1. Trang chủ >
  2. Khoa Học Tự Nhiên >
  3. Sinh học >

Tách tế bào thận khỉ bằng phương pháp truyền dịch Nuôi cấy tế bào

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.07 MB, 36 trang )


I. Tách tế bào thận khỉ bằng phương pháp truyền dịch


– Khỉ dùng cho sản xuất là giống khỉ Maccaca muldatta; – Cân nặng 2 – 3 kg tuổi 2 – 2,5;
– Khơng có tác nhân ngoại lai SV40 SIV STLV; – Khơng có kháng thể polio;
– Cách ly kiểm dịch 6 tuần.
 Mổ lấy thận vô trùng: Gây mê sâu bằng ketamin liều
10 – 20mgkg P, cắt động mạch cổ, tắm bằng xà phòng và cloramin, lột da bụng, mổ bộc lộ thận, bóc tách thận,
đảm bảo khơng gây tổn thương nhu mơ thận.
• Bảo quản thận trong bình có 100ml mơi trường LHE hoặc
Hanks ủ ấm 37 C.
 Tripsin hóa:
 Lấy thận đặt vào đĩa petri, luồn kim vào động mạch thận, truyền dung dịch versen 150ml – 200ml vào động
mạch thận với tốc độ 15 – 20mlphút đẩy máu đọng trong nhu mô, tiếp theo truyền 150 – 200ml dung dịch
tripsin với tốc độ trên cho tới khi thấy dịch chảy ra ngồi nhớt; nhu mơ thận xuất hiện vết nứt.
 Cho thận vào bình chứa 80 – 100ml môi trường LHE, lắc nhẹ đến khi mơi trường hóa đục tế bào được tách
ra – hỗn dịch tế bào được thu giữ lại trong bình có 100 – 150ml huyết thanh bê và giữ trong lạnh.
 Tiếp tục tripsin hóa cho đến khi nhu mô thận tan hết.
 Hỗn dịch tế bào được cho thêm LHE vừa đủ 1000 – 1500ml sao cho nồng độ huyết thanh bê đạt 10 và
bảo quản lạnh 4 – 8 C cho đến khi nuôi cấy.
 Kiểm tra vô trùng.  Đếm tế bào: Pha tế bào bằng xanh trypan với tỷ lệ 1,5
lần, đếm trong buồng đếm trên kính hiển vi phản pha. 
Tiêu chuẩn chấp nhận:  Hỗn dịch tế bào đồng nhất;
 Tỷ lệ sống trên 80;  Lượng tế bào đủ ni cấy trên 100 bình Roux.

II. Ni cấy tế bào


• Pha tế bào bằng mơi trường phát triển LHE để đạt nồng
độ 70.000 tế bào1ml. •
Mơi trường LHE gồm: 50 LH0,5 + 50 Eargle + NaHCO
3
0,025 + huyết thanh bê 7-10 + kháng sinh; ni cấy vào các bình Roux dung tích 1200 ml, diện tích
ni cấy 250cm
2
, khối lượng 170ml hỗn dịch tế bào đã pha lỗng.
• Ni cố định ở 37
C trong 4-5 ngày, thay môi trường bằng môi trường duy trì có 2-5 huyết thanh bê. Tiếp tục
ni 3-4 ngày để tế bào mọc kín một lớp. •
Kiểm tra sự phát triển của tế bào hàng ngày. 
Tiêu chuẩn chấp nhận: - Tế bào mọc kín 1 lớp;
- Không nhiễm khuẩn; - Số tế bào trong 1 thai khoảng 30-40 triệu.

III. Gây nhiễm virus


Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.ppt) (36 trang)

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×