1. Trang chủ >
  2. Khoa Học Tự Nhiên >
  3. Sinh học >

Vai trò nào khơng phải của protein Protein có chức năng xúc tác gọi là

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (519.97 KB, 87 trang )


Nguyễn Văn Khiêm 0974362995 - 17 - drkhiemnguyenyahoo.com.vn
a. Phát triển còi cọc ,đờ đẫn ,bị phù thủng b.Suy dinh dưỡng, chậm lớn ,giảm khả năng miễn dịch
c. Khơng phát triển,bị lão hóa d. Tất cả đều sai

22. Protein tham gia tạo cấu trúc như:


a. Colagen là thành phần chính của sợi b.Estatin tao màng bọc
c.Kerotin có trong móng tay chân tóc d. Tất cả đều đúng
23.Protein có khả năng
a. Tương tác với dường tạo hương và mùi cho sản phẩm b.Kết hợp với polyphenol tọa ra hương thơn đặc trưng cho trà
c. Cố định mùi và giữ hương d.Tất cả đều đúng

24. Vai trò nào khơng phải của protein


a. Tạo cấu trúc gel cho sản phẩm b.Tạo độ bền cho hạt bia
c.Tạo dộ ngọt cho sản phẩm d. Tạo màng bọc

25. Protein có chức năng xúc tác gọi là


a.Protein phản ứng b.Enzim
c. Protein hoạt hóa d. Tất cả đều sai
26.Protein do tế bào động vật có xương sống tổng hơp nên để chống lại virut là:
a.Hemoglobin b.Interferol
c. Rodoxin d.Ovalbumin
27.Axit amin của protein kết hợp với polyphenol tạo hương đặc trưng cho
a.Nước trái cây b.Trà
b.Rượu d.Bia
Đáp án 1b,2b,3b,4c,5c,6c,7c,8a,9d,10c,11c,12c,13a,14b,15d,16c,17d,18a,19d,20a,21b,22d,23
d,24c,25b,26c,27c
PHẦN 3
Câu 1: Chọn đáp án đúng Protein là … cấu trúc và chức năng của cơ thể sinh vật.
A. Nền tảng
B. Thành phần C.
D.Đơn vị
Câu 2: Protein là: A. Thành phần không thể thiếu được của hầu hết các cơ thể sống.
B. Nền tảng cấu trúc và chức năng của cơ thể thực vật. C. Thành phần không thể thiếu được của cơ thể động vật.
D. Cung cấp năng lượng chính cho mọi hoạt động sống của sinh vật. Câu 3: thiếu protein cơ thể sẽ:
A. phát triển còi cọc, bị bệnh phù thủng, dư thừa lipid. B. Suy dinh dưỡng, sút cân mau, chậm lớn, giảm khả năng miễn dịch, khả năng
chống đỡ của cơ thể đối với một số bệnh.
Nguyễn Văn Khiêm 0974362995 - 18 - drkhiemnguyenyahoo.com.vn
C. Không phát triển, tóc rụng, lão hóa, phản xạ chậm chạp, suy nghĩ kém. D. Tất cả đều đúng.
Câu 4: vai trò của protein trong thực phẩm: A. có khả năng tạo cấu trúc, hình thể, trạng thái, hương vị, chất lượng cho các sản
phẩm thực phẩm. B. có khả năng bảo quản thực phẩm, giúp thực phẩm để lâu hơn, có ảnh hưởng xấu
đến cảm quan của thực phẩm. C. có khả năng tạo nguồn năng lượng dồi dào cho thực phẩm , ảnh hưởng tốt đến giá
trị cảm quan của thực phẩm. D. tạo nên nhiều đặc tính mới làm mất giá trị dinh dưỡng khi biến tính.
Câu 5: protein có vai trò kiến tạo chống đỡ cơ học thường có hình dạng A.Hình cầu
B.hình ống C.hình sợi
D.hình que Câu 6:chọn câu đúng
A.Protein trực tiếp tạo ra chất lượng cho thực phẩm B.Protein gián tiếp tạo ra chất lượng thực phẩm
C.Cả a và b đều đúng D.Cả a và b đều sai
Câu 7: Protein nào có vai trò vận tải: A. Interferon
B. Hemoglobin C. Reprexơ
D. Feritin Câu 8: Protêin trong sữa là:
A.Hemoglopin B.Rodopxin
C.Albumin D.Casein
Câu 9: Gelatin của da có khả năng: A. Tạo gel
B. Tạo màng C. Tạo cấu trúc
D. Tạo hình khối Câu 10: protein có chức năng truyền xung thần kinh:
A. fubroin B. actin
C. miozin D. rodopxin
Câu 11: chọn câu sai: A. protein là thành phần không thể thiếu của các cơ thể sống
B. protein có khả năng cố định mùi, có khả năng giữ hương được lâu của thực phẩm C. hàm lượng protein quyết định khẩu phần thức ăn là chất có khả năng tạo cấu trúc,
hình khối, trạng thái cho sản phẩm thực phẩm D. protein trong malt, protein này có khả năng tạo độ dẻo của bọt bia
12. Những tính chất quan trọng của Protein là? A.

Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.pdf) (87 trang)

×