1. Trang chủ >
  2. Khoa Học Tự Nhiên >
  3. Sinh học >

Pentoza có mùi gì: Có mấy mùi cơ bản: Chất định hương là chất: Các chất mùi thường gặp trong tự nhiên: Về bản chất hóa học tinh dầu thường là : a Rượu Mùi cay hăng là: Mùi băng phiến ; Mùi bạc hà : Băng phiến được khai thác từ : a Xác động vật Các chất th

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (519.97 KB, 87 trang )


Nguyễn Văn Khiêm 0974362995 - 27 - drkhiemnguyenyahoo.com.vn
d sáp rất bền khơng có khả năng phản ứng Câu 66 Điều kiện để sáp tham gia phản ứng xà phòng
a môi trường axit mạnh, 150 – 160oC, áp suất b Môi trường kiềm, 150 – 160oC, áp suất
c Trung tính, 150 – 160 oC d kiềm yếu
Câu 67 Sáp có nhiệt độ nóng chảy cao nhất là a Sáp ong
b Spermaxeti c Sáp khống
d Khơng xác định Câu 68 Sáp khoáng chiết xuất từ
a Than bùn b Than đá
c Dầu mỏ d Cả a b
Câu 69 Sáp ở lông cừu là a Spermaxeti
b Lanolin c Cả 2
Câu 70 Trong sáp ong este chủ yếu là của a Axit palmitic rượu mirixylic
b Axit palmitic rượu xetylic c Axit hypogeic rượu xetylic
d Axit hypogeic rượu mirixylic Câu 71 Ứng dụng của sáp
a vật liệu cách nhiệt, mỹ phẩm b phục hồi tranh, khuôn in, keo, sơn
c vật liệu cách điện, khuôn in, sơn, phục hồi tranh, mỹ phẩm d Cả a b
PHẦN 2

1. Pentoza có mùi gì:


a Mùi táo bMùi chanh
cMùi dâu dMùi cam

2. Có mấy mùi cơ bản:


a 7 b 8
c 10 d 9

3. Chất định hương là chất:


Nguyễn Văn Khiêm 0974362995 - 28 - drkhiemnguyenyahoo.com.vn
a Chất tạo mùi b Chất giữ mùi
c Chất làm giảm mùi dTất cả đều sai

4. Các chất mùi thường gặp trong tự nhiên:


a Tinh dầu b Polyphenol
c Nhựa d Cả a và c đểu đúng

5. Về bản chất hóa học tinh dầu thường là : a Rượu


b Ketone c Andehit
d Tất cả đều đúng

6. Mùi cay hăng là:


a Axit fomic b Menthol
c Long não d Tecpen

7. Mùi băng phiến ;


a Axit fomic b Menthol
c Long não d Tecpen

8. Mùi bạc hà :


a Axit fomic b Menthol
c Long não d Tecpen

9. Băng phiến được khai thác từ : a Xác động vật


b Thực vật cThực vật hoặc phân động vật trong đất lâu ngày
d Tất cả đều sai

10. Các chất thuộc nhóm iso prenoit có đặc tính gì :


a Hòa tan trong nước b Hòa tan trong các dung mơi hữu cơ
Nguyễn Văn Khiêm 0974362995 - 29 - drkhiemnguyenyahoo.com.vn
c Hòa tan trong mơi trường axit d Cả a và b đều đúng

11. Trong các hợp chất thơm nhóm mang mùi thường nằm ở vị trí nào:


a ortho b para
c meta d cả a và c

12. Người ta dùng tinh dầu làm gì :


a Làm mỹ phẩm b Sử dụng trong thực phẩm
c Dùng trong y dược d Cả 3 đều đúng

13. Ở điều kiện thường đa số tinh dầu ở thể gì :


a Rắn bLỏng
c Khí d Plasma

14. Isoamyl axetat thường được gọi là :


a Dầu chuối b Dầu cọ
c Dầu nành d Dầu mè

15. Dầu chuối sôi ở nhiệt độ :


a 138-142 C
b 145-150 C
c 200-210 C
d 250-260 C

16. Benzyl axetat có mùi gì :


a Mùi chanh b Mùi dứa
c Mùi hoa nhài d Mùi nho

17. Vanilin có mùi gì :


Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.pdf) (87 trang)

×