1. Trang chủ >
  2. Kinh Tế - Quản Lý >
  3. Quản lý dự án >

Đẩy mạnh công tác điều tra nghiên cứu thị trờng:

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (273.85 KB, 37 trang )


tin chắc rằng công tác tiêu thụ sản phẩm của Công ty sẽ đạt đợc hiêụ quả cao hơn.
Để đẩy mạnh công tác tiêu thụ sản phẩm, Công ty cần có phơng thức bán hàng linh hoạt hơn nữa cũng nh phải có quy mô và kỷ luật chặt chẽ. Công ty có
thể hoàn thiện phơng thức bán hàng theo những biện pháp sau: Thờng xuyên liên hệ với khách hàng để điều chỉnh các chính sách giá
cho phù hợp. Tiếp tục nâng cấp đổi mới các biện pháp quản lý, quản lý hệ thống bán hàng bằng nối mạng trên máy tính.
Tăng cờng khả năng thanh toán đồng thời ¸p dơng nhiỊu ph¬ng thøc thanh to¸n thn tiƯn cho khách hàng, Công ty thắt chặt kỷ luật thanh toán.
Hiện nay, hầu hết khách hàng của Công ty là các cửa hàng bán lẻ nên một số khách hàng lợi dụng vốn của Công ty sử dụng vào mục đích kinh doanh khác.
Việc cho phép trả chậm trong điều kiện kỷ luật thanh toán lỏng lẻo cũng dẫn đến sự thiếu năng động trong công tác bán hàng của khách hàng. Tâm lý kinh
doanh không bỏ vốn khiến cho khách hàng không tích cực tìm biện pháp để bán hàng nhanh chóng, tốc độ quay vòng vốn sẽ bị chậm. Để khắc phục tình trạng
này Công ty cần: - Thực hiện nghiêm túc kỷ luật thanh toán đã đặt ra, tránh nể nang hoặc
chỉ nhắc nhở xuống. - Đa các hình thức chiết khấu bán hàng để khuyến khích thanh toán
nhanh. - Hàng tháng yêu cầu khách hàng đối chiếu công nợ, lập biên bản xác
nhận công nợ, số nợ quá hạn lập tức yêu cầu thanh toán, khách hàng nợ nần dây da mà không có lý do chính đáng hoặc nợ quá lâu Công ty có thể cắt bỏ hợp
đồng, thu hồi lại sản phẩm của Công ty.

4. Đẩy mạnh công tác điều tra nghiên cứu thị trờng:


Việc đánh giá và lựa chọn đúng thị trờng của mình là bớc đầu của quá trình sản xuất kinh doanh, giải quyết 2 trong 3 vấn đề cơ bản của doanh nghiệp:
sản xuất cái gì? sản xuất cho ai? Việc điều tra nghiên cứu thị trờng với 2 hoạt
động chính: nghiên cứu thị trờng nhằm xác định quy mô cơ cấu, sự vận động
của thị trờng và điều tra thị trờng xác định quy mô cơ cấu, sự vận động cđa thÞ trêng cho phÐp doanh nghiƯp lùa chän chÝnh sách sản phẩm, chính sách giá,
chính sách phân phối và khuếch trơng sản phẩm phù hợp với nhu cầu thị trờng. Điều đó cũng có nghĩa đa mục tiêu phát triển và mở rộng phát triển, đẩy mạnh
tiêu thụ của Công ty thành hiện thực. Tiếp tục tuyển chọn, củng cố và phát triển đội ngũ bán hàng, tiếp thị
Marketing d về số lợng, giỏi về nghiệp vụ đáp ứng mọi yêu cầu trong cơ chế thị tr- ờng, làm nòng cốt trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
Cán bộ tiếp thị của Công ty thờng xuyên kết hợp chặt chẽ với các đại lý để hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. Công ty luôn tuyên truyền giúp cho cán
bộ công nhân viên hiểu rõ và có ý thức trách nhiệm thực hiện Marketing góp phần vào việc xây dựng hệ thống quản lý chất lợng, hoàn thành nhiệm vụ sản
xuất kinh doanh của Công ty. Đối với Công ty TNHH in bao bì Thái Lợi, việc nắm bắt thông tin về thị
trờng còn sơ sài, cha chính xác nên cha đa ra đợc các dự báo mang tính đón đầu của nhu cầu thị trờng. Vậy Công ty cần nắm chắc các thông tin cơ bản là các
vấn đề thị trờng sản phẩm, nhu cầu của dân c, quy mô thị trờng mức thu nhập bình quân đầu ngời, tập quán tiêu dùng, điều kiện địa lý khí hậu, giá cả những
mặt hàng thay thế. Các thông tin này muốn có phải thông qua công tác điều tra nghiên cứu thị trờng. Việc nghiên cứu thị trờng phải đợc coi là hoạt động tính
chất tiền dề của công tác kế hoạch hoá hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty vì nó quyết định phơng hớng phát triển của Công ty.
Để công tác điều tra nghiên cứu nhu cầu thị trờng đạt kết quả cao, Công ty cần thu thập thông tin xung quanh các nội dung sau:
+ Thị trờng cần những loại sản phẩm gì? + Quy cách, phẩm chất, đặc tính sử dụng của hàng hoá đó nh thế nào?
+ Giá cả mà họ có thể chấp nhận đợc? + Thời gian cung cấp?
+ Số lợng là bao nhiêu? + Xu hớng phát triển của thị trờng?
+ Các đối thủ cạnh tranh đang cung cấp sản phẩm đó trên thị trờng là ai? Có điểm mạnh và điểm yếu gì? phản ứng của ngời tiêu dùng về sự có mặt của
họ nh thế nào? Những thông tin trên là rất cần thiết với Công ty trớc khi đa ra các quyết
định sản xuất kinh doanh đem lại hiệu quả cao.

5. Hạ giá thành sản phẩm để đẩy mạnh tiêu thụ:


Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (37 trang)

×