1. Trang chủ >
  2. Giáo Dục - Đào Tạo >
  3. Trung học cơ sở - phổ thông >

Phản ứng dây chuyền và điều kiện để phản ứng xảy ra

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (10.84 MB, 79 trang )


: 090.777.54.69 Trang: 78

2. Phản ứng dây chuyền và điều kiện để phản ứng xảy ra


- Một phần nơtrôn sinh ra, bò mất mát vì nhiều nguyên nhân thoát ra ngoài,
bò các hạt nhân hấp thụ… nhưng nếu sau mỗi phân hạch vẫn còn lại trung bình s
nơtrôn s 1 gaây ra s phân hạch mới, sinh ra s
2
nơtrôn, rồi s
3
, s
4
… nơtrôn. Kết quả số phân hạch xảy ra liên tiếp và tăng
lên rất nhanh. Đó là phản ứng hạt nhân dây chuyền; s gọi là hệ số nhân nơtrôn.
Hình minh hoạ trường hợp s = 2.
- Để xảy ra phản ứng dây chuyền phải có điều kiện : s ³ 1.
Với s 1, thì hệ thống gọi là vượt hạn : ta có phản ứng dây chuyền thác
lũ, năng lượng toả ra rất lớn, không khống chế được trường hợp này đã được sử dụng
để chế tạo boom nguyên tử.
Với s = 1, thì hệ thống gọi là tới hạn : phản ứng dây chuyền tiếp diễn nhưng không tăng vọt, năng lượng toả ra không đổi và kiểm soát được. Đó là chế độ làm việc của các lò phản ứng
hạt nhân trong nhà máy điện nguyên tử. Với s 1, thì hệ thống gọi là dưới hạn
: phản ứng dây chuyền không xảy ra. Để có điều kiện s ³ 1 thì khối lượng
của khối chất hạt nhân phải đạt tới một giá trò tối thiểu gọi là khối lượng tới hạn m
h
ví dụ: với U
235
, khối lượng tới hạn m
h
= 50kg. 3. Nguyên tắc cấu tạo và hoạt động của nhà
máy điện nguyên tử - Bộ phận chính của nhà máy điện
nguyên tử là lò phản ứng hạt nhân. Trong đó có : A là những thanh nhiên liệu hạt nhân,
thường làm bằng hợp kim chứa Urani đã làm giàu. Các thanh này đặt trong chất làm chậm B
là nước nặng D
2
O, than chì hoặc berili, có tác dụng làm giảm vận tốc nơtrôn để trở thành nơtrôn chậm, dễ bò urani hấp thụ. C là các thanh
điều chỉnh làm bằng những chất hấp thụ nơtrôn mà không bò phân hạch như Bo, Cd. Khi hạ thấp các thanh này thì hệ số nhân nơtrôn s giảm; khi nâng lên thì s tăng; khi lò hoạt động thì
chúng được tự động giữ ở độ cao sao cho s = 1.
- Phản ứng phân hạch toả ra năng lượng dưới dạng động năng của các mạnh hạt nhân và các hạt khác. Động năng này chuyển động thành nhiệt năng của lò và nhiệt này được chất tải
nhiệt thường là một chất lỏng mang đến lò sinh hơi D chứa nước. Hơi nước từ lò sinh hơi được đưa vào tuabin máy phát điện, giống như trong nhà máy nhiệt điện thông thường.
- Nếu kỹ thuật an toàn được bảo đảm tốt, thì nhà máy điện nguyên tử rất tiện lợi vì kích thước nhỏ, tiêu tốn rất ít nhiên liệu. Do đó có thể đặt chúng lên máy bay, tàu thuỷ.
C A
D
Hơi
Nước Chất
tải nhiệt
B
Bơm
n
U
: 090.777.54.69 Trang: 79
Câu 25 : 1. Thế nào là sự phân hạch? Đặc điểm của nó là gì? Cho thí dụ minh hoạ. Với điều kiện
nào thì phản ứng phân hạch dây chuyền xảy ra? Giải thích. 2.
Phản ứng nhiệt hạch là gì? Với điều kiện nào thì xảy ra phản ứng nhiệt hạch? Giải thích. Nêu những lý do khiến người ta quan tâm đến năng lượng nhiệt hạch.

1. Sự phân hạch: Xem phần 1, 2 câu 24.


Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.pdf) (79 trang)

×