1. Trang chủ >
  2. Kinh tế - Quản lý >
  3. Quản trị kinh doanh >

Những khái niệm cơ bản về du lịch. .1 Khái niệm về du lịch.

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (2.21 MB, 80 trang )


Dịch vụ Thương mại Tập Đoàn

Chương 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ DU LỊCH VÀ KINH DOANH LỮ HÀNH DU LỊCH


1.1 Những khái niệm cơ bản về du lịch. 1.1.1 Khái niệm về du lịch.
Ngày nay nền kinh tế thế giới đã phát triển ở mức độ cao, khoa học công nghệ phát triển như vũ bão, mức sống dân cư trên thế giới được nâng lên nhiều
lần, du lịch trở thành nhu cầu không thể thiếu trong đời sống văn hoá xã hội của con người và hoạt động du lịch đang phát triển mạnh mẽ, trở thành nền kinh tế
quan trọng của nhiều nước trong đó có cả các nước công nghiệp phát triển.
Tuy nhiên cho đến nay không chỉ nước ta nhận thức về nội dung du lịch vẫn chưa được thống nhất do hoàn cảnh thời gian, khu vực khác nhau. Đối
với du lịch có bao nhiêu tác giả nghiên cứu thì có bấy nhiêu định nghĩa. Theo những quan điểm chung nhất thì du lịch có được hiểu là:
-
Một hiện tượng xã hội.
-
Một hoạt động kinh tế. Tháng 6 năm 1999 Hội nghị quốc tế tại Ottawa Canada đã định nghĩa về
du lịch như sau: “ Du lịch là một hoạt động của con người đi tới một nơi ngồi mơi trường
thường xun. Trong khoảng thời gian đã được các tổ chức du lịch quy định trước, mục đích chuyến đi khơng chỉ là để tiến hành các hoạt động kiếm tiền
trong phạm vi vùng tới thăm”.
Theo Luật du lịch Việt Nam: “Du lịch là hoạt động có liên quan đến chuyến đi của con người ngoài nơi cư trú thường xuyên của mình nhằm đáp ứng nhu cầu
tham quan, tìm hiểu, giải trí, nghỉ dưỡng trong khoảng thời gian nhất định”. 1.1.2 Các loại hình du lịch chính.
1.1.2.1. Phân loại theo mơi trường tài nguyên.
Du lịch thiên nhiên. Du lịch thiên nhiên là loại hình du lịch nhằm thoả mãn nhu cầu về với
thiên nhiên của con người, điểm đến của loại hình du lịch này là những nơi có mơi trường tự nhiên trong lành cảnh quan tự nhiên hấp dẫn.
SVTH: Nguyễn Thị Thơm_QT 901P 4
Dịch vụ Thương mại Tập Đoàn
Du lịch văn hố. Du lịch văn hố là loại hình du lịch mà ở đó con người được hưởng thụ
những sản phẩm văn hoá của nhân loại, của một quốc gia, của một vùng, một dân tộc. Hoạt động du lịch diễn ra chủ yếu ở môi trường nhân văn, hoặc tập
trung khai thác tài nguyên du lịch nhân văn.
Theo Luật du lịch định nghĩa: “ Du lịch văn hóa là hình thức du lịch dựa vào bản sắc văn hóa dân tộc với sự tham gia của cộng đồng nhằm bảo tồn
và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống”.
1.1.2.2. Phân loại theo mục đích chuyến đi. Du lịch tham quan: Đây là loại hình du lịch nhằm nâng cao sự hiểu biết
về thế giới xung quanh. Du lịch giải trí: Mục đích của chuyến đi là thư giãn sau những ngày làm
việc căng thẳng để phục hồi sức khoẻ. Du lịch nghỉ dưỡng: Do vậy du lịch nghỉ dưỡng là loại hình du lịch
nhằm đáp ứng nhu cầu phục hồi sức khoẻ sau những ngày làm việc căng thẳng. Du lịch thể thao: Là loại hình du lịch nhằm đáp ứng nhu cầu thể dục thể
thao tăng cường sức khoẻ cho con người hoặc đi tham dự các hoạt động thể thao lớn như thế vận hội...
Du lịch khám phá: Loại hình du lịch này nhằm thoả mãn nhu cầu khám phá thế giới xung quanh của con người nhằm nâng cao tri thức cho con người.
Du lịch lễ hội. Du lịch tôn giáo.
Du lịch công vụ. Du lịch thăm hỏi.
Du lịch nghiên cứu học tập.
1.1.3 Điểm – Tuyến du lịch. 1.1.3.1 Khái niệm và điều kiện hình thành điểm du lịch.
Khái niệm: Điểm du lịch là những chỗ hoặc cơ sở mà khách du lịch thường đến và lưu trú. Điểm du lịch có thể là những chỗ khơng có dân cư. Đó là
theo nghĩa rộng của điểm du lịch.
Trong kinh tế du lịch, điểm du lịch là một nơi, một vùng hay một đất nước
SVTH: Nguyễn Thị Thơm_QT 901P 5
Dịch vụ Thương mại Tập Đồn
có sức hấp dẫn đặc biệt đối với dân ngoài địa phương và có những thay đổi nhất định trong kinh tế do hoạt động du lịch gây lên.
Theo Luật du lịch Việt Nam định nghĩa: “ Điểm du lịch là nơi có tài nguyên du lịch hấp dẫn, phục vụ nhu cầu tham quan của khách du lịch”.
Những điều kiện cần phải thoả mãn để hình thành điểm du lịch bao gồm: - Phải có tài nguyên du lịch đa dạng, phong phú độc đáo và có sức hấp
dẫn với du khách. - Phải đảm bảo các điều kiện vệ sinh cần thiết.
- Phải được xây dựng tốt, có lối đi thuận tiện và phải được duy trì tốt. - Phải có cơ sở lưu trú như: khách sạn. motel, nhà nghỉ...
- Phải có cửa hàng và các quầy bán hàng, đặc biệt là hàng thực phẩm. - Phải được trang bị đa dạng và đầy đủ như: Trang thiết bị y tế, nơi chơi
thể thao, bể bơi... Trong thực tế điểm du lịch đước hình thành dưới tác động của 3 nhóm
nhân tố: - Nhóm thứ nhất: Gồm các nhân tố liên quan đến sức hấp dẫn của điểm du
lịch như: vị trí địa lý, tài nguyên du lịch, kinh tế, xã hội, chính trị. chính sách của nhà nước, chất lượng dịch vụ...
- Nhóm thứ hai: Gồm các nhân tố đảm bảo giao thông cho khách đến điểm du lịch.
- Nhóm thứ ba: Gồm những nhân tố liên quan đến việc đảm bảo cho khách lưu trú tại điểm du lịch, đó là các cơ sở ăn uống, cơ sở lưu trú, các cơ sở
phục vụ vui chơi giải trí...
Theo Luật du lịch Việt Nam có điểm du lịch quốc gia và điểm du lịch địa phương.
1.1.3.2 Tuyến du lịch.
Theo luật du lịch Việt Nam định nghĩa: “ Tuyến du lịch là lộ trình liên kết các khu du lịch, điểm du lịch, cơ sở cung cấp dịch vụ du lịch, gắn với tuyến
giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy, đường hàng không”.
Theo Luật du lịch việt Nam điều 24 quy định: có tuyến du lịch quốc gia và tuyến du lịch địa phương.
SVTH: Nguyễn Thị Thơm_QT 901P 6
Dịch vụ Thương mại Tập Đoàn
1.2. Nhu cầu du lịch. 1.2.1. Khái niệm về nhu cầu du lịch.

Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (80 trang)

×