1. Trang chủ >
  2. Giáo Dục - Đào Tạo >
  3. Trung học cơ sở - phổ thông >

Tiêu điểm chính, tiêu điểm phụ:

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (10.84 MB, 79 trang )


: 090.777.54.69 Trang: 34
QUANG HỌC
Câu 1: Đònh luật phản xạ ánh sáng. Áp dụng đònh luật này để:
a Tìm vò trí của ảnh của một điểm sáng qua một gương phẳng. b Tìm tia phản xạ của sáng chiếu tới một gương cầu.
Đònh luật phản xạ ánh sáng:
v Tia phản xạ nằm trong mặt phẳng tới và ở bên kia pháp
tuyến so với tia tới. v
Góc phản xạ i’ bằng góc tới i i’ = i.
a Ảnh của một điểm sáng qua một gương phẳng: Chứng minh ảnh, vật đối xứng qua gương:
S là điểm sáng tùy ý. Từ S vẽ chùm tia phân kỳ đến gương phẳng giới hạn bởi hai tia SI, SJ. Chùm phản xạ tương ứng cũng là chùm tia phận kỳ. Giao điểm S’ do hai tia phản xạ IR
1
, IR
2
kéo dài là ảnh của S cho bởi gương phẳng.
Ta có: DSIJ = DS’IJ vì: IJ là cạnh chung
¶ ¶

1 2
3
J J
J =
= ¶
¶ ¶
1 2
3
I I
I =
=
Þ
· ·
SJI S IJ =
Vậy: SI = S’I Þ S và S’ đối xứng qua gương phẳng.
b Vẽ tia phản xạ trên gương cầu:
Đường thẳng nối tâm C vối điểm tới I là đường pháp
tuyến.
· SIC
= i là góc tới
· CIR
= i’ là góc phản xạ Nếu tia tới qua tâm C thì
phản xạ trùng với tia tới.
Câu 2 1.Tiêu điểm chính và các tiêu điểm phụ của một gương cầu: đònh nghóa, những đặc điểm, vò trí.
2 Điều kiện trung điểm là gì ? Căn cứ vào điều kiện này để tìm công thức xác đònh vò
trí của tiêu điểm chính của một gương cầu.

1. Tiêu điểm chính, tiêu điểm phụ:


a Đònh nghóa: Tiêu điểm chính: Nếu chùm
tia tới song song với trục chính của gương cầu thì chùm tia phản xạ hoặc
đường kéo dài của các tia phản xạ sẽ đồng qui tại điểm F trên trục
chính. Điểm F gọi là tiêu điểm chính của gương cầu.
N
I i’
i S
R
S M
2 1
I 1
3 2 R
1
3 R
2
S’ J
O F C
O F
C O
C R
S i
i’ I
O I
S
C i’
i
R
Gương cầu lõm Gương cầu lồi
: 090.777.54.69 Trang: 35
Tiêu điểm phụ: Nếu chùm tia tới song song với một trục phụ của gương cầu thì chùm tia phản xạ hay đường kéo dài của các tia phản xạ sẽ
đồng qui tại điểm j trên trục phụ đó. Điểm j là một tiêu điểm phụ của gương.
b Đặc điểm, vò trí: – Theo tính thuận nghòch của chiều truyền ánh
sáng thì tia tới qua tiêu điểm chính F hay kéo dài đi qua F sẽ cho tia phản xạ song song trục chính.
– Tiêu điểm chính của gương cầu lõm là điểm thật ở trước gương, tại đó có sự tập trung năng lượng của chùm tia phản xạ khi chùm tia tới song song trục chính.
– Tiêu điểm chính của gương cầu lồi là điểm ảo ở sau gương. – Mỗi gương cầu chỉ có một tiêu điểm chính nhưng có vô số tiêu điểm phụ.
– Tiêu điểm chính là trung điểm của đoạn OC O là đỉnh gương C là tâm gương. – Tiêu điểm phụ nằm trong mặt phẳng vuông góc trục chính tại tiêu điểm chính gọi là tiêu
diện. 2. Điều kiện tương điểm điều kiện ảnh rõ nét:
– Góc mở a của gương cầu rất nhỏ. – Góc tới của các tia sáng trên mặt gương phải rất nhỏ.
3. Xác đònh vò trí tiêu điểm chính: Xét tia sáng SI song song trục chính tới gương cầu cho tia phản
xạ cắt trục chính tại F.
i = i

