1. Trang chủ >
  2. Giáo Dục - Đào Tạo >
  3. Trung học cơ sở - phổ thông >

Đònh nghóa ánh sáng trắng: Thí nghiệm tổng hợp ánh sáng trắng Mô tả Giải thích Hiện tượng giao thoa chỉ có thể giải

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (10.84 MB, 79 trang )


: 090.777.54.69 Trang: 54

2. Ánh sáng trắng


a. Đònh nghóa ánh sáng trắng:


Ánh sáng trắng là tập hợp của vô số ánh sáng đơn sắc khác nhau có màu biến thiên liên tục từ đỏ đến tím.

b. Thí nghiệm tổng hợp ánh sáng trắng Mô tả


: Nguồn điểm S và thấu kính hội tụ L tạo ra chùm sáng trắng rộng, hội tụ, rọi lên lăng kính
trong khoảng từ A đến B. Lăng kính làm tán sắc chùm sáng trắng và cho dãi màu liên tục nằm ngay trên mặt thấu kính
O. Một màn E đặt nằm sau thấu kính O sẽ thu vệt sáng trắng khi dời màn đến vò trí thích hợp.
Kết luận : Những tia sáng màu trong ánh sáng trắng bò lăng kính tách ra từ một điểm B
hay A khi gặp lại nhau chúng tái tạo bới ánh sáng trắng tại B’ hay A’.
Câu 3 : Trình bày thí nghiệm Young về giao thoa ánh sáng. Giải thích kết quả của thí
nghiệm đó và rút ra kết luận tính chất của ánh sáng. Thế nào là 2 nguồn sáng kết hợp. Nguồn sáng điểm S và ảnh S’ của nó qua gương
phẳng có thể là 2 nguồn kết hợp được không? Tại sao? 1. Thí nghiệm Young về hiện tượng giao thoa ánh sáng.
a. Thí nghiệm - Ánh sáng từ đèn Đ qua kính lọc sắc F ví dụ kính đỏ chiếu vào khe hẹp S trên màn M.
Khi đó S trở thành khe sáng đơn sắc và chùm tia sáng đơn sắc từ khe S tiếp tục chiếu sáng hai khe hẹp S
1
, S
2
. Hai khe hẹp S
1
, S
2
rất gần nhau và cùng song song với khe S.
Mắt đặt sau S
1
, S
2
sao cho có thể hứng được đồng thời
hai chùm sáng lọt qua 2 khe này vào
mắt. Điều tiết mắt để nhìn vào khe S ta
thấy vùng sáng hẹp trong đó xuất hiện các vạch sáng vạch đỏ và vạch tối xen kẻ nhau một cách đều đặn. Hiện tượng này gọi là hiện tượng giao thoa.

b. Giải thích Hiện tượng giao thoa chỉ có thể giải


thích được nếu thừa nhận ánh sáng có tính chất sóng.
Ánh sáng từ đèn Đ chiếu vào khe S làm khe S trở thành một nguồn phát sóng
ánh sáng lan toả về phía hai khe S
1
, S
2
và hai khe S
1
, S
2
trở thành hai nguồn phát sóng ánh sáng phía sau. Hai nguồn này có cùng
tần số có độ lệch pha không đổi nên chúng là hai nguồn kết hợp. Vì vậy hai sóng ánh
sáng do S
1
, S
2
phát ra khi gặp nhau sẽ giao thoa với nhau; Vạch sáng là do 2 sóng cùng pha gặp nhau; Vạch tối là do 2 sóng ngược pha gặp nhau. Các vạch sáng, vạch tối gọi là vân giao thoa.

c. Kết luận:


Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.pdf) (79 trang)

×