1. Trang chủ >
  2. Kinh tế - Quản lý >
  3. Quản trị kinh doanh >

Khó khăn. Chức năng, nhiệm vụ của cơng ty. Chức năng: Kinh doanh các lĩnh vực:

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (2.21 MB, 80 trang )


Dịch vụ Thương mại Tập Đoàn
từ mọi nguồn nhân lực. Dự kiến đến năm 2010 Việt Nam sẽ thu hút 21 triệu lượt khách nội địa, 5 triệu lượt khách quốc tế, doanh thu xã hội và du lịch đạt 64.000
tỷ đồng. Đến năm 2020 đạt 6 triệu lượt khách quốc tế, 25 triệu lượt khách nội địa, thu nhập xã hội về du lịch từ 4,5-5 tỷ USD. Lao động trực tiếp là 500 nghìn
người, lao động gián tiếp 1,2-1,3 triệu người. Trích: Bài du lịch Việt Nam đang cất cánh – trang 9 Tạp chí du lịch Việt Nam số 22008 – tác giả: Hương
Quỳnh .
Qua đây có thể nói du lịch Việt Nam đang có tiền đề và điều kiện thuận lợi để phát triển vươn xa hơn trong tương lai.
Sự phát triển của du lịch Hải Phòng. Hải Phòng là thành phố lớn thứ 3 của đất nước, có hải cảng quan trọng
nhất, cửa ngõ chính ra biển của miền Bắc nước ta. Hải Phòng còn là thành phố cơng nghiệp có nền kinh tế phát triển mức sống của người dân tăng cao, Hải
phòng phấn đấu đến năm 2010 thu nhập bình quân của người dân là 1000USD ngườinăm. Là thành phố đông dân 1,7tr người do cường độ làm việc ngày
càng căng thẳng nên có nhu cầu nghỉ ngơi vì vậy nhu cầu đi du lịch của người dân ngày càng tăng. Hơn nữa Hải Phòng là thành phố cửa ngõ cảng biển có giao
thơng thuận tiện cả về đường khơng và đường bộ: có sân bay, ga tàu hoả...
Những năm qua ngành du lịch Hải Phòng đã khơng ngừng nỗ lực phấn đấu vượt lên chính mình và ngày càng phát triển. Trải qua bao khó khăn thử
thách cho đến nay du lịch Hải Phòng đã từng bước phát triển đi lên. Nhiều doanh nghiệp du lịch đã khẳng định được vị thế của mình trên thị trường. Chậm
nhưng chắc, lấy chất lượng phục vụ làm định hướng phát triển, đó là một trong những phương châm hoạt động của du lịch Hải Phòng.
Năm 2008, Hải Phòng đã đón, phục vụ 3.900.433 lượt khách tăng 8,11 so với năm 2007, trong đó khách quốc tế là 668.562 lượt tăng 8,53 so với năm
2007, doanh thu đạt 1.160 tỷ đồng tăng 13,31 so với năm 2007 theo báo cáo của sở Văn hoá thể thao du lịch Hải Phòng.

3.1.2. Khó khăn.


- Hiện nay trên địa bàn thành phố ngày càng có nhiều đơn vị kinh doanh
SVTH: Nguyễn Thị Thơm_QT 901P 55
Dịch vụ Thương mại Tập Đoàn
lữ hành dẫn đến sự cạnh tranh về giá cả, chất lượng chương trình rất quyết liệt. Hơn nữa các doanh nghiệp này lại có những phương pháp cạnh tranh khơng lành
mạnh gây ảnh hưởng xấu tới tâm lý du khách khi tìm mua chương trình du lịch.
- Đội ngũ cán bộ, cơng nhân viên còn hạn chế về số lượng và kinh nghiệm nên nhiều lúc chưa đáp ứng được nhu cầu rất khắt khe của một bộ phận du khách.
- Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Tập Đoàn mới được thành lập, tuổi đời còn rất trẻ so với các cơng ty khác, vì thế vị thế và hình ảnh của công ty
chưa được khẳng định rõ rệt trên thị trường du lịch Hải Phòng. Vì vậy cơng ty chưa tạo được địa chỉ quen thuộc, uy tín đối với khách du lịch Hải Phòng.
- Trong những năm qua công tác tuyên truyền quảng cáo của công ty còn rất yếu. Nguồn vốn hoạt động khơng có nhiều nên việc tuyên truyền quảng cáo
chưa được rộng khắp.
- Cuộc khủng hoảng tài chính thế giới vào gần cuối năm 2008 đã có tác động rất lớn đến tình hình kinh doanh của công ty, đặc biệt là hiệu quả kinh
doanh lữ hành của công ty đã chịu những ảnh hưởng rất lớn như lượt khách đến với công ty giảm đi gần một nủa vào 6 tháng cuối năm, việc lạm phát cũng làm
cho việc xác định giá bán tour của cơng ty khó khăn hơn… Dự kiến năm 2009 công ty sẽ phải đương đầu với sự cạnh tranh khốc liệt trên thị trường, cuộc chạy
đua về giá và chất lượng sản phẩm đang diến ra mạnh mẽ.
- Môi trường du lịch của Việt Nam chưa thật hấp dẫn, nổi trội như Thái Lan, Singapo…
3.2 Kế hoạch hoạt động của công ty năm 2009. 3.2.1 Định hướng chung của công ty và bộ phận lữ hành.
3.2.1.1 Định hướng chung của công ty.
Từ kết quả đã đạt được trong năm qua và căn cứ vào tình hình thực tế, năng lực sản xuất và dự báo tình hình thị trường năm 2009, đón nhận nhiệm vụ
sản xuất kinh doanh mới được giao công ty đã định hướng, xác định nhiệm vụ, chỉ tiêu và cả giải pháp sản xuất kinh doanh trong năm 2009 như sau:
+Tiếp tục đầu tư phát triển, khai thác các thị trường phục vụ khách trong và ngoài tỉnh. Giữ vững và mở rộng thị trường khách.
+Thu hút nguồn vốn đầu tư để nâng cấp, tu sửa cơ sở vật chất hạ tầng để
SVTH: Nguyễn Thị Thơm_QT 901P 56
Dịch vụ Thương mại Tập Đoàn
theo kịp với tốc độ phát triển của thị trường và của các doanh nghiệp kinh doanh khác cùng ngành.
+Triển khai thực hiện nghiêm chỉnh các quy chế hoạt động do công ty đã ban hành để tạo hiệu lực và hiệu quả trong quá trình hoạt động của công ty.
+Chú trọng bồi dưỡng và sử dụng tốt đội ngũ cán bộ quản lý, công nhân viên trong công ty. Xây dựng và chuẩn bị đội ngũ nhân sự đáp ứng được yêu cầu
đổi mới và tình hình biến động của thi trường.
+ Đẩy mạnh công tác đổi mới công ty, sắp xếp lại hoạt động sản xuất kinh doanh, nâng cao năng suất lao động, thực hành tiết kiệm chống lãng phí trong
sản xuất.
+ Làm tốt cơng tác thi đua, động viên phát huy sức mạnh tập thể và năng lực cá nhân, tổ chức tốt hoạt dộng điều hành kinh doanh để hoàn thành các chỉ
tiêu kế hoạch năm tới, giữ vững phát triển để sẵn sàng cho hội nhập thuận lợi. 3.2.1.2 Hướng cụ thể đối với lữ hành.
Thị trường: Đẩy mạnh quảng bá Đưa ra các phương thức quảng cáo phong phú, đa dạng, đưa đến cho
khách hàng các sản phẩm và giá cả thật phù hợp. Đa dạng hình thức quảng cáo và có chính sách khuyếch trương sản phẩm của mình thật rộng rãi và mở rộng
địa bàn kinh doanh rộng hơn.