1
C
ị DFIC caõn. cos

1
C
= cosi =
CH R
CF 2CF
=
Þ CF =
R 2cos i
– Theo điều kiện tương điểm: i nhỏ Þ cos i = 1 Þ CF =
R CO
2 2
=
Vậy F là trung điểm đoạn CO. Đặt
R OF f
2 = =
là tiêu cự của gương cầu.
Câu 3 1. Trình bày cách vẽ của một điểm sáng qua một gương
cầu lõm, gương cầu lồi trong các trường hợp sau: a Điểm sáng nằm ngoài trục chính của gương.
b Điểm sáng nằm trên trục chính của gương. 2. Chứng minh rằng nếu vật AB là một đoạn thẳng nhỏ, vuông góc với trục chính của gương
cầu thì ảnh của nó qua gương cũng là đoạn thẳng vuông góc trục chính. 3. Nếu các tính chất của ảnh của vật phẳng nhỏ đặt vuông góc với trục chính của gương cầu
lõm, gương cầu lồi. Công thức gương cầu. 1. Cách vẽ ảnh:
a Điểm sáng nằm ngoài trục chính:
O F
C j O
F C
j
O F
C G
1 i’
i
O F
C S
S’ O F
C S
S’
: 090.777.54.69 Trang: 36
Muốn vẽ ảnh của điểm sáng S thì từ S ta vẽ 2 trong 4 tia tới gương cầu như sau: – Tia qua tâm C của gương cho tia phản xạ trùng với chính nó.
– Tia song song với trục chính cho tia phản xạ qua tiêu điểm chính F. – Tia qua tiêu điểm chính F cho tia phản xạ song song trục chính.
– Tia tới đỉnh gương cho tia phản xạ đối xứng qua trục chính. Lấy giao điểm của 2 trong 4 tia phản xạ là vò trí ảnh S’. Nếu chùm tia phản xạ hội tụ thì ảnh
S’ thật, còn là chùm tia phân kỳ thì ảnh S’ ảo. b Điểm sáng nằm trên trục chính:
Từ S ta vẽ hai tia tới gương cầu như sau: – Tia tới trùng với trục
chính cho tia phản xạ trùng với trục chính.
– Tia tới tùy ý cho tia phản xạ qua tiêu điểm phụ ở
trên trục phụ song song với tia tới tùy ý. Lấy giao điểm của hai tia phản xạ là ảnh S’ của S. 2. Chứng minh ảnh của đoạn thẳng AB cũng là đoạn thẳng:
Điểm sáng A trên trục chính của gương cầu cho ảnh A’ ở trên trục chính.
Quay hệ quang học một góc rất nhỏ quanh tâm C thì đến vò trí B và A’ đến vò trí B’. Khi quay gương như vậy thì gương trùng với
chính nó do đó cung nhỏ
¼ A B
là ảnh của cung
» AB
qua gương cầu. Vì góc quay rất nhỏ nên các cung
» ¼ AB , A B
coi như đoạn thẳng. Vậy nếu AB vuông góc trục chính thì A’B’ cũng vuông góc với trục chính.
Kết luận: Để vẽ ảnh của vật AB vuông góc với trục chính tại A ta chỉ cần vẽ ảnh B’ của B rồi từ B’ hạ vuông góc trục chính tại A’ là ảnh của A.

3. Tính chất ảnh của vật vuông góc trục chính của gương cầu:


Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.pdf) (79 trang)

×