1. Trang chủ >
  2. Giáo Dục - Đào Tạo >
  3. Trung học cơ sở - phổ thông >

Thí nghiệm: Dùng một âm thoa có một Giải thích: Tại điểm M trong vùng giao thoa sóng từ nguồn S Điều kiệân có hiện tượng giao thoa: - Hai sóng có cùng tần số

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (10.84 MB, 79 trang )


: 090.777.54.69 Trang: 13
Câu 4: Mô tả hai hiện tượng đặc trưng của lưu trình truyền sóng: hiện tượng giao thoa và hiện tượng nhiễu xạ.

1. HIỆN TƯNG GIAO THOA CỦA SÓNG NƯỚC:


a. Thí nghiệm: Dùng một âm thoa có một


nhánh nối với mẫu thép hình chữ U có hai đầu chạm nhẹ vào mặt nước tại S
1
và S
2
. Khi âm thoa rung các vòng tròn sóng phát ra từ S
1
và S
2
lan truyền trên mặt nước.
Hai nguồn S
1
và S
2
cùng tần số, có độ lệch pha không đổi gọi là hai nguồn sóng kết hợp. Hai sóng do chúng tạo ra gọi là hai sóng kết hợp. Trong
vùng giao nhau của hai sóng kết hợp. Trong vùng giao nhau của hai sóng kết hợp
xuất hiện các đường hyperbol có biên độ cực đại, biên độ bằng không nằm xen kẽ nhau nhận S
1
, S
2
làm tiêu điểm gọi là hiện tượng giao thoa sóng nước. Các
đường hyperbol gọi là vân giao thoa sóng.

b. Giải thích: Tại điểm M trong vùng giao thoa sóng từ nguồn S


1
và S
2
truyền đến có phương trình lần lượt là:
u
1M
= asin2pft -
1
2 d p
l vaø u
2M
= asin2pft -
2
2 d p
l Þ
Phương trình sóng giao thoa tại M: u
M
= u
1M
+ u
2M
- a[sin2pft -
1
2 d p
l + sin2pft -
2
2 d p
l ]
u
M
= 2acos
1 2
d d
p -
l sin[2pft - p
l d
1
+ d
2
] Biên độ sóng tại M: A = 2a
1 2
d d
cos p
- l
Đ M laứ vaõn cửùc ủaùi: A
max

1 2
d d
cos cos k
p -
= p
l Þ
1 2
d d
k p
- = p
l Þ
d
1
– d
2
= kp §
M là vân đứng yên: A = 0 Þ
1 2
d d
cos cos2k 1
2 p
- p
= +
l Þ
1 2
d d
2k 1 2
p -
p =
+ l
Þ d
1
– d
2
= 2k+1 2
p Vì:
1 2
d d
- = hằng số nên M ở trên đường hyperbol nhận S
1
, S
2
làm tiêu điểm.

c. Điều kiệân có hiện tượng giao thoa: - Hai sóng có cùng tần số


- Hai sóng có độ lệch pha không đổi theo thời gian Các sóng có tính chất trên gọi là sóng kết hợp. Các nguồn tạo ra sóng kết hợp gọi là
nguồn kết hợp. 2. HIỆN TƯNG NHIỄU XẠ:
Khi gặp một chướng ngại vật có kích thước nhỏ so với bước sóng thì sóng có thể đi vòng qua về phía sau vật như không gặp gì cả. Nếu vật cản có kích thước lớn hơn so với bước sóng thì
sóng cũng đi vòng qua vật nhưng ngay phía sau vật có một vùng không có sóng. Hiện tượng sóng đi vòng qua vật cản gọi là hiện tượng nhiễu xạ. Khi bò nhiễu xạ các tia sóng bò uốn cong đi.
S
1
S
2
f
M
S
1
S
2
d
2
d
1
k = 3; 2; 1; 0; -1;-2,-3
S
2
S
1
: 090.777.54.69 Trang: 14
Câu 5: Khái niệm về sóng dừng. Giải thích cách hình thành sóng dừng trên một sợi dây và nêu điều kiện để có sóng dừng. Cách xác đònh vận tốc truyền sóng bằng hiện tượng sóng dừng.

1. KHÁI NIỆM VỀ SÓNG DỪNG:


Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.pdf) (79 trang)

×