1. Trang chủ >
  2. Kinh Tế - Quản Lý >
  3. Quản lý dự án >

Về các chính sách giá cả của Công ty

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (273.85 KB, 37 trang )


Qua kết quả trên, ta có thể khẳng định, Công ty có mối quan hệ tốt với các đại lý tiêu thụ.
Trên thực tế Công ty áp dụng đồng thời cả hai hình thức tiêu thụ trên không có tách biệt. Có khi sản phẩm của Công ty đợc tiêu thụ qua ngời môi
giới. Việc sử dụng linh hoạt hai hình thức này giúp cho sản phẩm của Công ty
đợc tiêu thụ nhanh chóng và đem lại lợi nhuận cao.

8. Về các chính sách giá cả của Công ty


Hiện nay, việc định giá sản phẩm do công ty quyết định dựa vào tổng chi phí, tình hình cung cầu trên thị trờng. Trong thời gian qua công ty đã áp dụng
chính sách theo thị trờng, tức là công ty căn cứ vào các mức giá của các cơ sở in trên thị trờng và căn cứ vào tình hình chi phí của mình để xác định mức giá phù
hợp sao cho vừa đảm bảo tiêu thụ đợc hàng hoá, vừa đảm bảo làm ăn có lãi.
Để khuyến khích hoạt động tiêu thụ công ty còn áp dụng chính sách giá đối với các nội dung sau:
- Đối với khách hàng đặt in trả tiền trớc, hợp đồng có giá trị thanh toán trên 15 triệu đồng đợc giảm giá 1 so với giá chuẩn trớc khi tính thuế giá trị
gia tăng.
- Khách đặt in theo giá chuẩn, trả tiền trớc hợp đồng có giá trị thanh toán trên 15 triệu đồng đợc khuyến mại 1 doanh thu.
- Đối với khách hàng ở xa có hợp đồng in trên 10 triệu đồng đợc công ty chuyển trả hàng đến tận nơi theo mức giá u đãi sau:
Bảng 7: Mức giá u đãi vận chuyển theo cung đờng
STT Cung đờng Km
Giảm giá so víi gi¸ chn
1 50
0,5 2
50-70 0,6
3 70-90
0,7 4
90-110 0,8
5 110-130
0,9 6
130 1

IV. đánh giá thực trạng tình hình tiêu thụ sản phẩm của công ty


1 Ưu điểm:
Qua phân tích tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh nói chung và hoạt động tiêu thụ sản phẩm nói riêng, ta thấy trong thời gian gần đây Công ty đã có
những bớc phát triển mạnh mẽ:
- Đã có định hớng chiến lợc kế hoạch đúng đắn --- quy mô hoạt động kinh doanh của Công ty ngày càng đợc mở rộng và phát triển. Tổng tài sản và
nguồn vốn của Công ty tăng qua mỗi năm --- kinh doanh đạt hiệu quả. - Công ty đã không những thích nghi với môi trờng kinh doanh mà còn
đứng vững trên thị trờng và ngày càng phát triển bằng những nỗ lực nh: Đẩy mạnh thị trờng tiêu thụ hàng hoá, chú trọng đa dạng hoá các mẫu mã sản phẩm
đặc biệt là đẩy mạnh công tác thu hút nguồn hàng từ sản phẩm biểu mẫu. - Tổ chức lao động để sử dụng lao động có kế hoạch và hợp lý. Công ty
có đội ngũ CBCNV luôn đoàn kết nhất trí, nhiệt tình và tận tâm với công việc. - Mạnh dạn đầu t mua sắm thêm dây truyền công nghệ tơng đối hiện đại.
- Tiêu thụ ổn định và phát triển là nhân tố quan trọng đảm bảo cho sự phát triển của Công ty. Tổ chức và thực hiện tốt tất cả các khâu trong quá trình
sản xuất nên doanh thu hàng năm tăng đều năm nay cao hơn năm trớc, hoàn thành kế hoạch và nghĩa vụ với ngân sách nhà nớc, có tích luỹ, bảo toàn vốn,
đảm bảo thu nhập ổn định cho ngời lao động --- Tình hình tài chính lành mạnh.

2. Nhợc điểm


Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (37 trang)

×