1. Trang chủ >
  2. Giáo Dục - Đào Tạo >
  3. Trung học cơ sở - phổ thông >

Chứng minh một vật AB trục chính thì ảnh A’B’ của nó cũng trục chính: Ảnh ảo của một điểm sáng đặt trước thấu kính là gì ?

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (10.84 MB, 79 trang )


: 090.777.54.69 Trang: 43
Câu 8 1. Trình bày cách vẽ ảnh của một điểm sáng qua một thấu kính hội tụ, một thấu kính phân kỳ trong các trường hợp sau:
a Điểm sáng nằm ngoài trục chính của thấu kính. b Điểm sáng nằm trên trục chính của thấu kính.
2. Chứng minh rằng nếu vật AB là một đoạn thẳng nhỏ vuông góc với trục chính của thấu kính thì ảnh A’B’ của nó cũng là đoạn thẳng vuông góc với trục chính.
3. Nếu các tính chất của ảnh của một vật phẳng nhỏ vuông góc với trục chính của một thấu kính hội tụ, phân kỳ.
1. Vẽ ảnh của một điểm sang qua thấu kính: a Điểm sáng nằm ngoài trục chính của thấu kính:
Từ S vẽ 2 tia tới trong số 3 tia đặc biệt sau:
– Tia tới song song với trục chính cho tia ló hay
đường kéo dài tia ló đi qua tiêu điểm ảnh chính F’.
– Tia tới hay tia tới có đường kéo dài đi qua tiêu
điểm vật chính F cho tia ló song song với trục chính. – Tia tới qua quang tâm cho tia ló truyền thẳng.
Giao điểm của các tia ló hay đường kéo dài của các tia
ló là ảnh của vật. b Điểm sáng nằm trên trục
chính của thấu kính: Từ S ta vẽ hai tia ló sau:
– Tia tới trùng với trục chính cho tia ló cũng trùng với trục chính.
– Tia tới song song với trục phụ bất kỳ cho tia ló hay đường kéo dài của tia ló đi qua tiêu điểm ảnh phụ nằm trên trục phụ đó.
Giao điểm của các tia ló hay đường kéo dài của các tia ló là ảnh của vật.

2. Chứng minh một vật AB trục chính thì ảnh A’B’ của nó cũng trục chính:


Giả sử có một vật phẳng AB đặt vuông góc với trục chính ở A trên trục chính. Ta vẽ ảnh A’ của A.
A A O
d I
OA d
j =
= j

A A F
d f
I F O
f j
- =
= j
So saùnh:
d d f
d f
- =
d’f = dd’ – df ; dd’ = d’f + df Þ
1 1
1 f
d d =
+
1 Ta vẽ ảnh B’ của B.
Gọi A” là điểm chiếu của B’ xuống trục chính.
A B OA
d AB
OA d
= =
S
F F’
S’ S
F’ F
S’
A F O F’ A
j S F
O F’ S’ j
S F O
F’ S’
j
: 090.777.54.69 Trang: 44
A B A B
A F d
f OJ
AB OF
f -
= =
=
So sánh:
d d f
d f
- =
d”f = dd’ – df ó d”f + df = dd’ Þ
1 1
1 f
d d
= +
2 1 và 2 cho: d’ = d” Þ OA’ = OA” Þ A’ = A”
Vậy ảnh A’B’ cũng vuông góc với trục chính. Từ chứng minh trên ta thấy để vẽ ảnh của vật AB vuông góc với trục chính ở A ta chỉ cần vẽ
ảnh của điểm B là B’ rồi từ B’ hạ đường vuông góc trục chính tại A’ là ãnh của A. 3. Tính chất ảnh của một vật đặt vuông góc với trục chính thấu kính:
a Thấu kính hội tụ: · d 2f: ảnh thật, ngược chiều nhỏ hơn vật.
· d = 2d: ảnh thật, ngược chiều bằng vật. · f d 2f: ảnh thật, ngược chiều lớn hơn vật.
· d = f: ảnh thật hay ảo ở vô cực. · 0 d f: ảnh ảo cùng chiều lớn hơn vật.
· d = 0: ảnh ảo bằng vật cùng chiều.
b Thấu kính phân kỳ: · d 0: ảnh ảo, cùng chiều nhỏ hơn vật.
Câu 9 1. Ảnh ảo của một điểm sáng đặt trước thấu kính là gì ? 2. Một chùm sáng phát từ một nguồn điểm đặt trước gương cầu. Nêu đầy đủ các điều
kiện để chùm tia phản xạ là một chùm hội tụ.
1. Ảnh ảo của một điểm sáng đặt trước thấu kính là gì ?
Một điểm sáng S trước thấu kính páht ra một chùm tia phân kỳ chiếu vào thấu kính. Nếu chùm tia ló ra khỏi thấu kính là chùm tia phân kỳ thì đường kéo dài của các tia ló sẽ cắt
nhau tại một điểm S’ trước thấu kính. S’ là ảnh ảo của S qua thấu kính. Ảnh ảo là ảnh không hứng được trên màn, nhưng nhò vào thấu kính ta có thể thấy được ảnh
đó. 2. Điều kiện để chùm tia phản xạ trên gương cầu của chùm sáng phát ra từ nguồn điện là
chùm hội tụ:
Điểm sáng mà từ đó phát ra chùm tia chiếu vào gương cầu là vật thật đối với gương. Chùm tia phản xạ là chùm hội tụ thì điểm hội tụ là ảnh thật của vật. Vì vậy các điều kiện phải có là:
– Gương cầu pảhi là gương cầu lõm vì chỉ có gương cầu lõm thì vật thật mới cho ảnh thật. – Điểm sáng vật thật phải đặt ngoài khoảng tiêu cự của gương tức khoảng cách từ điểm sáng
tới gương là d f. Vì chỉ có trường hợp này vật chất mới cho ảnh thật. – Muốn cho ảnh thật là một chấm sáng thì phải thỏa điều kiện ảnh rõ điều kiện tương điểm
R r r là bán kính mở, R là bán kính cầu và i nhỏ.
Câu 10 1. Nêu công thức tính độ hội tụ của thấu kính theo bán kính cong của các mặt và chiết suất của thấu kính.
2. Trình bày và so sánh 3 cách đo đơn giản tiêu cự của một thấu kính hội tụ.
A F O
F’ A
J
B
: 090.777.54.69 Trang: 45

1. Công thức tính độ hội tụ của một thấu kính: Ñ =


Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.pdf) (79 trang)

×