1. Trang chủ >
  2. Y Tế - Sức Khỏe >
  3. Y học thưởng thức >

MỤC TIÊU ĐIỀU TRỊ

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (377.56 KB, 48 trang )


 U tủy thượng thận
 Hẹp eo ĐMC
 Bệnh tuyến giáp hoặc tuyến cận giáp
Bảng 9: Tổn thương các cơ quan bia
- Tim: •
Phì đại thất trái •
Cơn đau thắt ngực hoặc tiền sử nhồi máu cơ tim •
Tiền sử tái lưu thông động mạch vành •
Suy tim - Não:
• Đột q hoặc cơn thiếu máu não thoáng qua
- Bệnh thận mạn - Bệnh động mạch ngoại vi
- Bệnh võng mạc
Các khám nghiệm thực thể cơ bản cần làm trên bệnh nhân THA bao gồm: đo HA 2 tay và bắt mạch chi trên, chi dưới, soi đáy mắt, tính BMI cân nặng chia
cho 2 lần chiều cao, nghe động mạch cảnh, động mạch bẹn và bụng, khám tuyến giáp, khám tim, khám phổi, khám bụng xem thận có lớn không, khối u
trong bụng, đập bất thường của ĐMC bụng, khám chi dưới phù, có mạch?, khám thần kinh.
Các thử nghiệm cơ bản bao gồm: ECG, chụp tim phổi, siêu âm tim, huyết đồ, đường máu, kali máu, calci máu, creatinine máu, cholesterol máu, HDL-C,
LDL-C, triglyceride máu, tổng phân tích nước tiểu. Các xét nghiệm chuyên biệt hơn được thực hiện khi THA kháng trò hoặc nghó đến có nguyên nhân
THA.

4. MỤC TIÊU ĐIỀU TRỊ


Mục tiêu chung của điều trò THA là giảm tật bệnh tim mạch, thận và giảm tử vong. Nhằm đạt mục tiêu này, theo JNC VII cần thay đổi lối sống và đạt trò số
HA 14090mmHg. Riêng với bệnh nhân có kèm ĐTĐ hoặc bệnh thận mạn, mức HA cần đạt là dưới 13080mmHg .
Qui trình điều trò THA nhằm đạt mục tiêu nêu trên được tóm tắt trong hình 3, bảng 10 và bảng 11.
Hình 3: Quy trình điều trò THA
Thay đổi lối sống Không đạt mục tiêu
14090 hoặc 13080 với ĐTĐ, bệnh thận mạn
Lựa chọn thuốc đầu tiên
THA không chỉ đònh bắt buộc
THA có chỉ đònh bắt buộc
THA gđ1: Lợi tiểu hầu hết trường hợp
có thể dùng UCMC, chẹn thụ thể AGII,
chẹn bêta, ức chế calci hoặc phối hợp
THA gđ2: phối hợp 2 thuốc trong hầu hết
trường hợp thường là lợi tiểu với 1 thuốc
khác Các thuốc cho chỉ
đònh bắt buộc
Không đạt mục tiêu HA
Tăng liều hoặc thêm thuốc mục tiêu. Tham khảo chuyên viên THA
Cao Trung bình
Thấp 145
105 65
Mức độ Natri sử dụng
Bảng 10: Thay đổi lối sống THA
Thay đổi Khuyến cáo
Mức giảm HA tth ước lượng
Giảm cân BMI 18.5 - 24.9
5-20 mmHg 10kg giảm
Chế độ ăn DASH Nhiều trái cây, rau, sản phẩm sữa ít mơ
8-14 mmHg bão hòa, ít mỡ
Giảm mức natri 2,4 g natri hoặc 6g NaCl
2-8mmHg Vận động thể lực
Tham gia vào các hoạt động thể lực như 4-9mmHg
đi bộ ít nhất 30 phút mỗi ngày, mọi ngày trong tuần
Uống rượu vừa phải 80ml rượu mạnh; 600ml bia; 250ml rượu 2-4 mmHg
vang
Bảng 11: Các chỉ đònh bắt buộc THA
Thuốc nên dùng Nguy cơ cao Lợi
Chẹn UCMC Chẹn UC
Đối kháng Các nghiên
cứu chính cần chỉ đònh
tiểu bêta
thụ thể calci aldosterone
bắt buộc AGII
Suy tim ACCAHA
Heart Failure
Guidelines MERIT - HF
COPERNICUS CIBIS SOLVD
AIPE TRACE VaHEFT RALES
Sau NMCT ACCAHA Post-MI
Guideline BHAT SAVE Capricorn
EPHESUS Nguy cơ
ALLHAT HOPE
BĐMV cao ANBP2 LIFE,
EUROPA CONVINCE
ĐTĐ NKF-ADA Guideline
UKPDS ALLHAT
Bệnh thận mạn NKF Guideline
Captopril Trial RENAAL IDNT
REIN AASK
Phòng tái đột q PROGRESS
Cao Trung bình
Thấp 145
105 65
Mức độ Natri sử dụng

5. ĐIỀU TRỊ THA : THAY ĐỔI LỐI SỐNG


Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (48 trang)

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×