1. Trang chủ >
  2. Giáo Dục - Đào Tạo >
  3. Trung học cơ sở - phổ thông >

NGUYÊN TẮC PHÁT VÀ THU SÓNG ĐIỆN TỪ

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (10.84 MB, 79 trang )


: 090.777.54.69 Trang: 33
o Muốn năng lượng điện từ trường bức xạ ra ngoài và truyền đi bằng sóng điện từ, ta thực hiện khung dao động hở bằng cách tách rời hai cực của tụ điện ra xa. Giới hạn của khung
dao động hở gọi là ăngten : mỗi bản của tụ điện lệch hẳn một góc 180
o
và khả năng phát sóng của mạch dao động là lớn nhất. Trong thực tế, ăngten là một cuộn cảm nhỏ có giới
hạn là một dây dẫn thẳng đứng, bản cực thứ nhất của tụ điện là mặt đất, bản cực thứ hai là dây dẫn căng thẳng nằm ngang càng cao càng dài càng tốt.

2. NGUYÊN TẮC PHÁT VÀ THU SÓNG ĐIỆN TỪ


o Dao động điện từ tuần hoàn được duy trì bằng tranzito có tần số
1 f
2 LC =
p
càng cao khi C và L càng nhỏ, cuộn cảm L của mạch được cảm ứng với một ăngten phát, sóng điện
từ được phát đi có tần số f. Tần số f càng cao, năng lượng của sóng càng lớn.
o Để thu sóng điện từ, người ta dùng một ăngten thu cảm ứng với mạch dao động LC với tụ điện C có thể điều chỉnh được. Khi tụ
điện C được điều chỉnh mạch có tần số riêng
o
1 f
2 LC =
p
khớp với tần số f của nguồn phát thì trong mạch có cộng hưởng. Dao động điện từ trong mạch ứng với tần số f có biên độ lớn hẳn
so với các dao động khác. Kết quả ta đã chọn và thu được sóng điện từ có chọn lọc.
: 090.777.54.69 Trang: 34
QUANG HỌC
Câu 1: Đònh luật phản xạ ánh sáng. Áp dụng đònh luật này để:
a Tìm vò trí của ảnh của một điểm sáng qua một gương phẳng. b Tìm tia phản xạ của sáng chiếu tới một gương cầu.
Đònh luật phản xạ ánh sáng:
v Tia phản xạ nằm trong mặt phẳng tới và ở bên kia pháp
tuyến so với tia tới. v
Góc phản xạ i’ bằng góc tới i i’ = i.
a Ảnh của một điểm sáng qua một gương phẳng: Chứng minh ảnh, vật đối xứng qua gương:
S là điểm sáng tùy ý. Từ S vẽ chùm tia phân kỳ đến gương phẳng giới hạn bởi hai tia SI, SJ. Chùm phản xạ tương ứng cũng là chùm tia phận kỳ. Giao điểm S’ do hai tia phản xạ IR
1
, IR
2
kéo dài là ảnh của S cho bởi gương phẳng.
Ta có: DSIJ = DS’IJ vì: IJ là cạnh chung
¶ ¶

1 2
3
J J
J =
= ¶
¶ ¶
1 2
3
I I
I =
=
Þ
· ·
SJI S IJ =
Vậy: SI = S’I Þ S và S’ đối xứng qua gương phẳng.
b Vẽ tia phản xạ trên gương cầu:
Đường thẳng nối tâm C vối điểm tới I là đường pháp
tuyến.
· SIC
= i là góc tới
· CIR
= i’ là góc phản xạ Nếu tia tới qua tâm C thì
phản xạ trùng với tia tới.
Câu 2 1.Tiêu điểm chính và các tiêu điểm phụ của một gương cầu: đònh nghóa, những đặc điểm, vò trí.
2 Điều kiện trung điểm là gì ? Căn cứ vào điều kiện này để tìm công thức xác đònh vò
trí của tiêu điểm chính của một gương cầu.

1. Tiêu điểm chính, tiêu điểm phụ:


Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.pdf) (79 trang)

×