1. Trang chủ >
  2. Kinh Tế - Quản Lý >
  3. Quản lý dự án >

Mạng lới tiêu thụ của Công ty

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (273.85 KB, 37 trang )


Từ trớc đến nay thị trờng truyền thống của công ty vẫn là thị trờng trong Thành phố Hà nội, trong khi thị trờng tại các tỉnh lân cận đầy tiềm năng mặc dù
đã có sự mở rộng nhng vẫn cha đợc khai thác đúng mức. Nguyên nhân là do sản phẩm Công ty không cạnh tranh đợc với sản phẩm của các đối thủ cạnh tranh tại
các thị trờng này. Một số cơ sở thờng lôi kéo sự chú ý của khách hàng bằng hình thức tiêu cực thị trờng, đối thủ cạnh tranh của Công ty thờng có lợi thế về giá sản
phẩm do họ có thể giảm bớt các chi phí sản xuất, nh BHXH, các trang thiết bị an toàn lao động, thời gian lao động, chi phí kiểm tra chất lợng. Vì vậy để có thể
cạnh tranh thắng lợi đòi hỏi Công ty phải không ngừng nâng cao chất lợng sản phẩm, tiết kiệm chi phí sản xuất nhằm hạ giá thành sản phẩm, thực hiện các biện
pháp nhằm củng cố đợc thị trờng truyền thống và khai thác thị trờng mới.

7. Mạng lới tiêu thụ của Công ty


Việc lựa chọn các hình thức tiêu thụ thông qua các kênh phân phối là vấn đề quan trọng đợc Công ty luôn quan tâm. Bởi vì nếu Công ty xác định đúng
đắn các kênh phân phối sẽ giúp cho quá trình tiêu thụ hàng hóa nhanh hơn, từ đó Công ty có điều kiện tiết kiệm chi phí bán hàng, góp phần làm tăng doanh
thu tăng lợi nhuận. Hiện nay Công ty đang thực hiện việc tiêu thụ sản phẩm thông qua hai
hình thức chủ yếu là:
Hình thức 1: áp dụng kênh phân phối trực tiếp ngắn:
Hình 7: Kênh phân phối trực tiếp ngắn
Hình thức 2: áp dụng kênh phân phối trực tiếp dài:
Hình 7: Kênh phân phối trực tiếp dài
- Tiêu thụ sản phẩm thông qua kênh phân phối trực tiếp ngắn: Công ty
Công ty Người tiêu dùng
Người tiêu dùng
Đại lý Đại lý
Người tiêu dùng Người tiêu dùng
Công ty Công ty
Công ty áp dụng hình thức tiêu thụ sản phẩm qua kênh phân phối này nghĩa là sản phẩm mà Công ty sản xuất ra đợc bán trực tiếp cho ngời tiêu dùng
mà không qua ngời trung gian.
Kết quả tiêu thụ sản phẩm thông qua kênh phân phối trực tiếp ngắn.
Đơn vị: triệu đồng
Năm Doanh thu bán hàng
Bán thẳng
2001 6.851,5
575,53 8,4
2002
6.969,9 641,23
9,2 2003
7.689,8 907,40
11,8 Khách hàng liên hệ trực tiếp với Công ty, sau đó nhận hàng ở kho của
Công ty hoặc Công ty vận chuyển và giao trực tiếp tới tay ngời tiêu dùng. Với kênh trực tiếp này, Công ty dễ quản lý đợc lợng sản phẩm bán ra của mình, tiết
kiệm đợc chi phí trung gian, nắm bắt đợc nhu cầu của khách hàng một cách nhanh chóng. Tuy nhiên nó có nhợc điểm là thời gian thu hồi vốn chậm, Công
ty khó mở rộng ra các thị trờng ở các tỉnh khác ngoài khu vực hoạt động truyền thống của Công ty. Thông thờng hình thức bán hàng này chỉ thực hiện khi
khách hàng có nhu cầu đặt hàng với khối lợng lớn thông qua việc ký kết hợp đồng trực tiếp với công ty. Khách hàng của Công ty đặt hàng trực tiếp tại Công
ty không nhiều, chủ yếu là các khách hàng truyền thống có quan hệ làm ăn lâu dài, còn các khách hàng nhỏ thì khó tiếp cận.
Nhìn vào bảng trên ta thấy: tỷ lệ doanh thu trùc tiÕp so víi tỉng doanh thu cđa C«ng ty năm sau cao hơn năm trớc. Điều đó chứng tỏ Công ty đã mở rộng
thị trờng tiêu thụ sản phẩm của mình.
- Tiêu thụ sản phẩm thông qua kênh phân phối trực tiếp dài:
Theo hình thức này, sản phẩm của Công ty tiêu thụ chiếm hơn 80.
Kết quả tiêu thụ sản phẩm của kênh phân phối trực tiếp dài.
Đơn vị: 1000Đ
Năm Doanh thu bán hàng
Đại lý
2001
6.851,5 6.275,97
91,6 2002
6.969,9 6.328,67
90,8 2003
7.689,8 6.782,4
88,2
Qua kết quả trên, ta có thể khẳng định, Công ty có mối quan hệ tốt với các đại lý tiêu thụ.
Trên thực tế Công ty áp dụng đồng thời cả hai hình thức tiêu thụ trên không có tách biệt. Có khi sản phẩm của Công ty đợc tiêu thụ qua ngời môi
giới. Việc sử dụng linh hoạt hai hình thức này giúp cho sản phẩm của Công ty
đợc tiêu thụ nhanh chóng và đem lại lợi nhuận cao.

8. Về các chính sách giá cả của Công ty


Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (37 trang)

×