1. Trang chủ >
  2. Khoa Học Tự Nhiên >
  3. Sinh học >

Phương pháp nhúng khuôn: Phương pháp nhúng khuôn:

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (548.08 KB, 25 trang )


Sep 15, 2012 Sep 15, 2012
CHUYÊN ĐỀ 8 CHUYÊN ĐỀ 8
11 11
2.3.1. Phương pháp nhúng khuôn: 2.3.1. Phương pháp nhúng khuôn:
Là phương pháp đầu tiên được áp dụng để chế nang mềm ở qui mô nhỏ. Là phương pháp đầu tiên được áp dụng để chế nang mềm ở qui mơ nhỏ.
Khn là những giá kim loại hình trái xoan được gắn trên một chuỗi để cầm. Khuôn là những giá kim loại hình trái xoan được gắn trên một chuỗi để cầm.
Nhiều quả xoan được gắn trên một tấm kim loại để tăng hiệu suất chế nang Nhiều quả xoan được gắn trên một tấm kim loại để tăng hiệu suất chế nang
hình C . hình C .
Hình C: Khn nhúng tạo vỏ nang mềm Hình C: Khn nhúng tạo vỏ nang mềm
Dung dịch vỏ nang được duy trì ở trang thái lỏng, khoảng 40-500C khuôn Dung dịch vỏ nang được duy trì ở trang thái lỏng, khoảng 40-500C khuôn
được nhúng vào vỏ nang trong vài giây, sau đó được nhấc lên và quay tròn nhẹ nhàng được nhúng vào vỏ nang trong vài giây, sau đó được nhấc lên và quay tròn nhẹ nhàng
cho vỏ nang bám đầy khn. Có thể nhúng vài ba lần chó đến khi vỏ nang đạt độ dày cho vỏ nang bám đầy khn. Có thể nhúng vài ba lần chó đến khi vỏ nang đạt độ dày
yêu cầu. Sau khi nhúng xong, để nguội cho vỏ nang ổn định rồi đưa cắt đầu nang phía yêu cầu. Sau khi nhúng xong, để nguội cho vỏ nang ổn định rồi đưa cắt đầu nang phía
tiếp xúc với cán và kéo nhẹ nhàng vỏ ra khỏi khuôn tránh làm rách miệng nang . tiếp xúc với cán và kéo nhẹ nhàng vỏ ra khỏi khuôn tránh làm rách miệng nang .
Quạt gió để làm khô vỏ nang. Vỏ nang đã khô được xếp vào giá và đóng dung dịch Quạt gió để làm khơ vỏ nang. Vỏ nang đã khô được xếp vào giá và đóng dung dịch
thuốc vào vỏ bằng bơm tiêm, buret hoặc thiết bị thích hợp. Sau đó đóng thuốc, nang thuốc vào vỏ bằng bơm tiêm, buret hoặc thiết bị thích hợp. Sau đó đóng thuốc, nang
được hàn kín bằng gelatin nóng. được hàn kín bằng gelatin nóng.
Q trình điều chế nang thuốc bằng phương pháp nhúng khuôn là quá trình Quá trình điều chế nang thuốc bằng phương pháp nhúng khn là q trình
tạo vỏ và đóng thuốc riêng. Sai số khối lượng nang tương đối nhỏ khoảng 10-15 , tạo vỏ và đóng thuốc riêng. Sai số khối lượng nang tương đối nhỏ khoảng 10-15 ,
do đó có thể đóng được các loại dược chất có tác dụng mạnh như tinh dầu giun, do đó có thể đóng được các loại dược chất có tác dụng mạnh như tinh dầu giun,
vitamin A, D… vitamin A, D…
Sep 15, 2012 CHUYÊN ĐỀ 8
12
Phương pháp này thực hiện nhờ các máy tạo nang nhỏ giọt ở Phương pháp này thực hiện nhờ các máy tạo nang nhỏ giọt ở
quy mô nhỏ quy mô nhỏ
hoặc quy mô công nghiệp. Quá trình tạo vỏ đóng thuốc xảy hoặc quy mơ cơng nghiệp. Q trình tạo vỏ đóng thuốc xảy
ra đồng thời.vẽ hình vao11.5 ra đồng thời.vẽ hình vao11.5
Khi chế nang, trước hết dung dịch vỏ nang 2 duy trì 600C được dẫn Khi chế nang, trước hết dung dịch vỏ nang 2 duy trì 600C được dẫn
qua dầu nhỏ giọt để tạo ra một vỏ rỗng, do cửa ra của đầu nhỏ giọt dung qua dầu nhỏ giọt để tạo ra một vỏ rỗng, do cửa ra của đầu nhỏ giọt dung
dịch vỏ nang được chặn ở giữa bởi đầu nhỏ gió dung dịch dược chất 1. dịch vỏ nang được chặn ở giữa bởi đầu nhỏ gió dung dịch dược chất 1.
Ngay lúc đó, người ta điều khiển van để cho dung dịch dược chất nhỏ vào Ngay lúc đó, người ta điều khiển van để cho dung dịch dược chất nhỏ vào
vỏ nang làm cho nang cắt giọt và vỏ nang được đóng kín. Nang được vỏ nang làm cho nang cắt giọt và vỏ nang được đóng kín. Nang được
đón bằng dầu parafin lạnh 3 khoảng 100C sẽ đơng rắn lại. đón bằng dầu parafin lạnh 3 khoảng 100C sẽ đông rắn lại.
Chọn những nang đạt yêu cầu, tản đều ra, thổi gió lạnh thấp hơn Chọn những nang đạt yêu cầu, tản đều ra, thổi gió lạnh thấp hơn
100C . Rửa sạch dầu parafin bằng hỗn hợp dung môi hữu cơ cồn- 100C . Rửa sạch dầu parafin bằng hỗn hợp dung môi hữu cơ cồn-
