1. Trang chủ >
  2. Công Nghệ Thông Tin >
  3. Kỹ thuật lập trình >

Dựa vào hình dạng Dựa vào phân tích nguồn sáng Dựa vào biến đổi màu sắc Dựa vào cơ sở dữ liệu Dựa vào dấu vết của q trình điều chỉnh tỷ lệ Dựa vào phân tích ánh sáng

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (531.47 KB, 28 trang )


 Máy chủ đóng vai trò điều khiển các thành phần khác.  Bộ nhớ ngoài: Lưu trữ dữ liệu ảnh cũng như các kiểu dữ liệu khác để có thể
chuyển giao cho các q trình có nhu cầu.

Phần 2: BÀI TỐN PHÁT HIỆN ẢNH GIẢ MẠO 2.1


Bài tốn phát hiện ảnh giả mạo
Ảnh giả mạo được chia làm 2 loại: Thứ nhất, đó là ảnh giả mạo nhưng thật, được dàn dựng một cách có ý đồ sau đó
thu nhận ảnh và không thực hiện thao tác chỉnh sửa trực tiếp trên ảnh thu nhận được. Thứ hai, ảnh giả mạo được tạo ra từ việc có tác động lên ảnh nhằm thay đổi nội
dung và bản chất bức ảnh dựa trên các kỹ thuật xử lý ảnh cắt, dán, ghép, thêm, bớt, chỉnh sửa.
Trong đề tài nghiên cứu này chỉ quan tâm xác định những bức ảnh giả mạo thuộc loại thứ 2.

2.2 Hướng tiếp cận bài toán


2.2.1 Dựa vào hình dạng


Việc phân tích để xác định tính giả mạo có thể dựa vào hình dạng vì việc cắt dán và ghép ảnh thường được thực hiện dựa theo các đường biên, nơi có sự thay đổi
không liên tục của cường độ sáng của các điểm ảnh.

2.2.2 Dựa vào phân tích nguồn sáng


Việc ghép các ảnh khác nhau hoặc bổ sung thêm đối tượng không phải thực hiện thao tác copy có thể được thực hiện bằng việc phân tích nguồn sáng đối với từng đối
tượng, các đối tượng được ghép thường có hướng của nguồn sáng không cùng với các đối tượng trong ảnh gốc.
- - 13

2.2.3 Dựa vào biến đổi màu sắc


Ảnh gốc thu nhận thường được thực hiện bởi một thiết bị. Do tính chất biến đổi của ống kính bao gồm góc độ chụp, độ mở v.v.. nên ảnh thu được thường bị biến
dạng theo các tính chất đặc trưng của các nhà sản xuất. Phần ảnh được ghép vào hay bổ sung thường khơng có sự biến đổi tương đồng về độ sáng.

2.2.4 Dựa vào cơ sở dữ liệu


Việc giả mạo ảnh thường dựa vào các ảnh đã có, tức là các ảnh đã được xuất bản bởi một nơi nào đó như: Báo chí, trang Web, tạp chí v.v.. Các ảnh này đã được lưu
trữ nên khi xuất hiện một ảnh nghi là giả mạo người ta có thể tìm ảnh này với các phần trong nguồn ảnh nằm trong cơ sở dữ liệu ảnh.
Hình 7: Sơ đồ việc phát hiện giả mạo dựa vào cơ sở dữ liệu
- - 14

2.2.5 Dựa vào dấu vết của quá trình điều chỉnh tỷ lệ


Khi cắt ghép các đối tượng từ hai hay nhiều bức ảnh để được một bức ảnh giả người ta phải quan tâm tới việc điều chỉnh kích thước, màu sắc của các đối tượng trên
các bức ảnh gốc được cắt ra để cho phù hợp với nhau khi được ghép trên cùng một bức ảnh.

2.2.6 Dựa vào phân tích ánh sáng


Qua phân tích sự đồng đều của ánh sáng phân bố trên các phần khác nhau của bức ảnh có thể thực hiện bằng hai cách. Cách thứ nhất là phân tích bóng đổ để tìm ra
hướng của nguồn sáng.
Hình 8: Hướng nguồn sáng Cách thứ hai là nghiên cứu các chấm sáng trong con ngươi mắt người. Mắt là
một phần tấm gương soi vào thế giới ẩn chứa chủ thể được chụp. Ngồi ra, màu của ánh sáng có thể xác định bóng trắng chính xác của các chấm
sáng. Một ảnh tổng hợp từ nhiều ảnh khác nhau sẽ có bóng sắc thay đổi từ người này sang người khác.
- - 15

Phần 3: PHÁT HIỆN ẢNH GIẢ MẠO DỰA TRÊN SỰ KHÁC BIỆT HƯỚNG NGUỒN SÁNG


Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (28 trang)

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×