1. Trang chủ >
  2. Kinh tế - Quản lý >
  3. Quản trị kinh doanh >

Hiệu quả kinh doanh lữ hành.

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (2.21 MB, 80 trang )


Dịch vụ Thương mại Tập Đoàn

2.5.7 Hiệu quả kinh doanh lữ hành.


Tuy công ty mới đi vào hoạt động nhưng bộ phận kinh doanh lữ hành cũng đã rất cố gắng trong năm vừa qua và cũng đã đạt được những chỉ tiêu nhất định.
Bảng 2.8: Bảng kết quả hoạt động kinh doanh lữ hành của công ty năm 2008.
Đơn vị: nghìn đồng
Chỉ tiêu Tháng 1-6
Tháng 7-12 Cả năm
Tổng lượt khách 579
260 839
Tổng doanh thu 2.386.400
1.635.000 4.021.400
Tổng chi phí 2.238.100
1.556.170 3.794.270
Tổng lợi nhuận 148.300
78.830 227.130
Nguồn: phòng hành chính tổng hợp Nhận xét:
Tổng số lượt khách 6 tháng đầu năm là 579 chiếm 69 tổng số lượt
khách trong năm. Như vậy số lượt khách 6 tháng cuối năm đã giảm đi gần một nửa so với 6 tháng đầu năm, đây là một con số khá lớn đối với công ty. Về vấn
đề nầy công ty cần phải nghiên cứu và tìm ra ngun nhân để có những giải pháp khắc phục nhanh chóng trong năm 2009 này.
Doanh thu của hoạt động lữ hành khá lớn 4.021.400.000 VNĐ nhưng chi phí cũng rất cao 3.794.270.000 VNĐ chiếm 94 doanh thu làm cho lợi
nhuận lữ hành đạt được không nhiều so với tổng doanh thu. Đặc biệt,do số lượt
khách của 6 tháng cuối năm giảm đi một lượng đáng kể giảm 45 nên cũng làm cho tổng lợi nhuận 6 tháng cuối năm cũng giảm đi nhiều so với 6 tháng đầu
năm. Như vậy, công ty cần đưa ra những chính sách cụ thể để giảm chi phí, làm tăng lợi nhuận và hiệu quả kinh doanh cho bộ phận lữ hành nói riêng và cho cả
cơng ty nói chung. 2.5.7 Đánh giá chung về hiệu quả kinh doanh lữ hành của công ty.
Do mới đi vào hoạt động kinh doanh nên việc kinh doanh của công ty chưa đi vào quỹ đạo cụ thể. Vừa bứơc vào kinh doanh cơng ty đã gặp phải
những khó khăn do nhân tố khách quan mang lại, đó là cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu, sự cạnh tranh khốc liệt trên thị trường do có nhiều doanh nghiệp
kinh doanh lữ hành. Nhìn chung, 6 tháng đầu năm 2008 công ty cũng đã ký kết được khá nhiều hợp đồng du lịch nhưng 6 tháng cuối năm lượng khách du lịch
SVTH: Nguyễn Thị Thơm_QT 901P 52
Dịch vụ Thương mại Tập Đoàn
đã giảm mạnh. So với 6 tháng đầu năm thì 6 tháng cuối năm luợt khách giảm 319 luợt khách, điều này đã làm cho doanh thu 6 tháng cuối năm giảm
751.400.000 VNĐ giảm 31,5 và lợi nhuận cũng giảm đi tuơng ứng là 69.470.000 VNĐ giảm 46,8 . So với tốc đọ giảm doanh thu thì tốc độ giảm
lợi nhuận là khá nhanh. Lợi nhuận 6 tháng cuối năm giảm nhiều hơn so với doanh thu là 15,3. Mặt khác , tổng doanh thu của bộ phận kinh doanh lữ hành
chiếm gần 35 tổng doanh thu của công ty trong năm 2008. Nhưng tổng lợi nhuận kinh doanh lữ hành chỉ chiếm 30,6 tổng lợi nhuận của công ty. Như vậy
chứng tỏ chi phí cho hoạt động lữ hành là rất cao, mặc dù 6 tháng cuối năm luợt khách giảm đi nhiều nhưng chi phí vẫn khơng giảm đi đáng là bao, chi phí 6
tháng cuối năm giảm 681.930.000 VNĐ, giảm 30,5 so với 6 tháng đầu năm.
Tuy vậy, lợi nhuận của bộ phận kinh doanh lữ hành vẫn cao hơn so với bộ phận kinh doanh xuất nhập khẩu 9,3 tổng nhuận. Bộ phận vận tải của công ty
năm vừa rồi đã đạt đuợc lợi nhuận cao nhất trong 3 bộ phận của công ty, lợi nhuận của bộ phận vận tải là 357.200.000 VNĐ chiếm 48,1 tổng lợi nhuận của
cơng ty. Trong khi đó lợi nhuận của bộ phận xuất nhập khẩu chỉ có 158.064.520 VNĐ chiếm 21,3.
Biểu đồ so sánh lợi nhuận của hoạt động kinh doanh lữ hành so với lợi nhuận của bộ phận vận chuyển và bộ phận xuất nhập khẩu.
LNLH 31
LNXNK 21
LNVC 48
CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH DOANH LỮ HÀNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ
SVTH: Nguyễn Thị Thơm_QT 901P 53
Dịch vụ Thương mại Tập Đồn
THƯƠNG MẠI TẬP ĐỒN.
3.1 Những thuận lợi và khó khăn trong hoạt động kinh doanh lữ hành hiện nay. 3.1.1 Thuận lợi.