aceton , rồi sấy ở 40-450C cho bay hết dung môi. Kiểm tra để loại hết aceton , rồi sấy ở 40-450C cho bay hết dung môi. Kiểm tra để loại hết
những nang không đạt yêu cầu nang bị dính, nang có thàng q dầy….. những nang khơng đạt u cầu nang bị dính, nang có thàng quá dầy…..
Trong sản xuất lớn, người ta dùng các máy có nhiều dòng nhỏ giọt. Trong sản xuất lớn, người ta dùng các máy có nhiều dòng nhỏ giọt.
Nang chế theo phương pháp nhỏ giọt thường đựng các dung dịch dầu như: Nang chế theo phương pháp nhỏ giọt thường đựng các dung dịch dầu như:
dầu cá vitamin tan trong dầu. Phương pháp thường mắc sai số khối lượng dầu cá vitamin tan trong dầu. Phương pháp thường mắc sai số khối lượng
lớn do đó khơng áp dụng cho các dược chất có tác dụng mạnh. Hơn nữa lớn do đó khơng áp dụng cho các dược chất có tác dụng mạnh. Hơn nữa
hiệu suất tạo nang khơng cao nên hiện nay ít dùng. hiệu suất tạo nang khơng cao nên hiện nay ít dùng.
Sep 15, 2012 Sep 15, 2012
CHUYÊN ĐỀ 8 CHUYÊN ĐỀ 8
13 13
Đầu tiên người ta chế nang thủ công bằng cách ép giữa hai tấm kim loại Đầu tiên người ta chế nang thủ công bằng cách ép giữa hai tấm kim loại
đã được tạo khuôn. Hiện nay, dùng các máy ép nang có năng suất cao, tạo ra được đã được tạo khn. Hiện nay, dùng các máy ép nang có năng suất cao, tạo ra được
nhiều loại nang có hình dạng màu sắc khác nhau. nhiều loại nang có hình dạng màu sắc khác nhau.
Khi chế nang, dung dịch vỏ nang chứa trong bình 1 được rót thành một Khi chế nang, dung dịch vỏ nang chứa trong bình 1 được rót thành một
lớp mỏng sang trống quay đã được làm lạnh trước. Gặp lạnh, gelatin đông cứng lớp mỏng sang trống quay đã được làm lạnh trước. Gặp lạnh, gelatin đơng cứng
thành màng mỏng. Màng truyền lên ống có bơi dầu 4 và đưa vào trục thành tạo thành màng mỏng. Màng truyền lên ống có bơi dầu 4 và đưa vào trục thành tạo
nang 3 đã được làm nóng. Trục tạo nang là hai ống hìmh trụ quay ngược chiều, nang 3 đã được làm nóng. Trục tạo nang là hai ống hìmh trụ quay ngược chiều,
trên mỗi trục có khn một nửa vỏ nang, đỗi xứng nhau. Khi hai nửa vỏ tiếp xúc trên mỗi trục có khn một nửa vỏ nang, đỗi xứng nhau. Khi hai nửa vỏ tiếp xúc
nhau, đáy nang được hàn kin trước, cùng lúc đó được chất 2 được đóng vào nhau, đáy nang được hàn kin trước, cùng lúc đó được chất 2 được đóng vào
nang nhờ một piston phân phối. Hai trục khn tiếp tục quay, nang được hàn kín nang nhờ một piston phân phối. Hai trục khuôn tiếp tục quay, nang được hàn kín
và tách rời khỏi trục gelatin. và tách rời khỏi trục gelatin.
Phương pháp ép khuôn cho hiệu suất cao, phân liều chính xácnhờ piston Phương pháp ép khn cho hiệu suất cao, phân liều chính xácnhờ piston
phân liều tự động sai số khối lượng nang khoảng 1-5. Phương pháp này có thể phân liều tự động sai số khối lượng nang khoảng 1-5. Phương pháp này có thể
tạo ra nhiều lang có hình dạng khác nhau, có thể có haimàu khác nhau trên một tạo ra nhiều lang có hình dạng khác nhau, có thể có haimàu khác nhau trên một
nang do hai giải gelatin được nhuộm màu. nang do hai giải gelatin được nhuộm màu.
Nang ép khn có thể dễ dàng phân biệt với nang nhỏ giọt hay nhúng Nang ép khn có thể dễ dàng phân biệt với nang nhỏ giọt hay nhúng
khuôn do trên thân nang có một gờ nhỏ. Nang ép khn đựng được nhiều loại khn do trên thân nang có một gờ nhỏ. Nang ép khuôn đựng được nhiều loại
dược chất: Dung dịch dầu, bột nhão thân dầu, bột nhão thân nước… Do đó hiện dược chất: Dung dịch dầu, bột nhão thân dầu, bột nhão thân nước… Do đó hiện
nay phát triển khá mạnh. nay phát triển khá mạnh.
Sep 15, 2012 Sep 15, 2012
CHUYÊN ĐỀ 8 CHUYÊN ĐỀ 8
14 14
Cùng với viên nén nang cứng là dạng thuốc được phát triển nhiều nhất trong Cùng với viên nén nang cứng là dạng thuốc được phát triển nhiều nhất trong
những năm gần đây ở quy mô công nghiệp, do kỹ thuật bào chế không phức tạp như những năm gần đây ở quy mô công nghiệp, do kỹ thuật bào chế không phức tạp như
viên nén. viên nén.
3.1. Chế nang tạo vỏ nang: 3.1. Chế nang tạo vỏ nang:

Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.ppt) (25 trang)

×