1. Trang chủ >
  2. Kinh Tế - Quản Lý >
  3. Quản lý dự án >

Xây dựng các chính sách hoạt động Marketing thị trờng Hoàn thiện công tác tổ chức bán hàng:

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (273.85 KB, 37 trang )


Chơng II một số giải pháp nhằm thúc đẩy hoạt động tiêu thụ
sản phẩm của Công ty tnhh in bao bì thái lợi
Hiện nay, đất nớc ta đang trong giai đoạn đổi mới và phát triển nhanh đúng với tốc độ cao. Nhà nớc ta thực hiện chính sách më cưa héi nhËp víi nỊn
kinh tÕ thÕ giíi vµ tham gia vào khu vực kinh tế, các khối kinh tế. Đất nớc đang
trên đà phát triển lớn mạnh, đời sống của nhân dân đang đợc cải thiện và nâng cao, thu nhập bình quân đầu ngời tăng lên. Nhu cầu dầu nhớt cũng vì thế mà trở
nên thiết yếu. Yêu cầu về chất lợng, mẫu mã hình thức bao bì sản phẩm phong phú hơn, đa dạng hơn.
Qua việc phân tích thực trạng tiêu thụ sản phẩm, nghiên cứu các nhân tố ảnh hởng đến hoạt động tiêu thụ sản phẩm, xác định các mục tiêu phát triển của
Công ty trong thời gian tới, Em xin mạnh dạn đề xuất một số biện pháp góp phần đẩy mạnh hoạt động tiêu thụ sản phẩm của Công ty nh sau:
1. Công ty luôn chú trọng giữ vững, xây dựng và phát triển hệ thống đại lý tiêu thụ sản phẩm.
Công ty luôn quan tâm mở rộng thị trờng cả chiều rộng lẫn chiều sâu, duy trì ổn định những đại lý đã có, phát triển và mở rộng thêm một số đại lý
mới ở các tỉnh thành trong cả nớc Đặc biệt là thị trờng miền Nam phấn đấu nâng doanh thu của tất cả các đại lý bình quân đạt 15năm.
Đầu t mới trang thiết bị, tuyển dụng thêm nhân viên tiếp thị, thúc đẩy hoạt động của văn phòng đại diện tại Thành phố Hồ Chí Minh và mở rộng thị tr-
ờng ở các tỉnh phía Nam.

2. Xây dựng các chính sách hoạt động Marketing thị trờng


Xây dựng chế độ chiết khấu theo vùng cho các loại sản phẩm. Hỗ trợ, tăng mức chiết khấu cho các đại lý ở vùng xa, vùng xâu, vùng cần đến u tiên để
phát triển và mở rộng thị trờng thị trờng miền Nam. Tổng số chiết khấu chi
thêm cho các đại lý là 377 triệu đồng.
Công ty đã nghiên cứu áp dụng các phơng thức bán hàng, tiếp thị mới: Mô hình kết hợp giữa Công ty và CBCNV để xây dựng các cửa hàng giới thiệu
sản phẩm rộng khắp các huyện nội, ngoại thành Hà Nội do cửa hàng giới thiệu sản phẩm quản lý và cung cấp sản phẩm. Đây là mô hình đợc đông đảo CBCNV
đồng t×nh đng hé, C«ng ty cã thêm nhiều cửa hàng giíi thiƯu s¶n phẩm, CBCNV có thêm việc làm và tăng thêm thu nhập.
Trong nền kinh tế thị trờng, sản phẩm hàng hoá muốn tiêu thụ đợc không những phải có chất lợng tốt, giá cả phải chăng, bao bì mẫu mã đẹp mà làm sao
phải thông báo những thông tin đó đến ngời tiêu dùng. Để làm đợc điều này, Công ty phải tiến hành các biện pháp nh: Quảng cáo, yểm trợ xúc tiến bán hàng
để giúp Công ty đa sản phẩm tới tay ngời tiêu dùng đợc nhanh chóng. Quảng cáo nhằm truyển tải những thông tin về sản phẩm của Công ty nh: hình dáng,
kích thớc, mẫu mã, chất lợng, giá cả các tính năng u việt của sản phẩm và những lợi ích mà họ sẽ đợc hởng thụ sau khi mua thơm ngon, tiện dụng.
Thông qua các hoạt động quảng cáo, yểm trợ, Công ty kích thích gợi mở nhu cầu về sản phẩm. Có thể ngời tiêu dùng cha biết về sản phẩm của Công ty, họ
đang lỡng lự so sánh nhng khi đã nhận đợc những thông tin kích thích thị hiếu về tiêu dùng sản phẩm, họ sẽ có hành động mua hàng.

