1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Công nghệ thông tin >

Tính cần thiết của chuẩn Bluetooth Các đặc tả kỹ thuật Bluetooth

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (437.19 KB, 41 trang )


2.8.1 Tính cần thiết của chuẩn Bluetooth


Hiện nay chỉ có một vài thiết bị di động và thiết bị cầm tay là có thể liên lạc được với nhau. Các thiết bị này hầu hết thực hiện truyền thông thông qua dây dẫn.
Nhóm chuyên trách Bluetooth đã phát triển một tiêu chuẩn hỗ trợ cho cả ưu lượng thoại và số liệu và cung cấp khả năng truy nhập thông qua các mạng diện rộng khác
nhau. Chuẩn này xác định một đường truyền vô tuyến phạm vi hẹp song công tốc độ 1Mbps kết nối được tới 8 thiết bị vô tuyến cầm tay. Các thiết bị này bao gồm
máy tính xác tay, thiết bị hỗ trợ cá nhận kỹ thuật số, điện thoại tế bào, camera số, và các thứ khác. Một ứng dụng điển hình cho phép một máy tính xác tay truy nhập tới
một máy điện thoại tế bào và vì thế có thể truy nhập Internet thông qua đường truyền vô tuyến. Việc kết nối một tổ hợp ống nghe nói tới máy điện thoại tế bào cho
phép thực hiện truyền thông thoại không dùng tay. Khi một máy camera kỹ thuật số được trang bị một modul vơ tuyến Bluetooth, các bức ảnh có thể được truyền tải
ngay lập tức tới một khoảng cách khá xa thông qua một máy điện thoại di động hoặc qua một dây dẫn điện thoại cố định. Bên cạnh khả năng cho phép chia sẻ thông
tin thuận lợi, Bluetooth cũng tạo ra các ứng dụng mới như là khả năng cho phép một người sử dụng có thể mở khoa xe hơi của mình bằng cách sử dụng máy điện thoại
di động. Các sản phẩm đầu tiên theo chuẩn Bluetooth theo dự tính sẽ có mặt vào khoảng đầu năm 2000. Chi phí cho các sản phẩm này thấp hơn nhiều so với các
thành phần của mạng WLAN hiện tại vì chúng hoạt động ở cơng suất thấp hơn.

2.8.2 Các đặc tả kỹ thuật Bluetooth


Tất cả các thiết bị Bluetooth là các thực thể tương đương với nhau có các quá trình thực hiện giống hệt nhau. Tuy nhiên, khi thiết lập một mạng một thiết bị
sẽ làm việc như thiết bị chủ và thiết bị còn lại là khách. Thiết bị Bluetooth chuyển các gói số liệu ngắn trong băng tần ISM 2,4 GHz sử dụng FHSS thay đổi các kênh
tần số 1600 lần trong một giây. Khoảng cách hoạt động nằm trong khoảng 10cm đến 10m, nhưng có thể được mở rộng lên hơn 100m khi tăng cơng suất phát.
Bluetooth có thể được tích hợp vào hầu như bất kỳ thiết bị di dộng nào khi sử dụng modul truyền thông vô tuyến giá thành hạ và kích thước nhỏ 1cm x 3cm. Ngăn
xếp Bluetooth điển hình cho trên Hình 2.24. Chức năng của các lớp khác nhau trong ngăn xếp được miêu tả trong Bảng 2.10.

2.8.3 Các kiểu kết nố


Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (41 trang)

×