1. Trang chủ >
  2. Khoa Học Tự Nhiên >
  3. Sinh học >

Thành phần Protein có trong sũa người Thành phần Protein có trong sũa bò Albumin và immunoglobulins globulin miễn dịch là Protein có trong Glycomacropeptide được tìm thấy trong thành phần protein của Trong q trình chế biến sữa thường xảy ra mấy q trìn

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (519.97 KB, 87 trang )


Nguyễn Văn Khiêm 0974362995 - 9 - drkhiemnguyenyahoo.com.vn
c.6 d.7

76. Thành phần Protein của sữa gồm


a.Cazein: 2-4,5 b. α–lactoalbumin: 0.5-1, β-lactoalbumin: 0,1
c.Lactoglobulin: 0,1 d.Cả a,b,c đều đúng

77. Thành phần Protein có trong sũa người


a.3,3 b.3,1
c.1,2-1,5 d.4,5

78. Thành phần Protein có trong sũa bò


a.3,3 b.1,7
c.4,5 d.3,1
79. Lactoferrin là một protein…chuyển sắt nên làm gia tăng sự hấp thu sắt.
a.Liên kết và vận chuyển b.Điều hoà và bảo vệ
c.Liên kết và bảo vệ d.Điều hoà và bảo vệ
80. α-lactalbumin chiếm khoảng bao nhiêu hàm lượng Protein tổng số váng sũa trong sữa bò
a.15 b.20
c.25 d.30

81. Albumin và immunoglobulins globulin miễn dịch là Protein có trong


a.Máu b.Tuyến tụy
c.Gan d.Thận

82. Glycomacropeptide được tìm thấy trong thành phần protein của


a.Váng sữa ngọt b.Váng sữa chua
c.Váng sữa khơng đường d.Cả a,b,c đều sai
83. Glycomacropeptide có thể tạo độ ngon miệng nhờ kích thích cholecystokinase của tuyến
a.Tụy b.Thận
c.Nước bọt d.Gan

84. Trong quá trình chế biến sữa thường xảy ra mấy q trình lên men chính


a.2 b.3
c.4 d.5
85. Sự phân hủy Protein sữa nguyên nhân là do…có trong sữa hay từ bên ngoài.
a.Enzym lipoxydaza b.Enzym Protease
c.Enzym Amilase d.Enzym Catalase
86. Bảo quản bơ và một số sản phẩm sữa, mỡ sữa có thể bị phân giải sâu sắc cho hàng loạt những sản phẩm ơi khét khó chịu, ngun nhân là do
a.Enzym của vi sinh vật b.Do oxy hoá
c.Do kim loại d.Cả a, b, c đều đúng
87. Thanh trùng ở nhiệt độ thấp được tiến hành đun nóng ở nhiệt độ và thời gian là bao nhiêu
a.30-35 C trong 15 phút
b.40-50 C trong 30 phút
Nguyễn Văn Khiêm 0974362995 - 10 - drkhiemnguyenyahoo.com.vn
b.63-65 C trong 30 phút
d. 70-75 C trong 15 phút
88. Thanh trùng sữa ở nhiệt độ cao được tiến hành đun nóng ở nhiệt độ và thời gian là bao nhiêu
a.- 75 C đến 85
C trong 15 giây b. 63-65
C trong 30 giây c.80-100
C trong 10 giây d.70-75
C trong 15 giây

89. Thời gian và lượng nhiệt thích hợp để thanh trùng sữa là


a.- 75 C đến 85
C trong 15 giây b. 80-100
C trong 10 giây c.115
C trong 15-20 giây d. 63-65
C trong 30 giây

90. Có bao nhiêu tác động chủ yếu của nhiệt độ cao khi thanh trùng


Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.pdf) (87 trang)

×