1. Trang chủ >
  2. Giáo Dục - Đào Tạo >
  3. Trung học cơ sở - phổ thông >

TỪ TRƯỜNG QUAY CỦA DÒNG ĐIỆN 3 PHA CẤU TẠO CỦA ĐỘNG CƠ KHÔNG ĐỒNG BỘ BA PHA ƯU ĐIỂM CỦA ĐỘNG CƠ KHÔNG ĐỒNG BỘ BA PHA CẤU TẠO

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (10.84 MB, 79 trang )


: 090.777.54.69 Trang: 23

2. ƯU ĐIỂM CỦA DÒNG ĐIỆN 3 PHA SO VỚI DÒNG ĐIỆN MỘT PHA


- Bằng cách mắc hình sao hay tam giác, ta tải được ba dòng điện mà chỉ cần ba dây nối, do đó tiết kiệm được dây dẫn và hao phí điện năng trên dây.
- Tạo ra từ trường quay để sử dụng trong động cơ không đồng bộ ba pha là loại động cơ có công suất lớn, dễ sản xuất hơn động cơ dùng dòng điện một pha, chiều quay của chúng có thể
thay đổi dễ dàng. Câu 5 : Trình bày
Nguyên tắc hoạt động của động cơ không đồng bộ. Nguyên tắc cấu tạo của động cơ không đồng bộ 3 pha.
Ưu điểm của dộng cơ không đồng bộ 3 pha. So sánh roto và stato của máy dao điện 3 pha và của động cơ không đồng bộ ba pha.
1. NGUYÊN TẮC HOẠT ĐỘNG Biến điện năng thành cơ năng trên cơ sở hiện tượng cảm ứng điện từ và sử dụng từ
trường từ trường quay.
Thí nghiệm :
Quay đều một nam châm chữ U với vận tốc góc w quanh trục x’x thì từ trường
B ur
giữa hai nhánh của nó cũng quay đều với vận tốc góc w.
Khi đó một khung dây đặt giữa hai nhánh có trục quay là x’x quay nhanh dần cùng chiều quay của nam châm và khi
đạt tới vận tốc w
o
w thì giữ nguyên vận tốc đó. Ta nói khung dây quay không đồng bộ với từ trường quay.
Giải thích
Khi nam châm bắt đầu quay từ trường quay thì từ thông qua khung biến thiên làm xuất hiện dòng điện cảm ứng.
Theo đònh luật Lenz, dòng điện này chống lại sự biến thiên của từ thông sinh ra nó, nghóa là chống lại sự chuyển động tương đối giữa nam châm và khung dây, do đó lực điện từ tác dụng
lên khung dây làm khung quay cùng chiều với nam châm. Nếu khung dây đạt tới vận tốc w thì từ thông qua nó không biến thiên nữa, dòng điện cảm
ứng mất đi, lực từ cũng mất đi, khung dây quay chậm lại nên thực tế khung dây chỉ đạt tới một vận tốc góc ổn đònh w
o
w. Ta nói khung dây quay không đồng bộ với nam châm.
Động cơ hoạt động theo nguyên tắc trên gọi là động cơ không đồng bộ.

2. TỪ TRƯỜNG QUAY CỦA DÒNG ĐIỆN 3 PHA


Cho dòng điện xoay chiều 3 pha đi vào trong 3 cuộn dây dẫn giống nhau đặt lệch nhau 120
o
trên một vòng tròn. Giả sử ở thời điểm t =
T 4
thì từ trường của cuộn dây 1 có giá trò cực đại dương B
01
và hướng từ trong ra ngoài cuộn dây. Khi đó, từ trường của cuộn dây 2 và 3 có giá trò âm.
B
2
= B
3
=
01
B 2
-
Vậy : Từ trường tổng hợp
B ur
của 3 cuộn dây có hướng trùng với từ trường
B ur
tức là hướng từ cuộn dây 1 ra ngoài.
: 090.777.54.69 Trang: 24
- Lý luận tương tự, ta thấy sau
1 3
chu kỳ thì
B ur
hướng từ cuộn dây 2 ra và sau
1 3
chu kỳ nữa thì
B ur
hướng từ cuộn dây 3 ra. - Tóm lại, từ trường tổng hợp
B ur
của 3 cuộn dây quay quanh tâm O với tần số bằng tần số góc của dòng điện 3 pha.

3. CẤU TẠO CỦA ĐỘNG CƠ KHÔNG ĐỒNG BỘ BA PHA


Gồm 2 phần chính : - Stato gồm 3 cuộn dây giống nhua quấn trên lõi sắt lệch nhau 120
o
trên một vòng tròn để tạo ra từ trường quay.
- Roto là hình trụ có tác dụng như một cuộn dây quấn trên lõi thép. Khi mắc động cơ vào mạng điện 3 pha thì từ trường quay do Stato gây ra làm cho Roto
quay quanh trục. Chuyển động quay của roto được trục máy truyền ra ngoài và được sử dụng để vận hành các máy công cụ …

4. ƯU ĐIỂM CỦA ĐỘNG CƠ KHÔNG ĐỒNG BỘ BA PHA


- Cấu tạo đơn giản, dễ chế tạo. - Sử dụng tiện lợi, không cần vành khuyên, chổi quét.
- Có thể thay đổi chiều quay dễ dàng.
5. SO SÁNH ROTO VÀ STATO CỦA MÁY PHÁT ĐIỆN XOAY CHIỀU 3 PHA VÀ ĐỘNG CƠ KHÔNG ĐỒNG BỘ 3 PHA
- Stato của máy phát và của động cơ giống nhau : gồm 3 cuộn dây dẫn giống nhau quấn trên lõi sắt đặt lệch nhau 120
o
trên vòng tròn. - Roto khác nhau : Roto của máy phát là nam châm điện, còn của động cơ là hình trụ có
tác dụng như một cuộn dây quấn trên lõi thép. Câu 6 : Máy biến thế
Đònh nghóa và cấu tạo Nguyên tắc hoạt động, sự biến đổi hiệu điện thế và cường độ dòng điện qua máy biến thế.
Công dụng của máy biến thế.
1. ĐỊNH NGHĨA Biến thế là một thiết bò dùng để thay đổi hiệu điện thế của dòng điện xoay chiều.

2. CẤU TẠO


- Một lõi thép kỹ thuật do nhiều lá thép mỏng hình khung chữ nhật gháp sát và cách điện với nhau để tăng
điện trở của lõi sắt, tránh được hao phí do dòng điện phucô.
- Hai cuộn dây đồng quấn trên lõi thép: cuộn sơ cấp n
1
vòng là cuộn mắc vào mạng điện xoay chiều; cuộn thứ cấp nhiều vòng là cuộn nối với tải tiêu thụ.

3. NGUYÊN TẮC HOẠT ĐỘNG


Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.pdf) (79 trang)

×