1. Trang chủ >
  2. Khoa Học Tự Nhiên >
  3. Sinh học >

Chọn đáp án sai. Elastin bền vững với Sự biến đổi của thịt sau giết được chia làm mấy kỳ Độ rắn mơ cơ của các bắp cơ tê cóng là do biến đổi Thịt ở giai đoạn chín tới thường mềm, thơm, tươi ngon là do: Thịt ở trạng thái tê cóng sau khi giết Tác dụng của q

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (519.97 KB, 87 trang )


Nguyễn Văn Khiêm 0974362995 - 2 - drkhiemnguyenyahoo.com.vn
A. Trimetylamin B. Colin
C. Acidindolaxetic D. Oxytrimetylamin

10. Phản ứng khử amin có mấy loại


A. 2 B. 3
C. 4 D. 5

11. Chọn đáp án sai: Methyl mercaptan có thể gây tác hại


A. Tổn thương thận B. Liệt cơ
C. Tổn thương gan D. Phù phổi

12. Aa nào bị khử amin nội phân tử


A. Alanine B. Phenylamine
C. Acid glutamic D. Aspartic acid

13. Chọn đáp án sai: Protein mô cơ gồm


A. Miozin B. Miogen
C. Glibulin D. Albumin

14. Khi đun nóng colagen trong nước sau đó để nguội tạo thành


A. Không ảnh hưởng B. Glutin
C. Gel D. Sol đặc

15. Chọn đáp án sai. Elastin bền vững với


A. Acid B. Kiềm
C. Enzym D. Nhiệt độ

16. Sự biến đổi của thịt sau giết được chia làm mấy kỳ


A. 2 B. 3
C. 4 D. 5
17. Chọn đáp án sai. Tê cóng sau giết của các bắp cơ là kết quả của các quá trình:
A. Glycogen phân hủy tạo acid lactic B. Glycogen phân hủy tạo glucid có tính khử
C. Phân hủy ATP D. Tạo phosphin

18. Độ rắn mô cơ của các bắp cơ tê cóng là do biến đổi


A. Glycogen phân hủy tạo acid lactic B. Glycogen phân hủy tạo glyco phân
C. Acid creatin phosphoric phân hủy
Nguyễn Văn Khiêm 0974362995 - 3 - drkhiemnguyenyahoo.com.vn
D. Actin + myozyn tạo phức chất khơng tan

19. Thịt ở giai đoạn chín tới thường mềm, thơm, tươi ngon là do:


A. Enzym protease B. Hydrat hóa
C. Acid lactic D. Enzym amylase

20. Thịt ở trạng thái tê cóng sau khi giết


A. Thích hợp nhất do chế biến B. Tốt cho sức khỏe
C. Thích hợp để luộc D. Khó tiêu hóa bởi peptin

21. Tác dụng của quá trình chín tới


A. Có tính acid nhẹ B. Ức chế được sự phát triển của VSV gây thối
C. Thịt có mùi thơm ngon, dễ tiêu D. Tất cả đều đúng

22. Bổ sung cho hoàn chỉnh trong giai đoạn thịt chín tới


…Acid phosphoric + Hypoxanthin + Acid glutamic A. Protein
B. Lipid C. Nucleoprotein
D. Glucid

23. Đây là giai đoạn nào


Actin + miozyn Actomiozyn không hòa tan
A. Tê cóng B. Chín tới
C. Phân hủy D. Sự tự phân

24. Đây là quá trình gì:


Actomizyn Actin + myozyn từ trạng thái co rút sang trạng thái suy yếu
A. Tê cóng B. Chín tới
C. Phân hủy D. Sự tự phân
25. Nếu để thịt nguội không đúng cách, enzym trong thịt phát triển mạnh phân hủy protein thành … hiện tượng này xảy ra ở nhiệt độ … và thiếu oxy điền vào
dấu 3 chấm
A. NH
3
– 30 C
B. H
2
S – 40 C
C. NH
3
, H
2
S – 30 C
D. NH
3
, H
2
S – 40 C

26. Ở nhiệt độ bao nhiêu thì protein bị phân hủy thành NH


Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.pdf) (87 trang)

×