1. Trang chủ >
  2. Y Tế - Sức Khỏe >
  3. Y học thưởng thức >

Các thuốc hạ huyết áp khác Phương thức sử dụng thuốc điều trò THA

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (377.56 KB, 48 trang )


Dihydropyridines -
↓ ↑↑ ↑
+
- -
- -
- Bepridil
- ↓
↑ ↓
↑ ↑
↑ - không ảnh hưởng
↑ tăng
↓ giảm
Các thuốc ức chế calci có hiệu quả hạ huyết áp trên mọi tuổi, chủng tộc và cả bệnh nhân đái tháo đường. Nghiên cứu Syst-Eur và nghiên cứu HOT chứng
minh hiệu quả của ức chế calci trên bệnh nhân cao tuổi với THA tâm thu đơn thuần.
Không nên sử dụng ức chế calci nhóm dihydropyridine có tác dụng ngắn TD : nifedipine dạng tác dụng ngắn trong điều trò THA vì có thể tăng nguy cơ biến
cố tim mạch. Các nghiên cứu HOT , STOP-II và INSIGHT đã chứng minh sự an toàn của ức chế calci dihydropyridines tác dụng dài trong điều trò THA. Các
nghiên cứu NORDIL và CONVINCE chứng tỏ sự an toàn của diltiazem và verapamil trong điều trò THA khi so sánh với lợi tiểu và chẹn bêta. Lợi điểm
cao của các ức chế calci là không ảnh hưởng lên chuyển hóa và không bò giảm hiệu quả khi bệnh nhân dùng kèm kháng viêm không steroid. Không phối hợp
verapamil với thuốc chẹn bêta do giảm co cơ tim. Nên phối hợp dihydropyridines với chẹn bêta. Nicardipine dạng truyền tónh mạch rất có hiệu
quả trong điều trò cơn cao huyết áp. Khi không có phương tiện khác điều trò cơn cao huyết áp TD : thuoác TTM, captopril có thể sử dụng tối đa 3 giọt
nifedipine nhỏ vào miệng để tạm thời hạ cơn cao huyết áp.

6.7 Các thuốc hạ huyết áp khác


-
Các thuốc chẹn thụ thể alpha 1 và alpha 2 như phenoxybenzamine Dibenzyline
 và phentolamine Regitine
 ít sử dụng do nhiều tác dụng
phụ.
-
Các thuốc chẹn thụ thể alpha 1 như prazosin Minipress 
, doxazosin Cardura
 , terazosin Hytrin
 chỉ được sử dụng như là thuốc thứ 2 hay
thứ 3 phối hợp điều trò THA. Bệnh nhân THA có kèm u xơ tiền liệt tuyến thường được dùng doxazosin phối hợp với thuốc hạ HA khác do tác dụng
giảm triệu chứng tắc nghẽn đường tiểu của bệnh tuyến tiền liệt. Cần chú ý tác dụng hạ huyết áp tư thế đứng ở liều đầu các thuốc này. Nên khởi đầu
bằng liều thấp.
-
Các thuốc ức chế giao cảm trung ương không choïn loïc methyldopa, clonidine, guanabenz, guanfacine ít sử dụng vì nhiều tác dụng phụ.
Clonidine có thể hạ cơn cao huyết áp. Methyldopa thường sử dụng ở phụ nữ có thai bò THA do không gây hại trên thai nhi. Hiện nay các thuốc ức chế
giao cảm trung ương chọn lọc ở thụ thể I1-imidazoline Hyperium
 ,
moxolidine-Physiotens 
thường được sử dụng thay thế các thuốc trên do rất ít tác dụng phụ.
-
Các thuốc ức chế thần kinh ngoại vi nhö reserpine, guanethidine Ismelin
 , guanadrel Hylorel
 và bethanidine Lenathan
 có hiệu quả
hạ huyết áp qua tác dụng ức chế sự phóng thích norepinephrine ở các tế bào giao cảm ngoại vi. Reserpine là thuốc phổ biến nhất, được sử dụng từ trên
30 năm ; nay ít dùng vì có nhiều tác dụng phụ trầm cảm, loét tiêu hóa. Các thuốc nhóm guanethidine chỉ được sử dụng khi THA rất nặng, không
đáp ứng với các thuốc khác.

6.8 Phương thức sử dụng thuốc điều trò THA


Quy trình điều trò THA đã được trình bày trong hình 3. Một số điểm sau cần chú ý nhằm đạt mục tiêu về huyết áp :
- Điều trò không dùng thuốc hay thay đổi lối sống cần được áp dụng cho tất cả bệnh nhân THA. Mỗi lần được thăm khám, bệnh nhân cần được kiểm
tra và nhắc nhở về các biện pháp điều trò này.
-
Trên 23 bệnh nhân THA cần sử dụng 2 hoặc trên 2 thuốc hạ HA nhóm khác nhau mới đạt mục tiêu điều trò. Nghiên cứu ALLHAT cho thấy khoảng
60 bệnh nhân đạt mức HA 14090 mmHg cần 2 thuốc hạ huyết áp 49. Ở bệnh nhân cần đạt mục tiêu huyết áp thấp hơn 13080 mmHg, thường
cần 3 thuốc hạ huyết áp.
- Phối hợp các nhóm thuốc hạ huyết áp thường được khuyến cáo theo hình 8 . Sự lựa chọn thuốc còn thay đổi theo tình trạng bệnh lý đi kèm của người
bệnh bảng 11.
Hình 8 : Các khả năng phối hợp các thuốc hạ huyết aùp
TL Mancia G et al. Journal of Hypertension 2003 ; 4 : 1011-1053
Bảng 19 : Số lượng các nhóm thuốc hạ huyết áp cần dùng nhằm đạt mục tiêu HA taâm thu
TL : Bakris GL. J. Clin Hypertens 1999 ; 1 : 141 - Các nghiên cứu lơn , so sánh các nhóm thuốc thế hệ mới ức chế calci,
ức chế men chuyển, chẹn thụ thể angiotensin II, chẹn thụ thể alpha 1 so với các nhóm thuốc cũ lợi tiểu, chẹn bêta không cho thấy hiệu quả cao
Lợi tiểu Chẹn bêta
Chẹn alpha Chẹn thụ thể
AT 1 của AG II
Ức chế calci UCMC
hơn của thuốc mới. Do đó sự lựa chọn thuốc phối hợp không dựa trên yếu tố thuốc thế hệ mới hay thuốc thế hệ cũ.
- Trường hợp huyết áp tâm thu cao hơn mục tiêu 20 mmHg hoặc huyết áp tâm trương cao hơn mục tiêu 10 mmHg, có thể khởi đầu điều trò bằng 2
thuốc liều thấp riêng biệt hoặc thuốc phối hợp sẵn.
- Bệnh nhân cần được tái khám mỗi tháng hay mỗi tháng cho đến khi đạt mục tiêu điều trò. Sau đó mỗi 3 tháng. Bệnh nhân THA giai đoạn 2 hoặc
có bệnh phối hợp cần được khám mỗi tháng dù đã đạt mục tiêu điều trò. Cần kiểm tra kali máu và creatinine máu thường quy 1 đến 2 lần mỗi năm.
Chỉ sử dụng thêm aspirin liều thấp khi huyết áp đã ổn đònh nhằm tránh xuất huyết não.

7. CÁC TRƯỜNG HP ĐẶC BIỆT TRONG ĐIỀU TRỊ THA


Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (48 trang)

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×