Sự phát triển của du lịch Việt Nam - Tài nguyên:
+ Việt Nam là một nước nằm trong khu vực Đơng Nam Á với vị trí thuận
lợi nằm cạnh biển Đơng, có khí hậu nhiệt đới gió mùa.Việt Nam được chia là 3 miền Bắc – Trung – Nam, 3 miền với các kiểu khí hậu đặc trưng khác nhau giúp
cho các loại sinh vật phát triển đa dạng và phong cảnh tự nhiên phong phú.
+ Việt nam là một đất nước đa dạng và phong phú về thiên nhiên cũng như hệ thống động thực vật. Có nhiều cảnh quan đẹp được thiên nhiên ban tặng
như Vịnh Hạ Long, động Phong Nha... và nhiều vườn quốc gia như: Cúc Phương, Cát Bà, Tam Đảo...
+ Việt nam là một đất nước giàu truyền thống từ xa xưa vì vậy tài nguyên du lịch nhân văn cũng rất phong phú, nhiều di sản, đình chùa, làng nghề truyền
thống, các lễ hội nổi tiếng và mang đầy dấu ấn lịch sử đã mang lại nét đẹp truyền thống mà đến thế hệ sau cũng cần phải tìm hiểu. Đó là nét đẹp mà đến
giờ vẫn còn nguyên giá trị.
- Nước ta là một nước đang phát triển về kinh tế, với xu thế hội nhập hiện nay là một điều kiện thuận lợi cho các ngành kinh tế phát triển trong đó có
ngành du lịch. Hội nhập người dân đi lại được thuận tiện kết hợp giữa làm kinh tế và đi du lịch là xu thế hiện nay.
- Kinh tế phát triển mức sống người dân được nâng cao nên nhu cầu muốn được thư giãn tìm hiểu thế giới xung quanh ngày càng tăng nên nhu cầu đi du
lịch là tất yếu.
- Hơn nữa hiện nay nhà nước đầu tư cho giao thông phát triển thuận tiện cho việc đi lại, các phương tiện ngày càng phong phú đa dạng về chủng loại nên
dễ dàng cho việc đi lại.
Con người Việt Nam năng động sáng tạo, tài nguyên du lịch phong phú đa dạng, định hướng phát triển du lịch đã rõ ràng nhất là khi đất nước đang trong
thời kỳ hội nhập kinh tế thế giới nhằm tạo môi trường kinh tế năng động đầu tư
SVTH: Nguyễn Thị Thơm_QT 901P 54
Dịch vụ Thương mại Tập Đoàn
từ mọi nguồn nhân lực. Dự kiến đến năm 2010 Việt Nam sẽ thu hút 21 triệu lượt khách nội địa, 5 triệu lượt khách quốc tế, doanh thu xã hội và du lịch đạt 64.000
tỷ đồng. Đến năm 2020 đạt 6 triệu lượt khách quốc tế, 25 triệu lượt khách nội địa, thu nhập xã hội về du lịch từ 4,5-5 tỷ USD. Lao động trực tiếp là 500 nghìn
người, lao động gián tiếp 1,2-1,3 triệu người. Trích: Bài du lịch Việt Nam đang cất cánh – trang 9 Tạp chí du lịch Việt Nam số 22008 – tác giả: Hương
Quỳnh .
Qua đây có thể nói du lịch Việt Nam đang có tiền đề và điều kiện thuận lợi để phát triển vươn xa hơn trong tương lai.
Sự phát triển của du lịch Hải Phòng. Hải Phòng là thành phố lớn thứ 3 của đất nước, có hải cảng quan trọng
nhất, cửa ngõ chính ra biển của miền Bắc nước ta. Hải Phòng còn là thành phố cơng nghiệp có nền kinh tế phát triển mức sống của người dân tăng cao, Hải
phòng phấn đấu đến năm 2010 thu nhập bình qn của người dân là 1000USD ngườinăm. Là thành phố đông dân 1,7tr người do cường độ làm việc ngày
càng căng thẳng nên có nhu cầu nghỉ ngơi vì vậy nhu cầu đi du lịch của người dân ngày càng tăng. Hơn nữa Hải Phòng là thành phố cửa ngõ cảng biển có giao
thơng thuận tiện cả về đường khơng và đường bộ: có sân bay, ga tàu hoả...
Những năm qua ngành du lịch Hải Phòng đã khơng ngừng nỗ lực phấn đấu vượt lên chính mình và ngày càng phát triển. Trải qua bao khó khăn thử
thách cho đến nay du lịch Hải Phòng đã từng bước phát triển đi lên. Nhiều doanh nghiệp du lịch đã khẳng định được vị thế của mình trên thị trường. Chậm
nhưng chắc, lấy chất lượng phục vụ làm định hướng phát triển, đó là một trong những phương châm hoạt động của du lịch Hải Phòng.
Năm 2008, Hải Phòng đã đón, phục vụ 3.900.433 lượt khách tăng 8,11 so với năm 2007, trong đó khách quốc tế là 668.562 lượt tăng 8,53 so với năm
2007, doanh thu đạt 1.160 tỷ đồng tăng 13,31 so với năm 2007 theo báo cáo của sở Văn hố thể thao du lịch Hải Phòng.

3.1.2. Khó khăn.


Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (80 trang)

×