1. Trang chủ >
  2. Kinh Tế - Quản Lý >
  3. Quản lý dự án >

Phân tích và Đánh giá kết quả hoạt động tiêu thụ Lịch sử hình thành phát triển của Công ty Thái Lợi

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (273.85 KB, 37 trang )


5.5. Các biện pháp hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm a Quảng cáo


Quảng cáo là việc sử dụng các phơng tiện thông tin để truyền tin cho các phần tử trung gian hoặc cho khách hàng cuối cùng trong khoảng không gian và
thời gian nhất định. Thực chất của quảng cáo là thông tin đến công chúng, ngời tiêu dùng về sản phẩm và doanh nghiệp sản xuất ra sản phẩm ấy.
b Các hoạt động hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm khác Bao gồm:
- Tổ chức hội nghị khách hàng, hội thảo chuyên đề, mời ăn, tặng quà. - Chiêu hàng
- Chào hàng - Hội trợ triển lãm nhằm giới thiệu sản phẩm hàng hóa của doanh nghiệp
với khách hàng và công chúng. - Xúc tiến bán hàng
- Khuyến mãi, khuyếch trơng nhằm thúc đẩy tiêu thụ, mở rộng thị trờng. - Phơng thức thanh toán linh hoạt

6. Phân tích và Đánh giá kết quả hoạt động tiêu thụ


Phân tích và đánh giá kết quả hoạt động tiêu thụ sản phẩm là xem xét, đánh giá sự biến động về khối lợng sản phẩm tiêu thụ xét ở toàn bộ doanh
nghiệp và từng loại sản phẩm, đồng thời xem xét mối quan hệ cân đối giữa dự trữ, sản xuất và tiêu thụ nhằm thấy khái quát tình hình tiêu thụ và những nguyên
nhân ban đầu ảnh hởng đến tình hình đó.

II. Thực trạng công tác tiêu thụ sản phẩm tại công ty tnhh in bao bì thái lợi


1. Lịch sử hình thành phát triển của Công ty Thái Lợi


Công ty In bao bì Thái Lợi ra đời và đi vào hoạt động vào ngày 791999. Công ty có tài khoản riêng, có con dấu để giao dịch và hoạt động. Trụ sở chính
của Công ty đặt tại 42128 Giảng Võ Ba Đình Hà Nội.
Trong buổi đầu sơ khai, với quy mô là một xởng in nhỏ, cơ sở vật chất kỹ thuật còn nghèo nàn, phơng tiện, dụng cụ sản xuất còn lạc hậu nên hiệu quả sản
xuất còn rất thấp, chất lợng sản phẩm cha cao, mẫu mã còn đơn điệu. Sau một thời gian hoạt động hiệu quả Công ty đã phục vụ tốt nhu cầu của thị trờng và
phát triển sản phẩm ngày một đa dạng hơn. Đến năm 2000 trớc yêu cầu của việc đổi mới nền kinh tế, Công ty đã thực
hiện sản xuất kinh doanh đáp ứng theo nhu cầu của thị trờng, đảm bảo nâng cao đời sống công nhân viên. Đặc biệt trong giai đoạn này, đất nớc ta mở rộng hợp
tác về kinh tế. Về nhiều mặt với các nớc trên thế giới, mở ra cho mọi thành phần kinh tế tầm nhìn mới, thị trờng mới, do đó sản phẩm của Công ty cũng đòi
hỏi có nhiều đổi mới về chất lợng, mẫu mã một cách đa dạng nhằm quản cáo giới thiệu sản phẩm về các ngành khác.
Hiện nay mặc dù với quy mô sản xuất không lớn nhng Công ty luôn luôn vơn lên tự hoàn thiện và khẳng định mình. Công ty thờng xuyên đầu t máy móc
thiết bị có tính năng tác dụng cao áp dụng vào sản xuất. Song song với việc đầu t, Công ty không ngừng tiến hành sửa chữa, nâng cấp tính năng sử dụng của
máy móc thiết bị cũ một cách kịp thời, hiệu quả và hợp lý, góp phần không nhỏ vào việc làm tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty. Đồng thời Công ty
cũng lấy việc tổ chức học tập, đào tạo nâng cao tay nghề cho công nhân viên làm tiền đề cơ bản cho quá trình đổi mới và phát triển.

2. Cơ cấu tổ chức của Công ty TNHH In Bao bì Thái Lợi


Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (37 trang)

×