1. Trang chủ >
  2. Giáo Dục - Đào Tạo >
  3. Cao đẳng - Đại học >

Cạnh tranh và quan hệ cung cầu 1. Cạnh tranh

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.75 MB, 205 trang )


Chương 3: Sản xuất hàng hóa và các quy luật kinh tế của sản xuất hàng hóa
43
3.4.2. Cạnh tranh và quan hệ cung cầu 3.4.2.1. Cạnh tranh
Khái niệm: Cạnh tranh là sự ganh đua về kinh tế giữa những chủ thể trong nền sản xuất hàng hoà nhằm giành giật những điều kiện thuận lợi trong sản xuất, tiêu thụ hoặc tiêu dùng hàng
hố để từ đó thu được nhiều lợi ích nhất cho mình. + Đối tượng cạnh tranh: Cạnh tranh có thể diễn ra giữa người sản xuất với người tiêu
dùng người tiêu dùng muốn mua giá rẻ, người sản xuất muốn bán giá cao hoặc giữa người tiêu dùng với người tiêu dùng mua được hàng hoá giá rẻ hơn, chất lượng hơn hoặc giữa người sản
xuất với người sản xuất nhằm giành giật những điều kiện thuận về vồn, lao động, nguồn nguyên liệu, thị trường, giành nơi đầu tư có lợi …để thu được nhiều lợi ích nhất cho mình.
+ Biện pháp cạnh tranh: Trong cuộc cạnh tranh này người ta có thể dùng nhiều biện pháp khác nhau. Chẳng hạn, để giành thị trường tiêu thụ, họ có thể dùng biện pháp cạnh tranh giá cả
như giảm giá cả hàng hoá để đánh bại đối thủ, hoặc cạnh tranh phi giá cả như dùng thông tin, quản cáo sản phẩm, quảng cáo dây chuyền sản xuất… để kích thích người tiêu dùng.
. Vai trò của cạnh tranh Cạnh tranh lành mạnh có vai trò rất quan trọng và là một trong những động lực mạnh mẽ
nhất thúc đẩy sản xuất phát triển. Nó buộc người sản xuất phải thường xuyên năng động, nhạy bén, thường xuyên cải tiến kỹ thuật, hoàn thiện tổ chức quản lý để nâng cao năng suất, chất lượng
và hiệu quả kinh tế. Ngược lại độc quyền thường dẫn đến trì trệ, bảo thủ , kém phát triển
Bên cạnh mặt tích cực, cạnh tranh cũng có những mặt tiêu cực, nếu cạnh tranh không lành mạnh như dùng những thủ đoạn vi phạm đạo đức pháp luật nhằm thu được nhiều lợi ích nhất định
cho mình, gây tổn hại đến lợi ích của tập thể, xã hội, cộng đồng như làm hàng giả, buôn lậu, trốn thuế, ăn cắp bản quyền, tung tin phá hoại uy tín đối thủ, hoặc cạnh tranh làm tăng sự phân hoá
giàu nghèo hoặc tổn hại đối với môi trường sinh thái.v.v… 3.4.2.2. Quan hệ cung cầu và giá cả hàng hoá
Khái niệm cầu: Là khối lượng hàng hoá mà người tiêu dùng mua trong một thời kỳ với giá cả nhất định.
+ Cầu là nhu cầu nhưng không phải là nhu cầu bất kỳ, mà là nhu cầu được đảm bảo bằng số lượng tiền tương ứng gọi là nhu cầu có khả năng thanh tốn.
+ Quy mơ của cầu phụ thuộc vào các nhân tố như: thu nhập, sức mua của đồng tiền, giá cả hàng hoá, lãi suất, thị hiếu của người dùng… trong đó, giá cả là yếu tố có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.
Khái niệm cung: Là khối lượng hàng hoá mà các chủ thể kinh tế đem bán trên thị trường trong một thời kỳ với giá cả nhất định.
+ Quy mô của cung do sản xuất quyết định. Cụ thể, nó phụ thuộc chủ yếu vào số lượng, chất lượng các yếu tố sản xuất, chi phí sản xuất, giá cả hàng hố, trong đó giá cả là yếu tố có ý
nghĩa đặc biệt quan trọng.
Chương 3: Sản xuất hàng hóa và các quy luật kinh tế của sản xuất hàng hóa
44
+ Tuy nhiên khơng phải lúc nào cung cũng đồng nhất với sản xuất. Có thể có sản xuất nhưng khơng đem bán ví dụ: những sản phẩm sản xuất để tự tiêu thụ, hoặc khơng có khả năng đưa tới thị
trưởng hoặc khơng có sản xuất nhưng vẫn có hàng hố bán trên thị trường ví dụ nhập khẩu. Quan hệ giữa cung và cầu, giữa cung cầu và giá cả hàng hóa
+ Cung và cầu có mối quan hệ chặt chẽ với nhau: Cầu xác định cung và ngược lại, cung kích thích cầu.
- Cầu xác định cung về khối lượng, cơ cấu của hàng hố: Chỉ có những hàng hố nào có cầu thì mới được sản xuất, hàng hố nào tiêu thụ được nhiều, nhanh nghĩa là cầu lớn sẽ được cung
ứng nhiều và ngược lại. - Cung tác động đến cầu, kích thích cầu: Những hàng hố nào được sản xuất, cung ứng
phù hợp với nhu cầu, thị hiếu, sở thích của người tiêu dùng sẽ bán chạy hơn, làm cho cầu về chúng tăng lên. Vì vậy, người sản xuất hàng hoá phải thường xuyên nghiên cứu nhu cầu, thị hiếu,
sở thích của người tiêu dùng, dự đốn sự thay đổi của cầu, phát hiện các nhu cầu mới, để cải tiến chất lượng, hình thức, mẫu mã cho phù hợp; đồng thời phải quảng cáo để kích thích cầu…
+ Quan hệ cung cầu ảnh hưởng tới giá cả và ngược lại: - Cung- cầu ảnh hưởng tới giá cả:
Khi cung = cầu thì giá cả = giá trị Khi cung cầu thì giá cả giá trị
Khi cung cầu thì giá cả giá trị - Giá cả tác động tới cung và cầu.
Khi giá cả của một hàng hóa nào đó giảm nghĩa là cung hơn cầu thì cầu sẽ tăng dần lên, nhưng giá giảm lại dẫn đến cung sẽ giảm dần.
Khi giá cả về một hàng hóa nào đó tăng cung cầu sẽ làm cho cầu giảm nhưng lại kích cung, làm cho cung về hàng hóa đó tăng lên.
Như vậy, cung và cầu lại trở về xu thế cân bằng. Đó cũng chính là cơ chế tự điều tiết của nền kinh tế hàng hoá.
Như vậy chúng ta thấy rằng: cạnh tranh, cung- cầu, giá cả, giá trị là những yếu tố luôn đi liền với nhau và cùng tác động đến sản xuất và lưu thông hàng hoá.

3.4.3. Thị trường và chức năng của thị trường


Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.pdf) (205 trang)

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×