1. Trang chủ >
  2. Khoa Học Tự Nhiên >
  3. Sinh học >

Sterit thuộc nhóm: Sterit là: a. este của rượu vòng sterol với acid béo cao phân tử . sterol: a. là sản phẩm ngưng tụ của xiclopentan và của phenantrensteran cholesterol: a. là sterol chủ yếu của người và động vật

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (519.97 KB, 87 trang )


Nguyễn Văn Khiêm 0974362995 - 25 - drkhiemnguyenyahoo.com.vn
D. 36- 42 gngày. 47. Trong khẩu phần ăn lipit chiếm khoảng bao nhiêu so với tổng lượng chất
dinh dưỡng: A. 5- 14
B. 14- 20 C. 14- 15
D. 15- 20. 48. Nhu cầu lipit phụ thuộc vào:
A. Độ tuổi B. Sức khỏe
C. Dân tộc D. Tất cả đều đúng.

49. Với trẻ em, thông thường cần tỉ lệ đạm : lipit là : A. 1 : 0.7


B. 1 : 0.5 C. 1 : 1
D. Tất cả đều sai. 50. Ở người đứng tuổi cần tỉ lệ đạm, lipit là:
A. 1 : 1 B. 1 : 0.7
C. 1 : 0.5 D. 1: 0.2

51. Ở người già, người béo cần tỉ lệ đạm : lipit là A. 1 : 1


B. 1 : 0.5 C. 1 : 0.7
D. 1 : 0.8 52. Vị trí liên kết đơi được kí hiệu là:
A. γ B. β
C. Δ D. α
53. Acid linoleic có độ dài là 18 cacbon, có 2 liên kết đơi ở vị trí 9 và 12. Vậy acid linoleic được kí hiệu là:
A. 18:2Δ9.12 B. 18:Δ9:12
C. 18:9:12 D. 18.2Δ9.12
54.photpholipid có nhiều trong : A. Qủa chín
B. Cơ thể Động vật C. Hạt thực vật, tim gan động vật, trứng gia cầm ...
D. tất cả đều sai 55.photpholipid là:
A.Những chất lỏng,màu xanh B.Những chất rắn, vô sắc nhưng hóa thành màu tối sẫm nhanh ngồi khơng khí.
C.Tan tốt trong nước D. cả a và c đúng

56. Sterit thuộc nhóm:


Nguyễn Văn Khiêm 0974362995 - 26 - drkhiemnguyenyahoo.com.vn
a. Lipit xà phòng hóa được b. Lipoit
c. Lipit đơn giản . d. Cả a, b, c đúng

57. Sterit là: a. este của rượu vòng sterol với acid béo cao phân tử .


b. những chất rượu no, đơn chức, có vòng c. được tạo thành từ phản ứng khử phenantren
d. sterol đặc trưng cho nấm men 58. Trong cơ thể người:
a. chỉ có 10 sterol được este hóa ở dạng sterit . b. 90 sterol este hóa ở dạng sterit
c. 10 sterol ở dạng tự do d. tất cả đều đúng

59. sterol: a. là sản phẩm ngưng tụ của xiclopentan và của phenantrensteran


b. tan trong nước, các dung môi chất béo ete, Cloroform,… và trong rượu nóng. c. trong dầu thực vật sterol chiếm tỉ lệ cao hơn trong chất béo động vật trên cạn
. d. không chứa liên kết đôi

60. cholesterol: a. là sterol chủ yếu của người và động vật


b. công thức nguyên : C27H46O c. có nhiều trong tế bào, não, sữa, máu …
d. cả a, b, c đúng . 61. sterol đặc trưng cho nấm men là:
a. steran b. testosterol
c. cholesterol d. ergosterol
Câu 62 Sáp là este của a Axit béo và rượu
b Axit béo bậc cao và rượu đa chức phân tử lớn c Axit béo bậc cao và rượu đơn chức phân tử lớn
d Axit béo bậc cao và rượu đơn mạch vòng Câu 63 Theo nguồn gốc có mấy loại sáp
a 2 b 3
c 4 d chỉ tồn tại 1 loại
Câu 64 Sáp có thể bị hòa tan trong a Rượu
b nước, 150 – 160 oC c môi trường kiềm, 150 – 160 oC
d ete Câu 65 Sáp có thể tham gia phản ứng nào
a thủy phân b xà phòng hóa
c cả 2
Nguyễn Văn Khiêm 0974362995 - 27 - drkhiemnguyenyahoo.com.vn
d sáp rất bền khơng có khả năng phản ứng Câu 66 Điều kiện để sáp tham gia phản ứng xà phòng
a mơi trường axit mạnh, 150 – 160oC, áp suất b Môi trường kiềm, 150 – 160oC, áp suất
c Trung tính, 150 – 160 oC d kiềm yếu
Câu 67 Sáp có nhiệt độ nóng chảy cao nhất là a Sáp ong
b Spermaxeti c Sáp khống
d Khơng xác định Câu 68 Sáp khoáng chiết xuất từ
a Than bùn b Than đá
c Dầu mỏ d Cả a b
Câu 69 Sáp ở lông cừu là a Spermaxeti
b Lanolin c Cả 2
Câu 70 Trong sáp ong este chủ yếu là của a Axit palmitic rượu mirixylic
b Axit palmitic rượu xetylic c Axit hypogeic rượu xetylic
d Axit hypogeic rượu mirixylic Câu 71 Ứng dụng của sáp
a vật liệu cách nhiệt, mỹ phẩm b phục hồi tranh, khuôn in, keo, sơn
c vật liệu cách điện, khuôn in, sơn, phục hồi tranh, mỹ phẩm d Cả a b
PHẦN 2

1. Pentoza có mùi gì:


Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.pdf) (87 trang)

×