1. Trang chủ >
  2. Kinh Tế - Quản Lý >
  3. Quản lý dự án >

Hạ thấp chi phí quản lý doanh nghiệp: Giảm chi phí cố định, chi phí điện nớc:

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (273.85 KB, 37 trang )


+ Các đối thủ cạnh tranh đang cung cấp sản phẩm đó trên thị trờng là ai? Có điểm mạnh và điểm yếu gì? phản ứng của ngời tiêu dùng về sự có mặt của
họ nh thế nào? Những thông tin trên là rất cần thiết với Công ty trớc khi đa ra các quyết
định sản xuất kinh doanh đem lại hiệu quả cao.

5. Hạ giá thành sản phẩm để đẩy mạnh tiêu thụ:


Giá bán là phơng tiện cạnh tranh hữu hiệu thể hiện qua chính sách giá. Chính sách giá phù hợp là điều kiện quan trọng để ngời tiêu dùng lựa chọn sản
phẩm sao cho hợp túi tiền của họ. Để hạ giá thành sản phẩm nhằm nâng cao
tính cạnh tranh, kích thích tăng lợng tiêu thụ sản phẩm Công ty phải chú trọng công tác quản lý giá thành đó là hệ thống công tác từ việc hạch toán giá thành,
phân tích dự báo giá thành cho đến tất cả các quyết định về kế hoạch điều hành sản xuất linh hoạt.

5.1 Hạ thấp chi phí quản lý doanh nghiệp:


Chi phí quản lý doanh nghiệp là một trong những bộ phận cấu thành nên giá thành của toàn bộ sản phẩm của Công ty. Muốn hạ giá thành sản phẩm, một
trong những giải pháp phải kể tới là hạ thấp chi phí quản lý của Công ty. Chi phí
quản lý bán hàng của Công ty thờng chiếm tỷ lệ cao trong công tác quản lý chung về sản xuất kinh doanh của Công ty. Cần bố trí một cách chặt chẽ, hợp lý
đúng số lợng cần thiết và phù hợp với yêu cầu của công việc, của từng thị trờng. Tổ chức bán hàng phải ổn định nhng phải linh hoạt, ổn định để chịu đựng những
tổn thất nhân sự giám sát điều hành, đồng thời tổ chức phải đủ linh hoạt để biến đổi điều chỉnh theo các biến đổi ảnh hởng đến Công ty trong ngắn hạn nh biến
động thị trờng.

5.2 Giảm chi phí cố định, chi phí điện nớc:


Các biện pháp giảm chi phí cố định: Đối với chi phí cố định là khấu hao tài sản cố định, Công ty có thể giảm
chi phí cố định này trong đơn vị sản phẩm bằng cách tăng cờng khối lợng sản phẩm tiêu thụ và tìm cách tiêu thụ với phơng châm nhập đến đâu tiêu thụ hết
đến đó.
Đối với chi phí cố định là chi phí gián tiếp, Công ty có thể giảm tỷ lệ chi phí này trong giá thành sản phẩm bằng cách giảm tỷ lệ lao động trong lực lợng
lao động của Công ty. Các biện pháp giảm chi phí điện nớc:
Mặc dù chi phí về nhiên liệu điện nớc chiếm tỷ lệ nhỏ trong giá thành sản phẩm nhng tiết kiệm chi phí này cũng làm lợi đáng kể cho Công ty:
- Cần khuyến khích mọi ngời tiết kiệm điện, sử dụng dây tải điện tốt để tránh sự hao tổn đờng dây.
- Cần cải tạo lại hệ thống nớc ở Công ty, lắp đặt đồng hồ đo nớc, giáo dục cho mọi ngời trong Công ty có ý thức tiết kiệm nớc.
Kết luận
Hoà nhập với công cuộc đổi mới của đất nớc, Công ty TNHH Thái Lợi đã và đang thực sự chuyển mình. Vợt qua đợc những khó khăn của cơ chế mới
Công ty đã nỗ lực phấn đấu và mặc dù còn nhiều hạn chế song kết quả đạt đợc trong quá trình sản xuất kinh doanh những năm qua thực sự to lớn.
Hoạt động tiêu thụ sản phẩm có vai trò quyết định đến sự thành công của Công ty. Tốc độ tiêu thụ sản phẩm ngày càng tăng, doanh thu tiêu thụ càng lớn,
đời sống vật chất tinh thần của cán bộ công nhân viên trong Công ty đợc cải thiện nâng cao.
Bài viết nêu ra một số ý kiến nhằm đẩy mạnh hơn nữa công tác tiêu thụ sản phẩm tại Công ty TNHH Thái Lợi. Với thời gian thực tập có hạn, kiến thức
và kinh nghiệm thực tế cha nhiều nên việc nghiên cứu quá trình tiêu thụ sản phẩm của Công ty để tìm ra những biện pháp hữu hiệu mới mẻ là cha đạt đợc .
Các ý kiến đề xuất còn mang tính lý thuyết nhiều, do vậy qua bản luận văn này em rất mong đợc sự chỉ bảo, hớng dẫn của các thầy cô giáo, các cán bộ công
nhân viên trong Công ty TNHH Thái Lợi để bài viết lần sau của em hoàn thiện hơn .
Cuối cùng, em xin chân thành cảm ơn Tiến sĩ. Trần Ngọc Chơng và các cô, các chú, các anh các chị trong công ty đã giúp em hoàn thành bản luận văn
này.
Tài liệu tham khảo

1. Chiến lợc và sách lợc kinh doanh - NXB Thèng Kª


Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (37 trang)

×