Đa dạng sản phẩm và chất lượng: Đưa ra các sản phẩm dịch vụ khác biệt với các công ty du lịch khác trên
thị trường, chất lượng sản phẩm được đưa lên làm mục tiêu hàng đầu để thu hút khách hàng. Cơng ty có sản phẩm phù hợp, chất lượng dịch vụ cao. Cơng ty
ln có phương châm “ ln thỏa mãn khách hàng”, phục vụ an toàn chất lượng. Công ty càng ngày càng nâng cao thêm chất lượng của sản phẩm dịch vụ hơn
nữa và đa dạng các tuyến điểm và các dịch vụ trong chương trình để khách hàng có sự lựa chọn dễ dàng khi mua.
SVTH: Nguyễn Thị Thơm_QT 901P 57
Dịch vụ Thương mại Tập Đoàn
Hạ giá trong thời kỳ khủng hoảng hiện nay: Công ty đưa ra mức rẻ phù hợp với đối tượng khách thường xuyên của
công ty. Giá cả phù hợp với thu nhập của khách, phù hợp với thời gian của chương trình. Đưa ra các chương trình khuyến mại giảm giá cho khách hàng.
Ổn định lực lượng lao động lữ hành: Tình hình kinh doanh của cơng ty đã dần đi vào ổn định vì vậy sự ổn định
về đội ngũ lao động của công ty là rất cần thiết. Hàng năm công ty cần đưa nhân viên đi đào tạo để năng cao nghiệp vụ, phục vụ cho khách hàng được chu đáo,
chất lượng hơn. 3.2.2 Chỉ tiêu của công ty trong năm 2009.
Bảng 3.1: Bảng chỉ tiêu của cơng ty năm 2009. Đơn vị: nghìn đồng.
STT Chỉ tiêu
Bộ phận Tổng
Kinh doanh lữ hành
Kinh doanh
XNK Kinh
doanh vận tải
1 Doanh thu
4.935.500 2.097.000
5.300.750 13.333.250 2
Lợi nhuận 362.625
213.500 426.500
1.002.645 Nguồn : Công ty cổ phần dịch vụ thương mại Tập Đoàn
3.3 Một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh lữ hành của công ty.
Nâng cao hiệu quả kinh doanh là điều mà bất cứ doanh nghiệp nào cũng muốn đạt được. Vậy để nâng cao hiệu quả bản thân các doanh nghiệp phải chủ
động sáng tạo, hạn chế những khó khăn, khai thác những thuận lợi để tạo ra mơi trường có lợi cho mình.
3.3.1 Mở rộng thị trường khách và xác định rõ thị trường mục tiêu. 3.3.1.1 Điều tra khảo sát thị trường mới.
- Điều tra và khảo sát thị trường: đây là công việc quan trọng và cấp thiết yêu cầu công ty phải làm, là công việc mà bộ phận thị trường chịu trách nhiệm
chính. Cần điều tra thị trường để có thể xây dựng chiến lược thị trường cụ thể và sát với thực tế.
SVTH: Nguyễn Thị Thơm_QT 901P 58
Dịch vụ Thương mại Tập Đồn
+ Cơng ty cần xác định được đối tượng khách và thị trường khách. + Xác định được các nhà cung ứng dịch vụ trong nước và nước ngoài cho
mình nhất là các cơng ty lữ hành ở nước ngoài. + Điều tra về tuyến điểm tham quan để từ đó có thể mở rộng thêm pham vi
hoạt động của cơng ty bằng việc xây dựng các chương trình và tour du lịch mới. Điều tra tổng thể về thị trường sẽ giúp cơng ty xác định được mình có khả
năng thực hiện được chương trình như thế nào, phát triển chương trình mới ra sao.
