1. Trang chủ >
  2. Giáo Dục - Đào Tạo >
  3. Trung học cơ sở - phổ thông >

Đònh nghóa: Cấu tạo: Hoạt động

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (10.84 MB, 79 trang )


: 090.777.54.69 Trang: 66

b. Hoạt động


Nối một nguồn khoảng vài vôn với quang trở thông qua một miliampe kế. Ta thấy, khi đặt quang trở trong tối mạch không có dòng điện. Khi chiếu quang trở bằng ánh sáng có bước
sóng ngắn hơn giới hạn quang dẫn của quang điện thì trong mạch sẽ xuất hiện dòng điện. Điện trở của quang trở giảm đi rất mạnh khi bò chiếu sáng bởi ánh sáng nói trên.
Quang trở được dùng thay thế cho tế bào quang điện trong các mạch điều khiển tự động.

3. Pin quang điện


a. Đònh nghóa:


Pin quang điện là một nguồn điện trong đó quang năng được biến đổi trực tiếp thành điện năng. Pin hoạt động dựa vào hiện tượng quang điện bên trong xảy ra trong một
chất bán dẫn.

b. Cấu tạo:


Xét một pin quang dẫn đơn giản: pin đồng oxit. Pin có một điện cực bằng đồng trên đó phủ một lớp đồng I oxit
Cu
2
O. Người ta phun một lớp kim loại rất mỏng lên trên mặt của lớp Cu
2
O để làm điện cực thứ hai. Nó mỏng tới mức cho ánh sáng truyền qua được. Ở chỗ tiếp xúc giữa Cu
2
O và Cu hình thành một lớp tác dụng đặc biệt : nó chỉ cho phép electron chạy qua nó theo
chiều từ Cu
2
O sang Cu.

c. Hoạt động


Khi chiếu ánh sáng có bước sóng thích hợp vào mặt lớp Cu
2
O thì ánh sáng sẽ giải phóng các electron liên kết trong Cu
2
O thành electron dẫn. Một phần các electron này khuếch tán sang cực Cu. Cực Cu thừa electron nên nhiễm điện âm, Cu
2
O nhiễm điện dương. Giữa hai điện cực của pin hình thành một suất điện động. Nếu nối hai cực với nhau bằng một dây dẫn thông qua
một điện kế, ta sẽ có với nhau bằng một dây dẫn thông qua một điện kế, ta sẽ thấy có dòng diện chạy trong mạch theo chiều từ Cu
2
O sang Cu. Các pin mặt trời dùng trong các máy tính bỉ túi, trên các vệ tinh nhân tạo… đều dùng pin quang điện.
Câu 14 : 1. Thế nào là sự phát quang. Phân biệt huỳnh quang và lân quang. Giải thích các đặc
điểm của sự phát quang bằng thuyết lượng tử ánh sáng. 2.
Thế nào là hiện tượng quang hoá? Nêu một số phản ứng quang hoá đơn giản. Hiện tượng quang hoá có thể hiện tính chất hạt của ánh sáng không? Tại sao?

1. Sự phát quang


Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.pdf) (79 trang)

×