1. Trang chủ >
  2. Khoa Học Tự Nhiên >
  3. Sinh học >

Nhân giống sản xuất working seed

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.07 MB, 36 trang )


3.3.2. Nhân giống sản xuất working seed


• Giống sản xuất là giống dùng để tạo ra sản phẩm vacxin.
• Tùy quy mô sản xuất mà phải nhân giống sản xuất tới
một số lượng nào đó cho phù hợp.
• Giống sản xuất được tạo ra từ giống gốc bằng cách cấy
chuyển tiếp nhưng khơng q 5 – 10 lần.
• Số lần cấy chuyển tiếp có thể được xác định qua dữ liệu
và được thiết lập cho phù hợp trong từng trường hợp cũng nhằm duy trì sự đồng nhất và tính ổn định của
vacxin.
• Chi tiết và nguồn gốc của tất cả các thành phần trong sản
phẩm như hóa chất, nguyên vật liệu được sử dụng trong quá trình sản xuất vacxin phải đảm bảo yêu cầu kỹ thuật và
phải được phê chuẩn của cơ quan cấp giấy chứng nhận có thẩm quyền quốc gia.
• Tất cả các thành phần có nguồn gốc động vật như máu,
huyết thanh mà khơng được tiệt trùng đều phải có kiểm tra để đảm bảo khơng có vi khuẩn, nấm, mycoplasma và virus
ngoại lau hoặc TSE prion đồng thời phải biết được quốc gia nào cung cấp chúng.
• Để tránh nhiễm khuẩn từ ngồi vào trong suốt q trình sản
xuất nên khuyến khích việc sử dụng các kỹ thuật tiệ trùng nghiêm ngặt để đảm bảo độ thuần khiết.
• Hạn chế sử dụng các chất bảo quản, đặc biệt là kháng
sinh.
• Không nên bổ sung bất kỳ loại kháng sinh nào trong quá
trình sản xuất nhất là dịch nuôi cấy tế bào, các mơi trường, dịch tiêm trứng.
• Trong trường hợp cần thiết có thể sử dụng khơng q 3
loại kháng sinh cùng một loại sản phẩm.
• Một số tiêu chuẩn còn cấm dùng Penicillin và
Streptomycin trong những vacxin sử dụng theo đường khí dung và đường tiêu hóa.
• Những kháng sinh sử dụng trong sản xuất phải khơng
gây ảnh hưởng cho lồi vật sử dụng vacxin và không gây ô nhiễm thực phẩm có nguồn gốc từ các lồi động vật sử
dụng vacxin.
• Phơi trứng được sử dụng phổ biến để sản xuất các loại
vacxin virus, đặc biệt là vacxin dùng cho gia cầm. Để nhân và giữ giống gốc người ta thường dùng trứng của các đàn
gà “siêu sạch” SPF Specific Pathogenic Free có chứng chỉ kiểm dịch sạch 18 loại virus và các vi khuẩn như
Salmonella, Mycoplasma và Mycobacterium.
• Trứng dùng cho sản xuất vacxin thành phẩm có thể dùng
các đàn gà sạch nuôi trong các trại gà tập trung có theo dõi dịch bệnh và phải được kiểm tra sạch với một số mầm
bệnh đặc biệt là H5N1, Newcastle, Mycoplasma, Salmonella và khơng được tiêm vacxin.
• Đường tiêm trứng cũng như loại chất thu hoạch tùy thuộc
vào từng loại vi sinh vật đã được cấy chuyển.
• Với các vacxin được sản xuất bằng nuôi cấy tế bào cần
chuẩn bị một nguồn tế bào MCS Master Cell Stock phù hợp và ổn định. Mỗi nguồn tế bào cần đảm bảo tính đồng
nhất và đặc tính di truyền trong giới hạn số lần cấy chuyển đồng thời phải tinh khiết, không được lẫn vi khuẩn, nấm,
mycoplasma và virus ngoại lai. •
Mơi trường tế bào được sử dụng trong sản xuất vacxin thường là các tế bào nguyên thủy primary cell có nguồn
gốc từ những mô thông thường bao gồm cả những tế bào sau khi cấy chuyển lần thứ 10. Các vacxin sử dụng cho gia
cầm thường được sản xuất từ nguồn nuôi tế bào xơ phôi gà sạch bệnh; Một số loại vacxin được sản xuất từ nguồn
nuôi tế bào nguyên thủy có nguồn gốc từ các phôi thông thường của động vật khỏe mạnh.
• Mỗi loại tế bào đều có một quy trình chi tiết chỉ dẫn kỹ thuật
ni cấy cho đến bước cuối cùng là thu hoạch vacxin.
• Cần chuẩn bị các môi trường thích hợp để nhân giống
sản xuất và mơi trường sản xuất vacxin. •
Tùy theo quy mơ mà chuẩn bị lượng mơi trường, nhiều ít khác nhau.
• Dù là vacxin vi khuẩn nhược độc hay vơ hoạt, bước đầu
người ta đều cấy giống sản xuất vào môi trường sản xuất vacxin và nuôi ở 37
C trong các bình ni cấy hoặc các thiết bị lên men sục khí.
• Ví dụ: Mơi trường sản xuất thường dùng với vacxin phó
thương hàn lợn vơ hoạt: Hottinger
50 Nước dạ dày lợn
50 Pepton bột
10 Glucoza
0,2 NaCl
0,9
• Đảm bảo yêu cầu vô trùng về nhà xưởng, trang thiết bị
trong khu vực sản xuất trước và sau khi sản xuất, đặc biệt là phòng vơ trùng, nơi thực hiện những thao tác kỹ thuật
chính trong ni cấy, san, chia môi trường và chế phẩm.

3.3.2. Thực hiện


Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.ppt) (36 trang)

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×