1. Trang chủ >
  2. Giáo Dục - Đào Tạo >
  3. Cao đẳng - Đại học >

Cung t Giới thiệu chung về lý thuyết cung - cầu

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (250.07 KB, 35 trang )


b. Cung


• Khái niệm:
o
Cung là số lượng hàng hóa hoặc dịch vụ mà người bán có khả
năng và sẵn sàng bán ở các mức giá khac nhau trong một thời gian nhất định.
o
Lượng cung là lượng hàng hóa hoặc dịch vụ mà người bán sẵng
sàng và có khả năng bán ở mức giá đã cho trong một khoảng thời gian nhất định.
o
Biểu cung là một bảng miêu tả số lượng hàng hóa hoặc dịch vụ
mà người bán sẵn sàng và có khả năng bán ở các mức giá khác nhau trong một khoảng thời gian nhất định.
o
Đường cung là đường biểu diễn mối quan hệt giữa đường cung
và giá trên đồ thị. Một nét chung của đường cung là có độ nghiêng lên trên về phía phải phản ánh quy luật cung.
o
Luật cung là số lượng hàng hóa được cung trong khoảng thời
gian đã cho tăng lên khi giá của nó tăng lên. Vì vậy theo luật cung, giá và số lượng tỉ lệ thuận với nhau.
• Các yếu tố xác định cung và hàm cung:
o
Công nghệ T
e
: Công nghệ là một yếu tố quan trọng góp phần nâng cao sản xuất,
giảm chi phí lao động trong q trình chế tạo sản phẩm. Sự cải tiến công nghệ làm cho đường cung dịch chuyển về phía phải, nghĩa là làm tăng
khả năng cung lên.
o
Giá của các yếu tố sản xuất đầu vào P
i
: Giá của các yếu tố sản xuất có ảnh hưởng đến khả năng cung sản
phẩm. Nếu giá của các yếu tố sản xuất giảm sẽ dẫn đến giá thành sản xuất giảm và cơ hội kiếm lợi nhuận sẽ cao lên, do đó các nhà sản xuất có
xu hướng sản xuất nhiều lên.
o
Chính sách thuế t: •
Khi thuế tăng thì cung giảm. •
Khi thuế giảm thì cung tăng.
o
Số lượng người sản xuất N:
- 9 -
Số lượng người càng nhiều thì lượng cung càng lớn.
o
Các kỳ vọng E: Mọi mong đợi về sự thay đổi giá của hàng hóa, giá của các yếu tố sản
xuất, chính sách thuế… đều có ảnh hưởng đến cung hàng hóa và dịch vụ. Nếu sự mong đợi dự đốn có thuận lợi cho sản xuất thì cung sẽ được
mở rộng và ngược lại.
è Tóm lại: Từ các yếu tố trên ta xác định được hàm cung theo phương trình sau:
Q
S x,t
= fP
x
, P
i
, T
e
, t , N , E
Trong đó : Q
S

x.t


: Lượng cung đối với hàng hoá x trong thời gian t. P
x
: Giá hàng hoá x trong thời gian t. P
i
: Giá của các yếu tố đầu vào. T
e
: Công nghệ. N
: Số người sản xuất. E
: Các kỳ vọng.
• Sự dịch chuyển đường cung:
Sự thay đổi của cung là sự dịch chuyển toàn bộ đường cung. Sự thay đổi lượng cung là sự vận động dọc theo đường cung.
Hình sau đây mơ tả sự khác biệt đó:
- 10 -

c. Cân bằng cung cầu


Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (35 trang)

×