1. Trang chủ >
  2. Khoa Học Tự Nhiên >
  3. Sinh học >

Enzym kinaza xúc tác cho phản ứng: Giai đoạn cuối cùng của chu trình Kreps tạo ra: Axit được tạo ra đầu tiên của chu trình Kreps là: Bitamin B Thiếu Vitamin B12 gây nên những hiện tượng nào sau đây? Trong Chăn ni, Vitamin B12 có vai trò gì? Cấu tạo hóa họ

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (519.97 KB, 87 trang )


Nguyễn Văn Khiêm 0974362995 - 69 - drkhiemnguyenyahoo.com.vn
b. 64 ATP c. 68 ATP

83. Oxy hóa glucoza qua giai đoạn đường phân và chu trình Kreps tạo nên tồn bộ:


a. 32 ATP b. 34 ATP
c. 36 ATP d. 38 ATP

84. Phản ứng bắt đầu cho sự lên men là:


a. phản ứng thủy phân b. phản ứng oxy hóa – khử
c. phản ứng phosphoryl hóa d. phản ứng đồng phân hóa

85. Axit lactic được tạo từ axit piruvic trong mơ động vật có dạng:


a. D-lactic b. L-lactic
c. cả a, b đúng d. cả a, b sai

86. Glucoza-6-phosphat chuyển thành Fructoza-6-phosphat nhờ enzym:


a. transxetolaza b. aldolaza
c. izomeraza d. enolaza

87. Loại gluxit có thể lên men được là:


a. pentoza b. manoza
c. glucoza và fructoza d. cả 3 câu đều đúng

88. Enzym kinaza xúc tác cho phản ứng:


a. phản ứng thủy phân b. phản ứng oxy hóa – khử
c. phản ứng đồng phân hóa d. phản ứng phosphoryl hóa

89. Giai đoạn cuối cùng của chu trình Kreps tạo ra:


a. axit suxinic b. axit malic
c. axit fumaric d. axit oxaloaxetic

90. Axit được tạo ra đầu tiên của chu trình Kreps là:


a. axit xitric b. axit cis-aconitic
c. axit izocitric d. axit oxalosucinic
Trắc Nghiệm Hóa Sinh : Vitamin
1.Xiancobalamin là tên hóa học của:
a Vitamin B
1
b Vitamin H c Vitamin B
12
d Vitamin PP
Nguyễn Văn Khiêm 0974362995 - 70 - drkhiemnguyenyahoo.com.vn 2.Vitamin B
12
có vai trò
a Ngăn ngừa bệnh xơ vữa động mạch b Tham gia trong ứua trình tổng hợp máu
c Tham gia vào q trình điều hòa trao đổi canxi và photpho d Giúp cơ thể tăng sữc đề kháng

3. Bitamin B


12
có nhiều trong
a Thịt gà c Trứng b Gan d Sữa
4. Thiếu Vitamin B12 gây nên những hiện tượng nào sau đây?
Nguyễn Văn Khiêm 0974362995 - 71 - drkhiemnguyenyahoo.com.vn
a Tổn thương thần kinh c Đau xương, rụng tóc b Khơ mắt d Suy nhược, chảy máu lợi
5. Trong Chăn ni, Vitamin B12 có vai trò gì?
a Tăng sự hấp thu thức ăn prôtêin thực vật b T ăng sinh sản, đ ẻ trứng và nở trứng ở gà mái
c Khi cho một biooixin vào thức ăn gia súc thì tác dụng của B12 tăng lên nhiều d c ả a, b, c đều đúng
6. Vitanin nào chỉ được tổng hợp ở vi sinh vật mà không được tổng hợp từ động vật
a Vitamin B13 c Vitamin B12 b Vitamin B6 d Vitamin H
7. Cấu tạo hóa học của Vitamin B12 gồm bao nhiêu phần?
a 2 c 3 b 4 d 5

8. Vitamin B12 tham gia vào quá trình tổng hợp AND tác động tới :


Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.pdf) (87 trang)

×