1. Trang chủ >
  2. Khoa Học Tự Nhiên >
  3. Sinh học >

Protein gây di ứng đối với sữa là : Tỷ lệ protein được đổi mới mỗi ngày là : Chất lượng protein được đánh giá theo : Hiệu suất tiêu hóa và hấp thụ của các protein động vật là : Protein là : Trong cơ thể người protein là chất: Protein tham gia tạo cấu trúc

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (519.97 KB, 87 trang )


Nguyễn Văn Khiêm 0974362995 - 16 - drkhiemnguyenyahoo.com.vn 9. Protein trong ngũ cốc thường nghèo :
a.Tyrosin b.Phenylalanin
c.Cistein d.Lysin

10. Một số chỉ tiêu để đánh giá chất lượng của protein


a.PED,CUH,KFH b.NPH,BV,COH
c.PER,NPU,BV d.PEV,COH,BV

11. Tính chất cố kết và giữ khí trong bánh mì là các protein đặc hữu sau:


a.Aladin và glutenin b.Prolamin và glutenin
c.Gliadin và glutenin d.Lysin và gliadin
12. Hợp phần chủ yều quyết định toàn bộ dặc trưng của khẩu phần thức ăn là :
a.Gluxit b.Protein
b.Lipit d.Vitamin
13.Chất dự trữ chính trong lòng trằng trứng là :
a.Ovalbumin b.Mioglobin
b.Prolamin d.beta-lactoglobulin

14. Protein gây di ứng đối với sữa là :


a.Casein b.beta-lactoglubulin
c.Albumin d.gama-globulin

15. Tỷ lệ protein được đổi mới mỗi ngày là :


a.2 b.4
c.3 d.5

16. Chất lượng protein được đánh giá theo :


a. Theo lượng axit amin không thay thế b. Theo lượng axit amin thay thế
c. Cả 2 loai trên d. Không dùng cách đánh giá này

17. Hiệu suất tiêu hóa và hấp thụ của các protein động vật là :


a.75 b.80
c.85 d.90

18. Protein là :


a. Thành phần không thể thiếu được của các cơ thể sống b. Thành phần chỉ có ở cơ thể thực vật
c. Tạo nền tảng cấu trúc và chức năng chỉ cho động vật d. Tất cả đều đúng

19. Trong cơ thể người protein là chất:


a. Tham gia xây dựng tế bào b. Tạo nên kháng thể
c. Tham gia vào các phản ứng sinh hóa d.Tất cả đều đúng
20.Vai trò của protein trong thực phẩm
a. Tạo cấu trúc, hình thể, trạng thái ,hương vị chất lượng cho sản phẩm b. Tạo nguồn năng lượng dồi dào
c. Giúp bảo quản thực phẩm được lâu hơn d. Tất cả đều sai
21.Thiếu protein cơ thể sẽ
Nguyễn Văn Khiêm 0974362995 - 17 - drkhiemnguyenyahoo.com.vn
a. Phát triển còi cọc ,đờ đẫn ,bị phù thủng b.Suy dinh dưỡng, chậm lớn ,giảm khả năng miễn dịch
c. Không phát triển,bị lão hóa d. Tất cả đều sai

22. Protein tham gia tạo cấu trúc như:


a. Colagen là thành phần chính của sợi b.Estatin tao màng bọc
c.Kerotin có trong móng tay chân tóc d. Tất cả đều đúng
23.Protein có khả năng
a. Tương tác với dường tạo hương và mùi cho sản phẩm b.Kết hợp với polyphenol tọa ra hương thơn đặc trưng cho trà
c. Cố định mùi và giữ hương d.Tất cả đều đúng

24. Vai trò nào khơng phải của protein


Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.pdf) (87 trang)

×