-
Điều tra về nhu cầu của khách du lịch. Đây là một điều khó khăn cho các công ty lữ hành nhưng lại là điều quan
trọng. Khi xác định được nhu cầu của khách ta có thể xây dựng được chương trình phù hợp về thời gian, mức chi trả và độ mong muốn của khách khi thực
hiện chương trình. Ta nên xác định: nhu cầu về thời gian, mục đích chuyến đi, nhu cầu sử dụng dịch vụ bổ sung như thế nào... Muốn điều tra nhu cầu của
khách một cách có hiệu quả công ty nên sử dụng các phương thức như: Hỏi ý kiến khách hàng thông qua việc trực tiếp lắng nghe những ý kiến đóng góp của
khách du lịch sau mỗi tour, dùng phiếu điều tra hoặc sổ góp ý kiến, tìm hiểu đặc điểm tính cách của từng đối tượng khách, tìm hiểu những thay đổi do thời gian
và xu thế phát triển, điều quan trọng là rút kinh nghịêm qua quá trình đã phục vụ các đối tượng khách của công ty nhằm xác định được nhu cầu của khách.
Để thực hiện cơng việc trên cần có điều tra nghiên cứu thị trường. Hiện nay công ty chưa có phòng thị trường riêng vì vậy cơng tác marketting còn gặp
nhiều khó khăn. Cho nên việc thành lập phòng thị trường riêng tại cơng ty hiện nay là điều nên làm bởi vì việc kinh doanh của cơng ty mà chỉ dựa trên kinh
nghiệm không thôi là chưa đủ. Các sản phẩm du lịch có nhiều đặc thù và u cầu của nó là khơng sai sót, khơng làm thử. Như vậy nếu dựa trên kinh nghiệm
nhiều cũng có thể sai sót, nhất là khi phát hiện ra sai sót khách hàng cũng khó có thể quay lại lần thứ 2, điều quan trọng hơn là làm mất uy tín của cơng ty.
SVTH: Nguyễn Thị Thơm_QT 901P 59
Dịch vụ Thương mại Tập Đoàn
3.3.1.2 Xác định thị trường mục tiêu. -Hiện nay thị trường du lịch Hải Phòng xuất hiện nhiều công ty lữ hành
lớn cạnh tranh quyết liệt với nhau. Để kinh doanh có hiệu quả cao thì cần phải xác định rõ thị trường mục tiêu.
- Xuất phát từ nguyên lý đơn giản thị trường tổng thể luôn gồm một số lượng khách lớn với những nhu cầu đặc tính mua và khả năng thanh tốn khác
nhau. Sẽ khơng có một doanh nghiệp nào có thể có được tất cả các khách hàng tiềm năng. Mặt khác doanh nghiệp khơng chỉ có một mình trên thị trường họ
phải đối mặt với nhiều đối thủ cạnh tranh với những phương thức khác nhau.
- Hiện nay: + Thị trường mục tiêu trước mắt của công ty trong những năm tới vẫn là
khách đến từ khối cán bộ công nhân viên trong các cơ quan, công ty. Trong năm qua thì đây là thị trường khách khá thường xuyên của cơng ty
vì các cơ quan thường tổ chức di du lịch cho nhân viên vào các dịp nghỉ phép. Đối với thị trường khách này họ thường chủ động về mọi mặt về thồi gian và
khả năng thanh tốn.
Đây là tập khách hàng có khả năng thanh tốn cao và thường xuyên đi du lịch. Họ thường tổ chức đi du lịch khơng chỉ để tham quan, tìm hiểu mà nhu cầu
nghỉ dưỡng đối với đối tượng này là rất cao, do đó các lịch trình du lịch của tập khách này phải “thoáng”.
+ Thị trường khách mục tiêu thứ hai mà cơng ty cần đi sâu khai thác đó là khối trường học:
Đây là thị trường khách hàng chủ yếu của công ty. Đối với tập khách này thường tập trung đi du lịch chủ yếu vào tháng giêng tháng lễ hội và những
tháng hè. Nhu cầu đi du lịch của họ rất phong phú và đa dạng, họ thích các loại hình du lịch sinh thái, các di tích lịch sử, các cảnh quan tự nhiên, bên cạnh đó
kết hợp với du lịch mua sắm hàng hóa, kỉ vật tại các điểm du lịch. Tuy khả năng thanh tốn của đối tượng khách này khơng cao nhưng họ thường đi theo đồn
đơng người, số lượng khách nhiều.
