1. Trang chủ >
  2. Giáo Dục - Đào Tạo >
  3. Trung học cơ sở - phổ thông >

Tiêu điểm chính của thấu kính:

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (10.84 MB, 79 trang )


: 090.777.54.69 Trang: 42

2. Tiêu điểm chính của thấu kính:


a Đònh nghóa: Chiếu chùm tia tới song song với trục chính của thấu kính thì chùm tia ló hay đường kéo dài
của tia ló sẽ đồng qui tại 1 điểm F’ trên trục chính gọi là một tiêu điểm chính của thấu kính. b Đặc điểm:
– Theo nguyên lý về tính thuận
nghòch của chiều truyền ánh sáng, nếu
tia tới có hướng đi qua tiêu điểm chính
thì tia ló sẽ song song với trục chính.
– Tiêu điểm chính của thấu kính hội tụ là tiêu
điểm thật. Tiêu điểm chính của thấu kính phân kỳ là
tiêu điểm ảo.
c Phân biệt tiêu điểm ảnh và tiêu điểm vật:
Mỗi thấu kính có 2 tiêu điểm chính nằm đối xứng nhau qua quang tâm O. – Tiêu điểm ảnh là tiêu điểm mà tia ló hay đường kéo dài của nó đi qua thì tia ló sẽ song
song với trục chính. – Tiêu điểm vật là tiêu điểm mà nếu tia tới hay đường kéo dài của nó đi qua thì tia ló sẽ
song song với trục chính. – Tiêu điểm vật là tiêu điểm mà nếu tia tới hay đường kéo dài của nó đi qua thì tia ló sẽ
song song với trục chính. 3. So sánh cách tạo ảnh của một vật thật qua một thấu kính hội tụ và qua một gương cầu
lõm:
· d là khoảng cách từ vật đến gương hay thấu kính.
· d’ là khoảng cách từ ảnh đến gương hay thấu kính.
· f là tiêu cự của gương hay thấu kính.
Ta có bảng sau: Vật
Ảnh 1
d 2f d’ 0: ảnh thật ngược chiều, nhỏ hơn vật.
2 d = 2f
d’ = 2f: ảnh thất, ngược chiều, bằng vật. 3
f d 2f d’ 0: ảnh thật, ngược chiều, lớn hơn vật.
4 d = f
d’ = ¥: ảnh thật hay ảnh ảo ở vô cực. 5
0 d f d’ 0: ảnh ảo, cùng chiều lớn hơn vật.
6 d = 0
d’ = 0: ảnh ảo, cùng chiều, bằng vật. 7
d = ¥ d’ = f: ảnh thật, ở tiêu điểm.
O F
O F
F F
: 090.777.54.69 Trang: 43
Câu 8 1. Trình bày cách vẽ ảnh của một điểm sáng qua một thấu kính hội tụ, một thấu kính phân kỳ trong các trường hợp sau:
a Điểm sáng nằm ngoài trục chính của thấu kính. b Điểm sáng nằm trên trục chính của thấu kính.
2. Chứng minh rằng nếu vật AB là một đoạn thẳng nhỏ vuông góc với trục chính của thấu kính thì ảnh A’B’ của nó cũng là đoạn thẳng vuông góc với trục chính.
3. Nếu các tính chất của ảnh của một vật phẳng nhỏ vuông góc với trục chính của một thấu kính hội tụ, phân kỳ.
1. Vẽ ảnh của một điểm sang qua thấu kính: a Điểm sáng nằm ngoài trục chính của thấu kính:
Từ S vẽ 2 tia tới trong số 3 tia đặc biệt sau:
– Tia tới song song với trục chính cho tia ló hay
đường kéo dài tia ló đi qua tiêu điểm ảnh chính F’.
– Tia tới hay tia tới có đường kéo dài đi qua tiêu
điểm vật chính F cho tia ló song song với trục chính. – Tia tới qua quang tâm cho tia ló truyền thẳng.
Giao điểm của các tia ló hay đường kéo dài của các tia
ló là ảnh của vật. b Điểm sáng nằm trên trục
chính của thấu kính: Từ S ta vẽ hai tia ló sau:
– Tia tới trùng với trục chính cho tia ló cũng trùng với trục chính.
– Tia tới song song với trục phụ bất kỳ cho tia ló hay đường kéo dài của tia ló đi qua tiêu điểm ảnh phụ nằm trên trục phụ đó.
Giao điểm của các tia ló hay đường kéo dài của các tia ló là ảnh của vật.

2. Chứng minh một vật AB trục chính thì ảnh A’B’ của nó cũng trục chính:


Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.pdf) (79 trang)

×