện mắc khoảng 5-30 catriệu ngờinăm, tần suất thay đổi phụ
thuộc vào từng quần thể với các yếu tố nguy cơ khác nhau. Triệu chứng bệnh thờng đa dạng, dễ nhầm với nhiều bệnh cảnh cấp
cứu khác, cần chú ý nghi ngờ mới có thể chẩn đoán và xử trí kịp thời, tránh những biến chứng gây tử vong. Tỷ lệ namnữ là 21,
độ tuổi hay gặp nhất là từ 60 đến 70 tuổi. Tỷ lệ tử vong khoảng 1mỗi giờ trong 48 giờ đầu.
Vị trí tách thành ĐMC hay gặp là ĐMC lên chỗ lồi, vùng cao trên các xoang vành phải và xoang không vành khoảng 1-2
cm, chiếm khoảng 60-65, ĐMC xuống - chỗ xuất phát ngay dới chỗ xuất phát của động mạch dới đòn trái, 20, quai ĐMC
10, còn lại ở ĐMC bụng do những vùng này phải căng giãn nhiều nhất dới áp lực cao trong kỳ tâm thu hoặc là điểm nối
xung yếu giữa những vùng cố định và di động của ĐMC. I. Phân loại: Tách thành ĐMC có thể theo nhiều kiểu:

A. Phân loại kinh ®iĨn: theo hai kiĨu DeBakey vµ


Stanford. Tách thành ĐMC hay gặp nhất ở đoạn ĐMC lên sau đó là vùng lân cận với dây chằng động mạch.

1. Phân loại theo DeBakey có 3 týp:


a. Týp I: thơng tổn cả ĐMC lên và ĐMC xuống. b. Týp II: thơng tổn chỉ ở ĐMC lên.
c. Týp III: thơng tổn chỉ ở đoạn ĐMC xuống.

2. Phân loại theo Stanford gồm 2 kiểu:


a. Týp A: tổn thơng đoạn ĐMC lên cho dù khởi phát ở bất kỳ đoạn ĐMC nào.
b. Týp B: thơng tổn ĐMC đoạn xa kể từ chỗ xuất phát của nhánh động mạch dới đòn trái.
Tuy nhiên có khi không thể phân định rõ týp chẳng hạn nếu tách thành ĐMC chỉ ở quai ĐMC cạnh vùng
139
xuất phát động mạch dới đòn trái gần với gốc ĐMC mà không có kèm đoạn ĐMC lên. Vì thế, có thể chia
theo vị trí tách thành hai loại: tách thành ĐMC đoạn gần tính từ gốc ĐMC lên đến chỗ xuất phát của động
mạch dới đòn trái và đoạn xa từ đó trở đi.
Hình 9-1. Phân loại tách thành ĐMC theo
DeBakey và Stanford. 3. Phân loại theo vị trí giải phẫu, tùy vào đoạn tổn
thơng. 4. Phân loại theo thời gian bị bệnh:
a. Cấp tính: thời gian kể từ khi khởi phát
2 tuần. b. Mạn tính: thời gian 2 tuần, khoảng một phần ba
số bệnh nhân thuộc nhóm mạn tính. Tỷ lệ tử vong tăng dần lên trong vòng 2 tuần lễ đầu
tiên, đạt cực đại vào khoảng 75-80, tạo ra một ng- ỡng tự nhiên về diễn biến bệnh.

5. Phân loại của Svensson: mới đề xuất gần đây, nhờ


kỹ thuật chẩn đoán hình ảnh mới, là: a.
Tách thành ĐMC kinh điển do nội mạc bị tách ra chia ĐMC thành hai lòng giả và thật, có hoặc
không thông với nhau qua các vết rách nội mạc, chênh lệch áp lùc gi÷a hai vïng chØ tõ 15-25
mmHg nên lòng giả có khuynh hớng phồng lên
140
theo thời gian, tạo ra phình mạch, lóc rộng, thậm chí vỡ ra.
Hình 9-2. Phân loại tách thành ĐMC theo Svensson.
b.
Huyết khối hoặc chảy máu trong thành ĐMC thờng do đứt các mạch nuôi ĐMC gây xuất
huyếthuyết khèi trong thµnh ĐMC, làm thành ĐMC dày lên, tiến triển thành loại 1, vỡ ra hoặc
khỏi hẳn với 2 týp khác biệt theo căn nguyên: hoại tử lớp giữa thành nang Erdheim-Gsell hoặc
tạo mảng xơ vữa - với loại này không thể chẩn đoán đợc khi chụp mạch mà phải dùng các phơng
pháp chẩn đoán khác.
c.
Tách thành ĐMC khu trú gây phồng thành ĐMC: không thể chẩn đoán trên lâm sàng, song
phát hiện đợc dới hình ảnh khối phồng khi chụp mạch hoặc chụp cắt lớp mạch máu.
d.
Loét và nứt mảng xơ vữa ĐMC: thờng gặp ở ĐMC bụng tuy cũng thấy ở ĐMC ngực, các mảng
xơ v÷a loÐt cã thÓ tiÕn triÓn thành tách thành ĐMC kinh điển hoặc vỡ bung mảng xơ vữa, gây
bệnh cảnh tắc mạch do cholesterol.
141
e. Tách thành ĐMC do chấn thơng hoặc do thủ
thuật, can thiệp trong lòng mạch, có thể tiến triển thành loại 1 hoặc 2, thậm chí vỡ ra.

6. Đờng kính vòng van ĐMC ở ngời trởng thành bình


Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (27 trang)

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×