3. Hoàn thiện công tác tổ chức bán hàng:


Hiện nay, mọi hoạt động liên quan đến thị trờng đều do phòng kế hoạch đảm nhiệm. Phòng này thực hiện rất nhiều chức năng: tổ chức phân phối sản
phẩm, tổ chức bán hàng, tổ chức tiếp thị ; nên tính chuyên môn hoá của riêng
hoạt động tiêu thụ sản phẩm không cao. Để thích ứng nhanh chóng với sự thay đổi của thị trờng đòi hỏi Công ty phải tổ chức ra bộ phận Marketing riêng tách
rời phòng kế hoạch vật t. Biên chế ở bộ phận này khoảng 6 - 8 ngời. Công ty
cần chọn ra các cán bộ có năng lực, trình độ từ phòng kế hoạch bố trí vào bộ phận này thay vì tuyển nhân viên mới để tiết kiệm chi phí. Nh vậy có thể nói
khi Công ty tổ chức đợc phòng Marketing riêng thì mọi hoạt động liên quan đến tiêu thụ sản phẩm đều quy về một mối tạo ra sự linh hoạt, nhạy bén cùng với sự
thay đối của thị trờng, nắm bắt kịp thời nhu cầu thị hiếu của ngời tiêu dùng và
tin chắc rằng công tác tiêu thụ sản phẩm của Công ty sẽ đạt đợc hiêụ quả cao hơn.
Để đẩy mạnh công tác tiêu thụ sản phẩm, Công ty cần có phơng thức bán hàng linh hoạt hơn nữa cũng nh phải có quy mô và kỷ luật chặt chẽ. Công ty có
thể hoàn thiện phơng thức bán hàng theo những biện pháp sau: Thờng xuyên liên hệ với khách hàng để điều chỉnh các chính sách giá
cho phù hợp. Tiếp tục nâng cấp đổi mới các biện pháp quản lý, quản lý hệ thống bán hàng bằng nối mạng trên máy tính.
Tăng cờng khả năng thanh toán đồng thời áp dụng nhiều phơng thức thanh toán thuận tiện cho khách hàng, Công ty thắt chặt kỷ luật thanh toán.
Hiện nay, hầu hết khách hàng của Công ty là các cửa hàng bán lẻ nên một số khách hàng lợi dụng vốn của Công ty sử dụng vào mục đích kinh doanh khác.
Việc cho phép trả chậm trong điều kiện kỷ luật thanh toán lỏng lẻo cũng dẫn đến sự thiếu năng động trong công tác bán hàng của khách hàng. Tâm lý kinh
doanh không bỏ vốn khiến cho khách hàng không tích cực tìm biện pháp để bán hàng nhanh chóng, tốc độ quay vòng vốn sẽ bị chậm. Để khắc phục tình trạng
này Công ty cần: - Thực hiện nghiêm túc kỷ luật thanh toán đã đặt ra, tránh nể nang hoặc
chỉ nhắc nhở xuống. - Đa các hình thức chiết khấu bán hàng để khuyến khích thanh toán
nhanh. - Hàng tháng yêu cầu khách hàng đối chiếu công nợ, lập biên bản xác
nhận công nợ, số nợ quá hạn lập tức yêu cầu thanh toán, khách hàng nợ nần dây da mà không có lý do chính đáng hoặc nợ quá lâu Công ty có thể cắt bỏ hợp
đồng, thu hồi lại sản phẩm của Công ty.

4. Đẩy mạnh công tác điều tra nghiên cøu thÞ trêng:


Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (37 trang)

×