1. Trang chủ >
  2. Y Tế - Sức Khỏe >
  3. Y học thưởng thức >

Triệu chứng thần kinh gặp trong số 18-30 các tr- Các biểu hiện khác: Điện tâm đồ: không đặc hiệu, hay gặp nhất là dày

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (329.2 KB, 27 trang )


3. Có chênh lệch về độ nảy của mạch hoặc huyết áp động mạch giữa hai tay hoặc mất mạch đột ngột.
Mạch hai tay khác nhau là dấu hiệu thực thể đặc hiệu nhất của tách thành ĐMC, gặp trong 38 các trờng
hợp. Chênh lệch mạch và huyết áp giữa hai tay là do một hay cả hai động mạch dới đòn bị chèn ép một
phần, hoặc có mảnh nứt di động trong lòng mạch nên có thể nghe thấy tiếng thổi dọc theo các động mạch
lớn nh động mạch cảnh, dới đòn hoặc động mạch đùi. Biểu hiện thiếu máu ngoại vi, nhất là chi dới có thể
gặp trong 15 ®Õn 20 sè bƯnh nh©n phình tách ĐMC. Biểu hiện mạch đúp hiếm gặp do chênh lệch
về tốc độ dòng chảy giữa lòng giả và thật trong trờng hợp lòng giả tiến triển vào giữa lòng thật. Khám vùng
cổ có thể thấy các biểu hiện nh giãn mạch cổ một bên do đè ép của lòng giả quanh ĐMC, hoặc giãn tĩnh
mạch cả hai bên do tĩnh mạch chủ trên bị chèn ép hoặc tràn dịch màng tim, ép tim.

4. Triệu chứng thần kinh gặp trong số 18-30 các tr-


ờng hợp: a. Nhũn nãođột quỵ là triệu chứng thờng gặp nhất ở
tách thành ĐMC, chiếm 5-10 số bệnh nhân. Đa số bệnh nhân tách thành ĐMC biểu hiện đột quỵ
có tiền sử đau ngực. Ngoài đột quỵ, thay đổi tới máu não có thể gây thiếu máu não thoáng qua với
các biểu hiện đa dạng từ rối loạn ý thức đến ngất 12 số bệnh nhân.
b. Thiếu máu tuỷ sống và bệnh thần kinh ngoại vi do thiếu máu hay gặp nhất nếu tách thành ĐMC
đoạn xa tới 10 do hậu quả đè ép vào các động
mạch gian sờn, nhánh động mạch Adamkiewicz, hoặc các động mạch nuôi rễ tuỷ sống. Vïng tíi
m¸u cho tủ sống giáp ranh giữa nhánh động mạch Adamkiewicz và các nhánh nu«i rƠ tủ
sèng rÊt dƠ bị tổn thơng do thiếu máu khi tách
145
thành ĐMC. Thiếu máu tuỷ biểu hiện rất đa dạng nh hội chứng viêm tuỷ cắt ngang, bệnh lý tuỷ
sống tiÕn triÓn, nhåi m¸u tủ sèng, héi chøng sõng tríc tủ sèng, liƯt hai chi hoặc liệt tứ chi.
Bệnh thần kinh ngoại vi trong tách thành ĐMC do thiếu máu của nơ-ron hoặc lòng giả đè ép trực
tiếp vào dây thần kinh hiếm gặp song biểu hiện rất đa dạng, không cố định nh: liệt hai chi dới,
khàn tiếng, bệnh lý đám rối thắt lng cùng và hội chứng Horner. Phần lín triƯu chøng thần kinh
liên quan ở bệnh nhân tách thành ĐMC là đau. Tuy nhiên triệu chứng đột quỵ, ngất hoặc khàn
tiếng cũng có thể là những triệu chứng đầu tiên.

5. Các biểu hiện khác:


a. Tràn dịch khoang màng phổi trái do khối phình vỡ vào khoang màng phổi.
b. Phù phổi một bên hoặc ho ra máu do tách thành ĐMC lan vào động mạch phổi.
c. Xuất huyết tiêu hoá cấp tính do loét thực quản hoặc tá tràng.
d. Đau bụng cấp do phồng mạch lan vào động mạch mạc treo tràng.
e. Khó nuốt do khối phồng ĐMC đè vào thực quản.

6. Tiêu chuẩn chẩn đoán lâm sàng có thể xác định tới


96 trờng hợp tách thành ĐMC theo von Kodolistch dựa trên các triệu chứng:
a. Đau ngực khởi phát đột ngột, hoặc cảm giác đau ngực chói dữ dội hoặc cả hai.
b. Chênh lệch mạch, huyết áp hoặc cả hai. c. Trung thất hoặc ĐMC giãn rộng hoặc cả hai.
Nếu chỉ có triệu chứng số 2 đơn thuần hoặc ít nhất 2 trong 3 triệu chứng thì tỷ lệ đúng là 83. Nếu
chỉ có triệu chứng 1 hoặc 3 đơn thuần thì tỷ lệ đúng
146
lần lợt là 31 và 39. Chẩn đoán loại trừ 93 các tr- ờng hợp nếu không có triệu chứng nào.

IV. Các xét nghiệm chẩn đoán 1. Xquang ngực mặc dù có độ đặc hiệu thấp, song vẫn


có giá trị chẩn đoán ban đầu nếu phối hợp với triệu chứng cơ năng và thực thể. Dấu hiệu kinh điển gợi ý
tách thành ĐMC là bóng trung thất giãn rộng 50 các trờng hợp. Bóng trung thất to về bên trái là chính
nếu tách thành ĐMC ngực, to về bên phải nếu tách thành ĐMC lên. Các dấu hiệu khác là những thay đổi
về hình dạng của ĐMC nh: bớu kh trú ở quai ĐMC, giãn rộng cung ĐMC đoạn xa ngay sau chỗ xuất phát
của động mạch dới đòn trái, dày thành ĐMC tăng độ dày của bãng §MC phÝa ngoài điểm vôi hoá nội
mạc, di lệch điểm vôi hoá ở cung ĐMC hơn 1cm, hình ảnh ĐMC hai lòng, khác biệt về kích thớc giữa
các phần ĐMC lên và xuống, thêng cã trµn dịch màng phổi trái, suy tim ứ huyết...
Tuy vậy, những dấu hiệu này chỉ có tính chất gợi ý chứ không có giá trị
chẩn đoán xác định.

2. Điện tâm đồ: không đặc hiệu, hay gặp nhất là dày


thất trái, các dấu hiệu khác bao gồm ST chênh xuống, thay đổi sóng T hoặc ST chênh lên. Dấu hiệu thiếu
máu cơ tim có thể gặp nếu kèm tổn thơng động mạch vành, do vậy cần nghĩ đến khả năng nµy nÕu héi
chøng vµnh cÊp cã kiĨu đau dữ dội bất thờng. Các dấu hiệu của viêm mµng tim vµ bloc dÉn trun nhÜ
thÊt còng cã thĨ gặp trên điện tim đồ.

3. Tách thành ĐMC có thể nhanh chãng dÉn tíi tư vong


Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (27 trang)

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×