1. Trang chủ >
  2. Kinh Tế - Quản Lý >
  3. Quản lý dự án >

Nhợc điểm Nguyên nhân

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (273.85 KB, 37 trang )


IV. đánh giá thực trạng tình hình tiêu thụ sản phẩm của công ty


1 Ưu điểm:
Qua phân tích tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh nói chung và hoạt động tiêu thụ sản phẩm nói riêng, ta thấy trong thời gian gần đây Công ty đã có
những bớc phát triển mạnh mẽ:
- Đã có định hớng chiến lợc kế hoạch đúng đắn --- quy mô hoạt động kinh doanh của Công ty ngày càng đợc mở rộng và phát triển. Tổng tài sản và
nguồn vốn của Công ty tăng qua mỗi năm --- kinh doanh đạt hiệu quả. - Công ty đã không những thích nghi với môi trờng kinh doanh mà còn
đứng vững trên thị trờng và ngày càng phát triển bằng những nỗ lực nh: Đẩy mạnh thị trờng tiêu thụ hàng hoá, chú trọng đa dạng hoá các mẫu mã sản phẩm
đặc biệt là đẩy mạnh công tác thu hút nguồn hàng từ sản phÈm biĨu mÉu. - Tỉ chøc lao ®éng ®Ĩ sư dụng lao động có kế hoạch và hợp lý. Công ty
có đội ngũ CBCNV luôn đoàn kết nhất trí, nhiệt tình và tận tâm với công việc. - Mạnh dạn đầu t mua sắm thêm dây truyền công nghệ tơng đối hiện đại.
- Tiêu thụ ổn định và phát triển là nhân tố quan trọng đảm bảo cho sự phát triển của Công ty. Tổ chức và thực hiện tốt tất cả các khâu trong quá trình
sản xuất nên doanh thu hàng năm tăng đều năm nay cao hơn năm trớc, hoàn thành kế hoạch và nghĩa vụ với ngân sách nhà nớc, có tích luỹ, bảo toàn vốn,
đảm bảo thu nhập ổn định cho ngời lao động --- Tình hình tài chính lành mạnh.

2. Nhợc điểm


Ngoài những u điểm nói trên, Công ty còn có những hạn chế nhất định trong quá trình sản xuất kinh doanh của mình:
- Thị trờng còn hạn hẹp cha đợc mở rộng. Chính sách tập trung vào một thị trờng có hạn chế nh gặp rủi ro, hoạt động quá lệ thuộc vào thị trờng.
- Hoạt động kinh doanh của Công ty cha đi sâu đến công tác nghiên cứu thị trờng nh tìm kiếm khách hàng hay lôi kéo họ về với mình, hoạt động quảng
cáo chủ yếu khách hàng vẫn tự tìm đến Công ty để đặt hàng. Trong khi đó chi
phí kinh doanh cho tiêu thụ sản phẩm lớn, chiếm từ 11 - 13 tổng chi phí đặc biệt là chi phí giao dịch.
- Chủng loại sản phẩm cha nhiều. - Công tác tiếp thị còn yếu nên doanh thu qua các năm có tăng nhng ở
mức không cao.

3. Nguyên nhân


Muốn tồn tại và phát triển trớc hết Công ty cần xác định nguyên nhân gây ra những khó khăn cản trở trên:
- Trình độ quản lý cũng nh tay nghề công nhân trong Công ty vẫn còn một số hạn chế.
- Tổ chức sắp xếp và quản lý quá trình kinh doanh còn hạn chế: Chi phí bán hàng quản lý còn cao, trong đó chi phí cho giao dịch, cho sửa chữa bảo d-
ỡng.. tăng nhiều với mục tiêu nhằm thu hút khách hàng. Ngoài ra chi phí vận
chuyển bằng ô tô tuy có cơ động nhng cớc phí lại cao. Do đó việc tìm ra biện pháp để giảm chi phí là vấn đề mà Công ty cần quan tâm.
- Do công tác tổ chức tiêu thụ sản phẩm còn nhiều hạn chế nh: Công tác tổ chức tiếp thị còn yếu nên cha khai thác hết nguồn vật t đầu vào với giá thấp
mà thờng phải mua qua trung gian, dịch vụ về phơng thức giao nhận hàng cha thuận tiện ảnh hởng đến giá thành sản phẩm cao dẫn đến giá bán sản phẩm cao.
- Công tác nghiên cứu thị trờng đợc tổ chức cha khoa học và hệ thống nên cha đạt đợc kết quả.
Qua thực tế nghiên cứu ở Công ty ta thấy một số tồn tại cơ bản nói trên, đây chính là nguyên nhân làm giảm hiệu quả của quá trình hoạt động sản xuất
kinh doanh. Nếu khắc phục đợc những tồn tại này sẽ góp phần không nhỏ trong việc thúc đẩy sản xuất kinh doanh phát triển.
Chơng II một số giải pháp nhằm thúc đẩy hoạt động tiêu thụ
sản phẩm của Công ty tnhh in bao bì thái lợi
Hiện nay, đất nớc ta đang trong giai đoạn đổi mới và phát triển nhanh đúng với tốc độ cao. Nhà nớc ta thực hiện chính sách mở cửa héi nhËp víi nỊn
kinh tÕ thÕ giíi vµ tham gia vào khu vực kinh tế, các khối kinh tế. Đất nớc đang
trên đà phát triển lớn mạnh, đời sống của nhân dân đang đợc cải thiện và nâng cao, thu nhập bình quân đầu ngời tăng lên. Nhu cầu dầu nhớt cũng vì thế mà trở
nên thiết yếu. Yêu cầu về chất lợng, mẫu mã hình thức bao bì sản phẩm phong phú hơn, đa dạng hơn.
Qua việc phân tích thực trạng tiêu thụ sản phẩm, nghiên cứu các nhân tố ảnh hởng đến hoạt động tiêu thụ sản phẩm, xác định các mục tiêu phát triển của
Công ty trong thời gian tới, Em xin mạnh dạn đề xuất một số biện pháp góp phần đẩy mạnh hoạt động tiêu thụ sản phẩm của Công ty nh sau:
1. Công ty luôn chú trọng giữ vững, xây dựng và phát triển hệ thống đại lý tiêu thụ sản phẩm.
Công ty luôn quan tâm mở rộng thị trờng cả chiều rộng lẫn chiều sâu, duy trì ổn định những đại lý đã có, phát triển và mở rộng thêm một số đại lý
mới ở các tỉnh thành trong cả nớc Đặc biệt là thị trờng miền Nam phấn đấu nâng doanh thu của tất cả các đại lý bình quân đạt 15năm.
Đầu t mới trang thiết bị, tuyển dụng thêm nhân viên tiếp thị, thúc đẩy hoạt động của văn phòng đại diện tại Thành phố Hồ Chí Minh và mở rộng thị tr-
ờng ở các tỉnh phía Nam.

2. Xây dựng các chính sách hoạt động Marketing thị trờng


Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (37 trang)

×