- Ngồi việc thu hút khách nội địa, trong năm tới này công ty cũng cần đi sâu khai thác thị trường khách nước ngoài đi du lịch Việt Nam, đặc biệt là khách
SVTH: Nguyễn Thị Thơm_QT 901P 60
Dịch vụ Thương mại Tập Đoàn
Việt Kiều. Nỗ lực thu hút khách từ thị trường Nhật Bản, Pháp và các nước Asean, bên cạnh đó cơng ty cũng cần cố gắng liên kết và đảm bảo giữ vững các
thị trường truyền thống.
Xác định được thị trường mục tiêu để công ty vững vàng trong việc xác định xây dựng các chương trình cho phù hợp đem lại hiệu quả kinh tế cao.
3.3.1.3 Xây dựng tour du lịch mới.
Trong năm qua công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Tập Đoàn đã rất cố gắng trong việc tạo những sản phẩm mới và đã thu hút dược khá nhiều khách
hàng, tuy nhiên các chương trình du lịch cần phải chú trọng các dịch vụ bổ sung, các dịch vụ cao cấp để khai thác khả năng thanh tốn của khách có nhu cầu. Ví
dụ vào buổi tối cơng ty có thể kết hợp với nhà hàng khách sạn tại điểm đén tổ chức một số chương trình vui chơi giải trí, thưởng thúc món ăn dân tộc, món ăn
truyền thống, đặc sản địa phương…
Đặc biệt chú trọng vào việc xây dựng các tuyến điểm du lịch phải mới mẻ, hấp dẫn, kích thích sự tìm tòi khám phá của khách, tạo ấn tượng cho khách.
Đối với từng thời điểm, từng chương trình để đưa ra các sản phẩm mới cho phù hợp.
Ví dụ như: đối với mùa hè thì các chương trình du lịch cần có du lịch nghỉ biển kết hợp với du lịch nhân văn để tạo cho khách cảm giác thoải mái, thư giãn.
Hay đối với mùa xuân mùa lễ hội nên kết hợp với các chương trình du xuân đầu năm, kết hợp với hành hương lễ chùa tôn giáo chủ yếu của Việt Nam là
Phật giáo và thói quen của con người Việt Nam là thường đi lễ chùa đầu năm để cầu tài cầu lộc cầu may mắn cho cả một năm sắp tới.
Đặc biệt, công ty nên xây dựng các chương trình du lịch phù hợp với từng đối tượng khách. Ví dụ như, đối tượng khách là thanh niên nên có những
chương trình du lịch mạo hiểm. Đối tượng là học sinh, sinh viên hiện nay các chương trình du lịch của cơng ty cho đối tượng này còn hạn chế, cơng ty nên
đưa ra các chương trình, giá cả phù hợp với đối tượng khách này. Ngoài việc tổ chức cho đối tượng khách này tham quan các điểm du lịch cơng ty nên có các
hoạt động vui chơi giải trí như: Tổ chức cắm trại ngoài trời thay bằng việc nghỉ tại khách sạn, kết hợp với các chương trình vui chơi giải trí. Hiện nay đối tượng
SVTH: Nguyễn Thị Thơm_QT 901P 61
Dịch vụ Thương mại Tập Đoàn
khách này đang phát triển rất nhiều do đó cơng ty nên có những kế hoạch sản phẩm hấp dẫn, mới lạ để thu hút đối tượng khách này.
Ngồi ra, các chương trình du lịch cũng nên được thay đổi tùy theo yêu cầu của khách dựa trên những tuyến điểm sẵn có. Việc tổ chức cho khách đi
lẻ đi ghép đoàn cũng cần phải được phát huy. Hiện nay đối tượng khách này đến với công ty còn hạn chế vì các chương trình dành cho đối tượng khách này
chưa nhiều và đôi khi không tổ chức được vì q ít khách, vì vậy cơng ty nên có chương trình dành riêng cho đối tượng khách này. Nếu khách đi lẻ q ít thì cơng
ty có thể liên hệ với các điểm đến để khách tự đi và tại mỗi điểm đến sẽ có hướng dẫn viên và nhân viên phục vụ đón đồn mà khơng cần hướng dẫn viên đi kèm.
