1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Công nghệ thông tin >

Các kiểu kết nố Sửa lỗi

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (437.19 KB, 41 trang )


2.8.1 Tính cần thiết của chuẩn Bluetooth


Hiện nay chỉ có một vài thiết bị di động và thiết bị cầm tay là có thể liên lạc được với nhau. Các thiết bị này hầu hết thực hiện truyền thông thông qua dây dẫn.
Nhóm chuyên trách Bluetooth đã phát triển một tiêu chuẩn hỗ trợ cho cả ưu lượng thoại và số liệu và cung cấp khả năng truy nhập thông qua các mạng diện rộng khác
nhau. Chuẩn này xác định một đường truyền vô tuyến phạm vi hẹp song công tốc độ 1Mbps kết nối được tới 8 thiết bị vô tuyến cầm tay. Các thiết bị này bao gồm
máy tính xác tay, thiết bị hỗ trợ cá nhận kỹ thuật số, điện thoại tế bào, camera số, và các thứ khác. Một ứng dụng điển hình cho phép một máy tính xác tay truy nhập tới
một máy điện thoại tế bào và vì thế có thể truy nhập Internet thông qua đường truyền vô tuyến. Việc kết nối một tổ hợp ống nghe nói tới máy điện thoại tế bào cho
phép thực hiện truyền thông thoại không dùng tay. Khi một máy camera kỹ thuật số được trang bị một modul vơ tuyến Bluetooth, các bức ảnh có thể được truyền tải
ngay lập tức tới một khoảng cách khá xa thông qua một máy điện thoại di động hoặc qua một dây dẫn điện thoại cố định. Bên cạnh khả năng cho phép chia sẻ thông
tin thuận lợi, Bluetooth cũng tạo ra các ứng dụng mới như là khả năng cho phép một người sử dụng có thể mở khoa xe hơi của mình bằng cách sử dụng máy điện thoại
di động. Các sản phẩm đầu tiên theo chuẩn Bluetooth theo dự tính sẽ có mặt vào khoảng đầu năm 2000. Chi phí cho các sản phẩm này thấp hơn nhiều so với các
thành phần của mạng WLAN hiện tại vì chúng hoạt động ở cơng suất thấp hơn.

2.8.2 Các đặc tả kỹ thuật Bluetooth


Tất cả các thiết bị Bluetooth là các thực thể tương đương với nhau có các quá trình thực hiện giống hệt nhau. Tuy nhiên, khi thiết lập một mạng một thiết bị
sẽ làm việc như thiết bị chủ và thiết bị còn lại là khách. Thiết bị Bluetooth chuyển các gói số liệu ngắn trong băng tần ISM 2,4 GHz sử dụng FHSS thay đổi các kênh
tần số 1600 lần trong một giây. Khoảng cách hoạt động nằm trong khoảng 10cm đến 10m, nhưng có thể được mở rộng lên hơn 100m khi tăng cơng suất phát.
Bluetooth có thể được tích hợp vào hầu như bất kỳ thiết bị di dộng nào khi sử dụng modul truyền thông vô tuyến giá thành hạ và kích thước nhỏ 1cm x 3cm. Ngăn
xếp Bluetooth điển hình cho trên Hình 2.24. Chức năng của các lớp khác nhau trong ngăn xếp được miêu tả trong Bảng 2.10.

2.8.3 Các kiểu kết nố


i
Bluetooth hỗ trợ 2 kiểu kết nối: •
Kết nối định hướng đồng bộ SCO;

Phi kết nối không đồng bộ ACL.
35
Giao diện bộ điều khiển host Quản lý kết nối
Bộ xử lý băng gốc Vô tuyến
Phần mềm
Phần cứng
Hình 2.24: Ngăn xếp triển khai Bluetooth Lớp
Chức năng Vơ tuyến
Máy thu viba phạm vi nhỏ có đồng hồ và máy phát bên ngoài
Bộ xử lý băng gốc Xác định các thủ tục cần để hỗ trợ trao đổi thoại
và số liệu thời gian thực cũng như thông tin về mạng
Quản lý kết nối Phần mềm chức năng thực hiện các giao thức như
thiết lập tuyến, cấu hình mạng, và nhận thực Giao diện bộn điều khiển host
Giao diện với host Bluetooth Bảng 2.10: Các chức năng của các lớp trong ngăn xếp
Các gói SCO được phát đi thơng qua các khe dành riêng. Mỗi gói được phát trên một kênh tần số riêng. Ở tốc độ 1Mbps và tốc độ nhảy tần 1600 bước nhảys,
chiều dài gói lớn nhất là 625 bit hay 78 octet. Một gói danh định có thể chứa một khe đơn nhưng cũng có thể được mở rộng để chứa tới 5 khe. Một khi kết nối được
thiết lập cả thiết bị chủ và khách có thể gửi đi các gói SCO mà khơng cần được thăm dò.
Một gói SCO cho phép truyền dẫn số liệu và thoại. Tuy nhiên, chỉ có một phần số liệu được phát đi khi gói tin bị hỏng.
Kết nối ACL hỗ trợ cả lưu lượng đối xứng và không đối xứng. Khối thiết bị chủ điều khiển độ rộng băng thông kết nối và quyết định gán bao nhiêu băng thông
cho khối thiết bị khách. Khối khách phải được thăm dò trước khi chúng có thể truyền dữ liệu.
Bluetooth có thể hỗ trợ một kết nối số liệu khơng đồng bộ, 3 kết nối thoại đồng bộ,hoặc một kết nối hỗ trợ đồng thời cả dữ liệu không đồng bộ và thoại dồng
bộ. Mỗi kết nối đồng bộ hỗ trợ tốc độ số liệu 64 Kbps. Một kết nối không đồng bộ hỗ trựo tốc độ 721 Kbps ở hướng phát trong khi cho phép tốc độ 57,6 Kbps ở hướng
ngược lại. Nó cũng có thể hỗ trợ một kết nối đối xứng ở tốc độ 432,6 Kbps.
36

2.8.4 Sửa lỗi


Có ba loại sơ đồ sửa lỗi: •
Mã sửa lỗi hướng phát FEC 13 tốc độ; •
Mã FEC 23 tốc độ; •
Sơ đồ yêu cầu phát lại số liệu tự động. Mục tiêu của sơ đồ FEC là để giảm các quá trình truyền dẫn lại. Tuy nhiên,
trong các trường hợp không hạn chế, FEC tạo ra một phần thông tin phụ trội không cần thiết mà điều này làm giảm thơng lượng của đường truyền. Vì thế, việc xác định
gói trong Bluetooth phải linh hoạt để phù hợp với việc sử dụng FEC. Tiêu đề gói ln được giữ bằng 13 tốc độ FEC vì nó chứa thơng tin có ích về đường truyền. Sơ
đồ ARQ u cầu xác nhận trực tiếp từ phía thu.

2.8.5 Nhận thực và bảo mật


Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (41 trang)

×