1. Trang chủ >
  2. Kinh Tế - Quản Lý >
  3. Quản lý dự án >

Khả năng cạnh tranh của công ty. Về mặt hàng tiêu thụ

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (273.85 KB, 37 trang )


thụ hàng năm có sự thay đổi. Mặt khác sản phẩm bao bì đối với mặt hàng bánh kẹo, trà và cà phê đợc tiêu thụ mạnh vào cuối năm để phục vụ các cơ sở sản
xuất hàng cho dịp Tết Nguyên Đán.

3. Khả năng cạnh tranh của công ty.


Nằm trên địa bàn Thủ đô Hà nội công ty phải cạnh tranh với một số cơ sở sản xuất lớn và các công ty TNHH. Đây là những đối thủ cạnh tranh rất lớn đối
với công ty. Những sản phẩm của các đối thủ cạnh tranh có kiểu dáng,màu sắc,chất lợng rất đẹp và tốt với chủng loại phong phú và đa dạng. Mặt khác họ có
hệ thống cửa hàng trng bày giới thiệu sản phẩm rất thuận tiện.Trong khi đó công ty cha có hệ thống cửa hàng giới thiệu sản phẩm. Điều này dã làm cho thông tin về
sản phẩm của công ty đến với ngời tiêu dùng rất hạn chế.
Ngoài ra công ty còn có các đối thủ cạnh tranh là các sản phẩm của Trung Quốc. Hiện nay trên thị trờng xuất hiện sản phẩm của Trung Quốc với
kiểu dáng và mầu sắc rất phong phú, đa dạng nhiều chủng loại. Ta thấy rõ sản phẩm của công ty có sức cạnh tranh ở mức trung bình đối với các cơ sở sản xuất
trong và ngoài nớc.Với tình trạng này doanh nghiệp vừa phải đầu t trang thiết bị hiện đại cho sản xuất vừa phải củng cố công tác tiêu thụ sản phẩm,tạo cho sản
phẩm một vị trí cao trên thị trờng.

4. Về mặt hàng tiêu thụ


Hoạt động tiêu thụ là một khâu quan trọng trong quá trình tái sản xuất mở rộng của mỗi doanh nghiệp khi hoạt động trong nền kinh tế thị trờng. Tiêu
thụ tốt là điều kiện đảm bảo cho quá trình sản xuất kinh doanh diễn ra một cách
bình thờng: liên tục, nhịp nhàng và đều đặn. Để hoạt động tiêu thụ đợc diễn ra trôi chảy, liên tục Công ty phải nhận định đợc rõ ràng từng loại sản phẩm nào
chiếm u thế, chất lợng sản phẩm ra sao để từ đó có các kế hoạch chiến lợc cho sản xuất kinh doanh.
Việc phân tích tình hình tiêu thụ theo mặt hàng sẽ giúp Công ty biết đợc mặt hàng nào bán đợc, mức cầu thị trờng theo mặt hàng là bao nhiêu, mặt hàng
nào không bán đợc đó tìm hớng kinh doanh có hiệu quả. Vì vậy, ta có thể xem xét tình hình tiêu thụ mặt hàng của Công ty trong 3
năm 2001 - 2003 qua bảng sau.
Bảng 5: Doanh thu tiêu thụ theo sản phẩm 2001- 2003
Đơn vị tính: Triệu đồng
Các chỉ tiêu 2001
2002 2003
tăng 0201
0302 Tổng doanh thu
6.851,5 6.969,9
7.689,8 16,84
10,33
Bao bì mì ăn liền 2.195,4
2.256,3 2.084,2
2,77 -7,63
Bao bì bánh kẹo 1.772,3
1.823,7 2.014,4
2,9 10,46
Bao bì tr c phê
1.918,9 2.094,5
2.454,2 9,15
17,17 Các sản phẩm khác
964,9 795,4
1.137 -17,57
42,95 Qua bảng trên ta thấy: Doanh thu của sản phẩm bao bì mì ăn liền năm 2002
tăng 2,77 so với năm 2001 nhng năm 2003 giảm 7,63 so với năm 2002 do số l- ợng sản phẩm tiêu thụ giảm. Do biến động giá sản phẩm bao bì bánh kẹo nên mặc dù
sản lợng tiêu thụ năm 2002 có tăng 30,77 so với năm 2001 nhng doanh thu chỉ tăng 2,9 nhng năm 2003 sản lợng tiêu thụ tăng 5,88 nhng doanh thu lại tăng 10,46.
Tơng tự nh vậy doanh thu từ sản phẩm bao bì trà cà phê năm 2002 tăng 9,15 so với năm 2001 và năm 2003 tăng 17,17 so với năm 2002.

5. Tình hình thực hiện kế hoạch tiªu thơ


Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (37 trang)

×