Song để có những dịch vụ tốt cơng ty cần có quan hệ tốt với các nhà cung cấp dịch vụ, có am hiểu về nhu cầu của từng đối tượng khách khác nhau nhằm
thỏa mãn mục đích đi du lịch của họ. 3.3.2 Nâng cao chất lượng tour.
Đối với một công ty kinh doanh lữ hành chất lượng của một tour du lịch sẽ có ảnh hưởng rất lớn đến hiệu quả kinh doanh cũng như uy tín của doanh
nghiệp. Cơng ty cổ phần Dịch vụ Thương mại Tập Đồn đã có những chương trình du lịch khá phong phú, đa dạng phù hợp với nhiều đối tượng khách nhưng
chất lượng của các tour này vẫn còn nhiều hạn chế.
Để nâng cao chất lượng tour du lịch của công ty cũng cần phải quan tâm trú trọng bồi dưỡng nâng cao trình độ đội ngũ hướng dẫn viên vì đội ngũ hướng
dẫn viên là những người trực tiếp tiếp xúc và phục vụ khách du lịch. Việc cảm nhận chất lượng tour du lịch của khách du lịch phụ thuộc rất nhiều vào chất
lượng phục vụ của hướng dẫn viên. Công ty cần phải hướng cho hướng dẫn viên khi phục vụ khách phải tận tâm, nhiệt tình để làm cho khách du lịch thoải mái và
thích thú chương trình du lịch mà họ đã lựa chọn, khơng được để cho khách du lịch có cảm giác hối tiếc về sự lựa chọn của mình.
Bên cạnh đó cơng ty cần tìm hiểu, rà sốt lại sự hấp dẫn của tài nguyên du lịch và chất lượng dịch vụ các điểm đến để có thể thiết kế các tour du lịch hợp lý,
đảm bảo chất lượng, thu hút được nhiều khách du lịch. Đồng thời cần đánh giá lại thời gian, chu trình của từng chương trình xem đọ dài như vậy là đã hợp lý chưa.
SVTH: Nguyễn Thị Thơm_QT 901P 62
Dịch vụ Thương mại Tập Đồn
Cơng ty nên tập trung vào các tour du lịch khác ngoài các tour du lịch lễ hội như tour du lịch nghỉ dưỡng, tour du lịch giải trí… Vì như vậy cơng ty sẽ
làm giảm được tính thời vụ, số lượng khách đến với công ty không bị tập trung vào những tháng lễ hội đầu năm, mà khoảng giữa năm hoặc cuối năm lại ít
khách. Cong ty cũng nên phát triển đầu tư vào những tour du lịch dài ngày và đặc biệt hiện nay khách hang rất tập trung vào những tour du lịch miền Trung và
xa hơn nữa là nên mở rộng nhiều tour quốc tế vì những tour quốc tế hiện nay ln là điều khẳng định vị thế của những công ty du lịch.
Để nâng cao chất lượng tour công ty cần lấy ý kiến khách hàng sau mỗi chuyến đi. Xin đề xuất mẫu phiếu sau :

SVTH: Nguyễn Thị Thơm_QT 901P 63
Công ty cổ phần Dịch vụ Thương mại Tập Đoàn
Phiếu nhận xét của khách hàng về chất lượng tour du lịch.
Chất lượng Chỉ tiêu
Rất tốt Tốt
Khá Bình thường
Kém Sự hấp dẫn của
điểm du lịch Chất lượng vận
chuyển Chất lượng phòng
nghỉ Chất lượng ăn uống
Thái độ phục vụ của hướng dẫn viên
Đánh giá chung
Chú thích: Đánh dấu  vào mục lựa chọn. Tên :…………………………………
Địa chỉ :………………………………….
Cám ơn ý kiến đóng góp quý báu của quý khách
Dịch vụ Thương mại Tập Đoàn

3.3.3 Một số giải pháp kinh tế cụ thể:


Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (80 trang)

×