1. Trang chủ >
  2. Giáo Dục - Đào Tạo >
  3. Trung học cơ sở - phổ thông >

Độ to của âm: § Mức độ âm:

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (10.84 MB, 79 trang )


: 090.777.54.69 Trang: 16

3. ĐỘ TO CỦA ÂM: a. Năng lượng âm:


Sóng âm mang theo năng lượng truyền đi từ nguồn âm đến tai người nghe. Năng lượng này tỉ lệ với bình phương biên độ sóng. Cường độ âm là năng lượng âm được sóng âm truyền
trong một đơn vò thời gian qua một đơn vò diện tích đặt vuông góc với phương truyền âm, ký hiệu I, đơn vò Wm
2
.

b. Độ to của âm: §


Muốn gây cảm giác âm, cường độ âm phải lớn hơn một giá trò cực tiểu nào đó được gọi là ngưỡng nghe. Ngưỡng nghe phụ thuộc vào đa số âm.
§ Độ to của âm là một đặc tính sinh lý của âm, nó phụ thuộc vào cường độ của âm và
tần số của âm.
Ví dụ: - Với âm có tần số f từ 1000Hz – 1500Hz thì ngưỡng nghe I
= 10
-12
Wm
2
- Với âm có tần số f = 1000Hz thì ngưỡng nghe I = 10
-7
Wm
2
- Với âm có tần số 1000Hz có cường độ I = 10
-7
Wm
2
lớn gấp 10
5
lần ngưỡng nghe là một âm khá to nghe rất rõ. Với một âm có tần số f = 50Hz cũng có cường độ 10
-7
Wm
2
thì chỉ mới vừa bằng ngưỡng nghe I
của nó nên chỉ hơi nghe. Độ to của âm còn phụ thuộc vào tần số âm. Tai nghe tính nhất đối với các âm có tần số trong khoảng 1000Hz đến 5000Hz và nghe
âm có tần số cao âm cao thích hơn âm có tần số thấp âm trầm. §
Nếu cường độ âm lên tới 10Wm
2
thì đối với mọi tần số đều gây ra cảm giác cho tai, giá trò này gọi là ngưỡng đau.
§ Miền nằm giữa ngưỡng nghe và ngưỡng đau là miền nghe được.

c. Mức độ âm:


Để đặc trưng cho độ to của âm ta thường dùng một đại lượng là mức cường độ âm kí hiệu L. Mức cường độ âm là logarit thập phân của tỉ số cường độ âm và ngưỡng nghe.
LB = I
I lg ;LdB 10 lg
I I
= Đơn vò là Ben B hay đềxiben dB, 1dB = 1 B
10
Câu 8: Vận tốc truyền âm trong không khí ở 350C và 200C có khác nhau không? Tại sao.
So sánh vận tốc truyền âm trong khí oxy và khí hidro ở cùng nhiệt độ. Giải thích. Thay đổi độ căng dây đàn hồi thì bước sóng của sóng dừng có đổi không. Tại sao cho tần số
sóng dừng không đổi.
1. Vận tốc truyền âm trong không khí ở 35 C và 20
C khác nhau vì vận tốc truyền âm thay đổi theo nhiệt độ vận tốc tỉ lệ căn bậc 2 của nhiệt độ tuyệt đối.
2. Vận tốc truyền âm tỉ lệ nghòch với khối lượng phân tử của chất khí. Ta thấy khí hydro có khối lượng phân tử nhỏ hơn oxy nên vận tốc truyền âm trong hydro nhanh hơn.
3. Theo công thức Melde :
T v =
m
với T là lực căng dây và m là khối lượng của một đơn vò chiều dài dây. Vậy khi lực căng T đổi thì vận tốc v đổi. Vì v = lf Þ bước sóng l đổi.
: 090.777.54.69 Trang: 17
DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU
Câu 1 : 1. Nguyên tắc tạo ra dòng điện xoay chiều. Hiệu điện thế và cường độ dòng điện xoay chiều.
2.
Thế nào là cường độ dòng điện hiệu dụng, hiệu điện thế hiệu dụng? Vì sao đối với dòng điện xoay chiều người ta sử dụng các đại lượng này?

1. NGUYÊN TẮC TẠO RA DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU


Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.pdf) (79 trang)

×