1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Công nghệ thông tin >

W3C Diễn đàn WAP-WAP Forum

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (437.19 KB, 41 trang )


2.9 Các chuẩn W3C và WAP


Hiện nay có hai tổ chức đang thực hiện chuyển hoá một tập giới hạn các tiêu chuẩn kỹ thuật sử dụng cho truy nhập thơng tin di động. Tổ chức thứ nhất là nhóm
chun chách về di động thuộc tập đoàn W3C World Wide Web Consortium và tổ chức thứ hai là tập đoàn giao thức ứng dụng vô tuyến WAP.
Diễn đàn WAP dành riêng cho các dịch vụ tiên tiến và các ứng dụng dựa trên thiết bị vô tuyến như các máy điện thoại di động tế bào. W3C dành riêng trong việc
định hướng và cải tiến quá trình phát triển World Wide Web. Từ năm 1998, có sự hợp tác giữa WAP và W3C trong lĩnh vực về thiết bị di động truy nhập thơng tin
trên Web. Thay vì phát triển một bộ các giải pháp riêng lẻ nó tập trung vào việc tìm kiếm một giải pháp chung.
Trong cơng nghệ Web, tiêu điểm của WAP Forum và W3C về cơ bản là giống nhau. Những trùng lặp chính ở trong các lĩnh vực thiết kế giao thức và Proxy
thông minh, các ứng dụng XML, sửa đổi nội dung ví dụ như thơng qua việc sử dụng các bảng mẫu và hình ảnh vector. Hợp tác trong tương lai có thể tập trung ở
lĩnh vực thanh tốn điện tử mà ở đó cơng tác của hai nhóm đang có những điểm chung.

2.9.1 W3C


W3C được thành lập vào năm 1994, để phát triển một diễn đàn mở phát triển công nghệ Web. Tập đồn này có trên 270 thành viên đến từ các lĩnh vực công
nghiệp và nghiên cứu. Giống như IETF, các đặc tả kỹ thuật chi tiết của W3C dựa trên một mã đơn giản. Cuối 1994, rõ ràng là đã có những quan tâm đáng kể đến lĩnh
vực truy cập Web thông qua các thiết bị di động và vơ tuyến. Kết quả là, nhóm chun trách truy nhập cho các thiết bị di động được thành lập vào năm 1998 để tìm
ra những tác động của truy nhập vô tuyến dựa trên các khuyến nghị của W3C.

2.9.2 Diễn đàn WAP-WAP Forum


WAP Forum, thành lập vào năm 1997 là một nhóm các nhà cơng nghiệp bao gồm các nhà chế tạo, các thiết bị vận hành mạng, các nhà cung cấp nội dung thông
tin và các nhà phát triển ứng dụng. Nó được dành riêng để cung cấp nội dung và các ứng dụng cho các thiết bị vô tuyến cầm tay như điện thoại di động, máy nhắn
tin, thiết bị hỗ trợ cá nhân kỹ thuật số, và các đấu cuối vô tuyến khác. Nhận biết được và tiện ích của World Wide Web, WAP Forum đã lựa chọn các cấu kiện của
cơng nghệ Web thích hợp đối với Internet và Web.
Các thiết bị vô tuyến cầm tay có những hạn chế về phần giao diện người dùng đặc biệt là khi so sánh với các máy tính ca nhân. Để cho phép một mơ hình lập
trình ứng dụng, yêu cầu phải đạt được là khả năng phân bậc nội dung ở nhiều mức độ khác nhau. Tuy nhiên, nội dung trên Web hiện nay nói chung là khơng thích hợp
cho các thiết bị vơ tuyến cầm tay. Các vấn đề ở đây gồm có:
38

Phân cấp đầu vào ở những nơi mà các thiết bị di động cho phép nhiều loại thiết bị đầu vào, bao gồm bàn phím thu nhỏ, có rất ít hoặc khơng có các
phím lập trình. •
Phân cấp đầu ra ở những nơi mà các thiết bị di động có kích thước màn hình hiển thị lớn, có khn dạng và các đặc tính riêng khác với màn hình máy
tính PC. WAP Forum đã công bố các đặc tả kỹ thuật chi tiết đối với giao thức ứng
dụng vô tuyến WAP dựa trên các chuẩn Internet hiện có như XML hay IP cho các mạng vô tuyến. WAP hướng vào việc cung cấp các dịch vụ thông tin và điện thoại
cho các máy điện thoại di động kỹ thuật số và các đầu cuối vô tuyến khác.

2.10 Chuẩn kết hợp dữ liệu hồng ngoại


Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (41 trang)

×